Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach"— Zapis prezentacji:

1 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach www.zsmonki.pl sekretariat@zsmonki.pl

2 www.themegallery.com www.zsmonki.pl Nasze szkoły Liceum Ogólnokształcące ZSOiZ w Mońkach Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Przysposabiająca do Pracy Technikum

3 www.themegallery.com Szkoła blisko domu

4 www.themegallery.com Liceum Ogólnokształcące ul. Tysiąclecia 15

5 www.themegallery.com Liceum klasa o profilu społeczno – prawnym i obronnym klasa medyczno ratownicza i promocji zdrowia klasa administracyjno - ekonomiczna klasa politechniczna Nauka w szkole trwa 3 lata i kończy się maturą. Uczniowie realizują wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym, przygotowują się do podjęcia studiów.

6 www.themegallery.com klasa o profilu społeczno – prawnym i obronnym język polski 1 historia 2 język angielski 3 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia: filologia polska, angielska, socjologia, pedagogika dziennikarstwo, prawo, nauki o rodzinie, filozofia, etnologia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

7 www.themegallery.com klasa medyczno- ratownicza i promocji zdrowia chemia 2 język angielski 3 biologia 1 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym medycyna - kierunek lekarski i dentystyczny pielęgniarstwo, fizjoterapia, biotechnologia,farmacja ratownictwo medyczne analityka medyczna, kosmetologia ochrona środowiska inżynieria chemiczna i procesowa psychologia, weterynaria. Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia:

8 www.themegallery.com klasa administracyjno - ekonomiczna Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia 1 wiedza o społeczeństwie 2 język angielski 3 Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia: politologia, socjologia europeistyka, pedagogika dziennikarstwo i komunikacja społeczna administracja stosunki międzynarodowe geografia, geologia turystyka i rekreacja

9 www.themegallery.com klasapolitechniczna klasa politechniczna Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 1 lub fizyka 2 lub chemia 2 język angielski matematyka 1 Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, budownictwo, leśnictwo, geodezja, informatyka i ekonometria, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, logistyka, turystyka i rekreacja. lub geografia 2

10 www.themegallery.com przedmioty uzupełniające klasy o profilu ekonomicznym uczniowie uczą się wykorzystywania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, rozumienia i porozumiewania się językiem matematyki klasy o profilu ekonomicznym uczniowie uczą się wykorzystywania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, rozumienia i porozumiewania się językiem matematyki MATEMATYKA w praktyce MATEMATYKA w praktyce klasy o profilu politechnicznym głównym celem zajęć jest zapoznanie ze specjalistycznym słownictwem i terminologią stosowaną w pracy inżynierskiej klasy o profilu politechnicznym głównym celem zajęć jest zapoznanie ze specjalistycznym słownictwem i terminologią stosowaną w pracy inżynierskiej JĘZYK ANGIELSKI techniczny klasy o profilu ratowniczo– medycznym na laboratoriach uczniowie wykonują doświadczenia i obserwacji biologiczno-chemiczne z wykorzystaniem sprzętu mikroskopowego klasy o profilu ratowniczo– medycznym na laboratoriach uczniowie wykonują doświadczenia i obserwacji biologiczno-chemiczne z wykorzystaniem sprzętu mikroskopowego ZAJĘCIA LABORATORYJNE z biologii i chemii

11 www.themegallery.com Technikum i ZSZ www. zsmonki.pl ul. Szkolna 22

12 www.themegallery.com Technikum Nauka w szkole trwa 4 lata i kończy się maturą. W okresie kształcenia uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. technik rolnik technik hotelarstwa technik informatyk technik handlowiec technik żywienia i usług gastronomicznych

13 www.themegallery.com Technik rolnik uzyskać certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorowany w Unii Europejskiej, tytuł technik rolnik oraz maturę, objąć gospodarstwo po rodzicach, pozyskać dotacje z funduszy unijnych, podjąć studia wyższe o specjalności: doradztwo rolnicze, produkcja roślinna, ochrona roślin i nasiennictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska. Prowadzenie produkcji rolniczej 1 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 2 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji: uzyskać certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe honorowany w Unii Europejskiej, tytuł technik rolnik oraz maturę, objąć gospodarstwo po rodzicach, pozyskać dotacje z funduszy unijnych, podjąć studia wyższe o specjalności: doradztwo rolnicze, produkcja roślinna, ochrona roślin i nasiennictwo, ogrodnictwo, ochrona środowiska. Absolwenci będą mogli:

14 www.themegallery.com Technik informatyk Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie trzech kwalifikacji: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 1 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 2 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 3 Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia: informatyka, matematyka, gospodarka przestrzenna lub podjąć zatrudnienie: jako technik w firmach informatycznych, administrator sieci informatycznej, sekretarka, pracownik biurowy.

15 www.themegallery.com Technik handlowiec Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji: Prowadzenie sprzedaży 1 Prowadzenie działalności handlowej 2 Absolwenci będą mogli podejmować zatrudnienie: jako przedstawiciele handlowi firm, w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych, w działach logistyki, w działach marketingu firm handlowych.

