Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uzdrowić (uzdrawiać) – przywrócić pożądany stan, właściwe funkcjonowanie czegoś ( Słownik języka polskiego PWN ) fizyczne duchowe emocjonalne psychologiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uzdrowić (uzdrawiać) – przywrócić pożądany stan, właściwe funkcjonowanie czegoś ( Słownik języka polskiego PWN ) fizyczne duchowe emocjonalne psychologiczne."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Uzdrowić (uzdrawiać) – przywrócić pożądany stan, właściwe funkcjonowanie czegoś ( Słownik języka polskiego PWN ) fizyczne duchowe emocjonalne psychologiczne relacji uzdrowienie

4 Uzdrowienie w Biblii Stary Testament: Bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem (Wyjścia 15,26) Wtedy mąż Boży przejednał oblicze Pana i wnet król odzyskał władzę w swojej ręce i znowu stała się taką, jak poprzednio – król Jeroboam (1 Krlólewska 13,6) Uzdrowienie Ezechiasza (Izajasz 38) Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. … … Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! (2 Królewska 5)

5 Uzdrowienie w Biblii Nowy Testament: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Marek 1,15) Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest (Łukasz 17,20) Przyjście mesjasza Pierwsze przyjście Jezusa Powtórne przyjście Jezusa Jesteś tutaj

6 Rany po grzechu pierworodnym „na pewno nie umrzecie”- lęk przed śmiercią „otworzyły się im oczy i zobaczyli, że są nadzy” – lęk przed prawdą „gdzie jesteś?” – lęk przed samotnością „usłyszałem Twoje kroki w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi” – lęk przed miłością

7 „W Jego ranach nasze zdrowie” lęk przed śmiercią – „Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha” (Mk 15, 37) lęk przed prawdą – „żołnierze wzięli szaty Jezusa” (J 19, 27) lęk przed samotnością – „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił” (Mk 15, 34) lęk przed miłością – „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha Mego” (Łk 23, 46)

8 Uzdrowienie w Biblii Nowy Testament: I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. (Mateusz 4,23) Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. (Mateusz 9,35)

9 Uzdrowienie w Biblii Nowy Testament: Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie". Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! (Mateusz 10,7-8) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesię- ciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą … Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są … Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają» (Łukasz 10,1-21)

10 Uzdrowienie w Biblii Nowy Testament: Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językam i mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatru- tego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie (Marek 16,17-18) Tym zaś, którzy uwierzą to znaczy wszystkim, którzy uwierzą, nie tylko wybranym

11 Uzdrowienie w Biblii Nowy Testament: Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. …Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. … zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczo- nych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. (Dzieje 5,12-16) Lecz Piotr wraz z Janem przypatrzywszy się mu powie- dział: «Spójrz na nas! … Nie mam srebra ani złota ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!»… A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. (Dzieje 3, 1-11)

12 Uzdrowienie w historii Ko ś cio ł a Aureliusz Augustyn z Hippony (354-430) „Miasto Boże” „ Co mam zrobić? Tak bardzo ciąży na mnie obietnica ukończe- nia tego dzieła, że nie jestem w stanie zapi- sać wszelkich cudów, o jakich wiem… „

13 Uzdrowienie w historii Ko ś cio ł a Św. Ireneusz biskup Lyonu (130-200) „Ci którzy są Jego uczniami, otrzymują od Niego łaskę, dokonują w Jego imię cudów … uzdrawiają chorych, kładąc na nich ręce, a ci wracają do zdrowia” Orygenes (185-254) „Wyrzucają złe duchy i dokonują wielu uzdrowień, przewidują pewne wydarzenia … Imię Jezusa … może usuwać choroby”

14 29 marca 1640 r 29 marca 1640 r Wieczorem, pomiędzy godziną dziesiątą a dziesiątą trzydzieści, podczas snu w domu rodzinnym w Calandzie, Miguel Juan Pellicer w cudowny sposób odzyskał prawą nogę, którą amputowano mu w szpitalu publicznym w Saragossie 29 miesięcy wcześniej. Wieczorem, pomiędzy godziną dziesiątą a dziesiątą trzydzieści, podczas snu w domu rodzinnym w Calandzie, Miguel Juan Pellicer w cudowny sposób odzyskał prawą nogę, którą amputowano mu w szpitalu publicznym w Saragossie 29 miesięcy wcześniej. Uzdrowienie w historii Ko ś cio ł a

15 Najlepiej udokumentowany cud Najlepiej udokumentowany cud 24 świadków 24 świadków badany przez Kościół badany przez Kościół badany przez władze świeckie badany przez władze świeckie uznany przez Kościół uznany przez Kościół uznany przez ówczesnego króla Hiszpanii Filipa V uznany przez ówczesnego króla Hiszpanii Filipa V w zgodzie z dzisiejszą wiedzą o medycynie w zgodzie z dzisiejszą wiedzą o medycynie Uzdrowienie w historii Ko ś cio ł a

16 Uzdrowienie dzisiaj ? Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni (Powtórzonego Prawa 18,9-14)

17 Uzdrowienie dzisiaj ? "A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” ( Rzymian 8,28 ) Jan Paweł II: Lekarze są strażnikami i sługami ludzkiego życia Strażnicy i słudzy życia: oto prawda o tym, kim jesteście przez swoją pracę zawodową. (Konferencja IGCS 30 IX 1999)

