Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOSOBY ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 1. Rodzaje urządzeń alarmowych 2. Rodzaje alarmów 3. Postępowanie po ogłoszeniu alarmu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOSOBY ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 1. Rodzaje urządzeń alarmowych 2. Rodzaje alarmów 3. Postępowanie po ogłoszeniu alarmu."— Zapis prezentacji:

1 SPOSOBY ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 1. Rodzaje urządzeń alarmowych 2. Rodzaje alarmów 3. Postępowanie po ogłoszeniu alarmu

2 RODZAJE URZĄDZEŃ ALARMOWYCH PODSTAWOWE  Syreny stacjonarne  Syreny przewoźne  Syreny ręczne  Rozgłośnie radiowo- telewizyjne ZASTĘPCZE * dzwonki alarmowe  gongi  tzw. buczki ( parowe, elektryczne,pneumatyczne)  dzwony kościelne  sygnalizator świetlny

3

4

5 SPOSOBY OGŁASZANIA ALARMU Rodzaj alarmuZa pomocą syreny Za pomocą rozgłośni Radiowych, telewizji Za pomocą: dzwonów, gongów Alarm o zagrożeniu czasu P Dźwięk ciągły trwający 3 minuty. Nie poprzedzony ogłoszeniem innego alarmu Podaje się zagrożenie i sposób postępowania mieszkańców ( nazwa miejscowości, terenu) Szybkie uderzenia trwające 3 minuty Alarm Powietrzny Dźwięk modulowany trwający 3 minuty Powtarzana 3 krotnie zapowiedź.. Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powietrzny Szybkie uderzenia trwające 3 minuty Alarm o skażeniach (niebezpieczeństwo przed upływem 30 minut) Dźwięk trwający 10 sekund powtarzany przez 3 minuty, z przerwami 15-25 sekund Powtarzana 3-krotnie zapowiedź. Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm o skażeniach( rodzaj skażenia, nazwa miejscowości, terenu Szybkie uderzenia po 10 sekund z przerwami 20 sekundowymi w ciągu 3 minut Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami (co najmniej 30 minut) Uwaga!Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie (podać nazwę terenu. Około godziny… minut…. Może nastąpić skażenie(podać rodzaj skażenia) z kierunku (podać kierunek) Odwołanie alarmuDźwięk ciągły trwający 3 minuty Uwaga!Uwaga! odwołuję alarm (podać rodzaj alarmu lub uprzedzenia) dla (podać nazwę miasta lub terenu)

6 POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU ALARMU O klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska * natychmiast włączyć radioodbiornik lub telewizor, aby wysłuchać komunikatu regionalnego * zastosować się do zarządzeń i komunikatów administracji publicznej * nawiązać kontakt z sąsiadami * w razie potrzeby wesprzeć działania ratunkowe Alarm powietrzny* przerwać wykonywanie czynności * wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne( najlepiej głównym wyłącznikiem prądu), odciąć dopływ gazu (główny zawór) * wygasić paleniska w piecach, kuchenkach * Zabrać dokumenty, przygotowany wcześniej zapas żywności, rzeczy osobiste, środki ochrony, przyjmowane leki * zamknąć okna i na klucz drzwi * sprawdzić, czy sygnał usłyszeli sąsiedzi * udać się do najbliższego schronu lub ukrycia Alarm o skażeniach * udać się w kierunku budowli ochronnych lub postępować zgodnie z innymi zaleceniami udając się do pomieszczeń zabrać j.w. w razie braku możliwości ukrycia w budowlach trzeba natychmiast wyjść z terenu Skażonego -nie wolno jeść, palić, opierać się o drzewa i ściany budynków, siadać, wzniecać kurzu i brać do rąk jakichkolwiek przedmiotów -należy omijać kałuże i miejsca porośnięte trawą lub inną roślinnością -nałożyć środki ochrony -po wyjściu poddać się zabiegom sanitarnym i badaniom lekarskim

7 POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU ALARMU Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami * zastosować się do instrukcji zawartych w komunikatach i zarządzeniach służb sanitarnych * sprawdzić stan zabezpieczenia zapasów żywności i wody * wzmóc starania o utrzymanie higieny osobistej oraz higieny przygotowywania i spożywania posiłków * izolować pomieszczenia, w których przebywają ludzie, od dostępu owadów i gryzoni. Odwołanie alarmu * podjąć czynności wskazane przez służby porządkowo - ochronne budowli ochronnej * ostrożnie spróbować opuścić ukrycie, zwracając uwagę na: - podejrzane przedmioty - plamy różnych substancji - zwierzęta(gryzonie, owady) * przemieszczając się używać indywidualnych środków ochrony ( chyba, że służby specjalistyczne zezwolę na zaniechanie tego)

8 INNE ZASADY w schronie należy podporządkować się poleceniom służ ochronnych ruch uliczny zostanie wstrzymany - opuścić komunikację miejską - zaparkować samochód tak by nie utrudniał komunikacji spędzić z pola żywy inwentarz jeśli nie zdążyło się do schronu, schować się za trwałymi osłonami lub w zagłębieniach znajdując się w terenie skażonym, starać się opuścić go

9 OZNACZENIA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Irritant - materiał drażniący. Piktogram uprzedza: substancja drażni skórę, oczy i układ oddechowy. Środki ostrożności: nie wdychać par, chronić oczy, unikać kontaktu ze skórą. Na przykład bromek benzylu, chlorek benzylu. Corrosive - materiał żrący. Piktogram uprzedza: materiał w kontakcie z żywymi tkankami oraz wyposażeniem laboratoryjnym powoduje zniszczenia. Środki ostrożności: nie wdychać oparów, unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. W razie złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. Na przykład brom, kwas siarkowy(VI), fluorowodór, kwas azotowy(V).

10 OZNACZENIA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Flammable - materiał łatwopalny. Piktogram uprzedza: substancja samozapalająca się lub zapalająca się. Unikać kontaktu z wszelkimi źródłami zapłonu Toxic - materiał toksyczny. Piktogram uprzedza: substancja jest toksyczna. Środki ostrożności: nie wdychać par, unikać kontaktów ze skórą i śluzówkami. W przypadku objawów zatrucia skontaktować się z lekarzem. Na przykład anilina.

11 OZNACZENIA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH Dangerous for the environment – materiał niebezpieczny dla środowiska. Piktogram uprzedza: materiał wprowadzony do środowiska powoduje zmiany w równowadze biologicznej. Środki ostrożności: nie dopuszczać do rozprzestrzenienia się w glebie, nie wprowadzać do systemu kanalizacyjnego. Przestrzegać specjalnych instrukcji utylizacji. Explosive - materiał wybuchowy (grożący eksplozją). Piktogram uprzedza: substancja nawet bez tlenu atmosferycznego wybucha w określonych warunkach. Środki ostrożności: unikać uderzeń, wstrząsów, tarcia, iskrzenia, ogrzewania oraz kontaktu z ogniem.

12 ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

13 ZNAKI ZAKAZU

14

15 ZNAKI INFORMACYJNE


Pobierz ppt "SPOSOBY ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 1. Rodzaje urządzeń alarmowych 2. Rodzaje alarmów 3. Postępowanie po ogłoszeniu alarmu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google