16 www.themegallery.com Technik żywienia i usług gastronomicznych Absolwenci będą mogli: podjąć pracę we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie), samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych Profil ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla tych, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i pokrewnych. Sporządzanie potraw i napojów 1 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 2 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji:

17 www.themegallery.com Technik hotelarstwa Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcia na następujące studia: turystyka i rekreacja, hotelarstwo i gastronomia lub podjąć zatrudnienie w: hotelu, pensjonacie, restauracji, ośrodku wypoczynkowym jako: organizator usług cateringowych, pracownik biurowy, pracownik biura podróży, pracownik informacji turystycznej, recepcjonista, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, bufetowy - barman Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 2 Planowanie i realizacja usług w recepcji 1 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji:

18 www.themegallery.com Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nauka w szkole trwa 3 lata. W okresie kształcenia uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy. rolnik mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych krawiec oddział wielozawodowy

19 www.themegallery.com Rolnik Prowadzenie produkcji rolniczej 1 Klasa integracyjna – dająca możliwość kształcenia osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim Absolwenci będą mogli: kontynuować naukę w szkole średniej dla dorosłych i zdobyć maturę (nauka w systemie zaocznym). Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie kwalifikacji:

20 www.themegallery.com Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 1 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 2 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie dwóch kwalifikacji: Absolwenci będą mogli: kontynuować naukę w szkole średniej dla dorosłych i zdobyć maturę (nauka w systemie zaocznym), lub podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

21 www.themegallery.com Krawiec Wykonywanie usług krawieckich 1 Zajęcia zawodowe obejmują następujące przedmioty w obrębie kwalifikacji: Absolwent szkoły może podjąć zatrudnienie w wyuczonym zawodzie lub kontynuować naukę w technikum i uzyskać dyplom w zawodzie technik technologii odzieży. Klasa z możliwością zatrudnienia w Podlaskim Klastrze Bielizny

22 www.themegallery.com klasa wielozawodowa Zajęcia zawodowe obejmują przedmioty w zależności od zawodu w jakim kształcą się uczniowie. Przykładowe zawody: fryzjer, piekarz, cukiernik, kucharz, murarz - tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, elektryk Absolwenci będą mogli: być zatrudniani w firmach związanych z wyuczonym zawodem, prowadzić działalność gospodarczą.

23 www.themegallery.com Warsztaty szkolne Zajęcia praktyczne w klasie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz rolnik odbywają się na warsztatach szkolnych i w gospodarstwie szkolnym.

24 www.themegallery.com Kursy Nauka jazdy i obsługi kombajnu Indywidualna nauka pracy maszynami rolniczymi Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. B Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. T

25 www.themegallery.com Projekty edukacyjne w ZSOiZ zakończone Taca kwalifikacji Szkoła konkretnych umiejętności bieżące Erasmus + „Our school is getting international!” SOS- „Szkolne Ośrodki Siatkarskie”

26 www.themegallery.com Zajęcia dodatkowe ZSOiZ warsztaty laboratoryjne w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku, warsztaty geograficzne w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Warsztaty naukowe Salon maturzystów, Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery, Centrum Nauki Kopernik, Wyjazdy do teatru, Opery i Filharmonii Podlaskiej. Wyjazdy edukacyjno- kulturowe

27 www.themegallery.com Konkursy w ZSOiZ Podlaski Konkurs ChemicznyMatematyka Pasją TechnikaOgólnopolski konkurs historyczny „KRĄG” Konkurs wiedzy o ergonomii i bezpieczeństwie w rolnictwie Maraton Literacki Podlaskie Mistrzostwa w OrtografiiALCHEMIK- ogólnopolski konkurs chemiczny

28 www.themegallery.com Olimpiady przedmiotowe

29 www.themegallery.com wydarzenia, uroczystości Ślubowanie klas I Otrzęsiny pierwszoklasistów

30 www.themegallery.com wydarzenia, uroczystości Norwidalia- dni patrona szkoły w liceum

31 www.themegallery.com wydarzenia, uroczystości "World Talks" (AIESEC) Szkolny Model ONZ

32 www.themegallery.com Teatr szkolny Christmas Carol- opowieść wigilijna w języku angielskim

33 www.themegallery.com Działalność charytatywna Tradycją naszej szkoły jest honorowe oddawanie krwi przez pełnoletnich uczniów i nauczycieli. W I semestrze odbyły się dwie akcje podczas których łącznie zebrano około 35 litrów krwi. Akcje honorowego krwiodawstwa Włączamy się w akcje ogólnopolskie, a także organizujemy pomoc materialną dla osób z naszego środowiska Od dwóch lat organizujemy MARATON PISANIA LISTÓW we współpracy z Amnesty International wolontariat „Adoptuj z sercem” to jedna z akcji fundacji Szymona Hołowni od ubiegłego roku szkolnego co miesiąc wpłacamy na utrzymanie Lawrenca i Grace w sierocińcu Kasisi Współpraca z Fundacją Kasisi

34 Bezpiecznie, blisko, u siebie…


Pobierz ppt "OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google