18 TAK Sk ą d wiemy ?? Uzdrowienie dzisiaj ? SWIADECTWA !!

19 Tak najkrócej mówiąc: po prawie 3 latach załamania egzyste- ncjalnego, rozpaczy, płaczu, myśli samobójczych, nienawidze- nia siebie, tego że istnieję, przyszedł dzień, w którym, można powiedzieć, Bóg wyzwolił mnie z tych ciemności. Dzień w którym moje cierpienia duchowe osiągnęły punkt kulminacy- jny.....ciało żywe-duch martwy... Wtedy zrodziło się we mnie tak wielkie pragnienie Jezusa, Jego obecności obok mnie, znalezienia się w Jego Objęciach… No i wtedy moją duszę wypełnił niesamowity ogrom pokoju i miłości w mojej duszy... coś pięknego Teraz wiem, że to Duch Święty wypełnił moją duszę. (http://www.rnz.org.pl ) Uzdrowienie dzisiaj !!

20 Andrzej Sowa „Kogut” …jeszcze przed podrożą, wspólnota …jeszcze przed podrożą, wspólnota modliła się za mnie. To była taka wstawiennicza modlitwa o umocnienie. Zgodziłem się, ale myślałem już tylko o jednym, o tej kasie. Kiedy uklęknąłem do modlitwy, a oni się zaczęli modlić miałem takie wraże- nie jakby mnie ktoś pod 220 wolt podłączył. Zaczęło mną trząść miałem wrażenie, że wypala mnie w środku ogień. Było to bardzo przyjemne doświadczenie, ale strasznie się wy- straszyłem, bo takie dziwne, nowe… Gdy wstałem po tej modlitwie okazało się, że wszystkie objawy głodu narkotykowego: fizyczne i psychiczne minęły. Na Szlaku 6/2006 Uzdrowienie dzisiaj !!

21

22 Definicja uzdrowienia wewnętrznego Doświadczenie uzdrawiającej miłości Bożej, w którym osoba uświadamia sobie że: jest godna miłości (uzdrowienie obrazu siebie) Jest zdolna do miłości i przebaczenia (uzdrowienie relacji) Jest zdolna do włączenia (integracji) pewnych minionych wydarzeń w teraźniejszość (uzdrowienie wspomnień)

23 Uzdrowienie obrazu siebie “Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. ” (Ps 139) “Dla osiągnięcia tej pełnej skuteczności wierni mają przystępować do liturgii z należytym usposobieniem duszy, myśli swoje uzgodnić ze słowami ”. (Konstytucja o świętej liturgii, 11)

24 Uzdrowienie relacji Uzdrawiająca moc przebaczenia “Przebaczenie to wola porzucenia własnego prawa do żywionych niechęci, negatywnych osądów, i obojętnego zachowania w stosunku do kogoś, kto niesprawiedliwie nas zranił, przy równoczesnym rozwijaniu niezasłużonych przymiotów współczucia, hojności, a nawet miłości wobec tej osoby”.

25 Etapy przebaczenia Zaprzeczanie, odmowa Obwinianie siebie Stadium ofiary Stadium oburzenia Etap przetrwania Etap integracji

26 Przebaczenie w Modlitwie Pańskiej Przed Bogiem stoimy jako ludzie, którym wybaczono i ci którzy wybaczają. Jedyną ludzką aktywnością, do której Jezus odnosi się w Modlitwie Pańskiej, to: Nie, gdy się modlimy Nie, gdy służymy Nie, gdy czynimy pokutę Lecz, gdy PRZEBACZAMY

27 Uzdrowienie wspomnień Życie słowem: “Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego!” (ps. 103) Wdzięczne wspomnienia Eucharystyczne wspomnienia

28 “Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie, Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze, święty, wszechmogący, wieczny Boże, *... (Pierwsze słowa prefacji każdej Mszy św.) “Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie...” (1 Tes 5: 16–18) To “zawsze i wszędzie i w każdym położeniu” składanie podziękowań “przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” leczy pamięć.

29 Jak Jezus uzdrawia ? Gdy ktoś sam prosi Jezusa – Gdy ktoś sam prosi Jezusa – - trędowaty (Mt 8, 1-4) - trędowaty (Mt 8, 1-4) Gdy ktoś drugi prosi Jezusa za kogoś – Gdy ktoś drugi prosi Jezusa za kogoś – - setnik (Mt 8, 5-13) - setnik (Mt 8, 5-13) Gdy sam od siebie Jezus uzdrawia – Gdy sam od siebie Jezus uzdrawia – - teściowa Piotra (Mt 8, 14-17) - teściowa Piotra (Mt 8, 14-17)

30 Dlaczego Bóg nie uzdrowi ł ? Bóg ma swój plan (wystarczy ci mojej łaski) Może w innym czasie (w Bramie Pięknej) Może w innym czasie (w Bramie Pięknej) Dłuższy proces (stopniowe widzenie) Dłuższy proces (stopniowe widzenie) Wytrwale się modlić (kobieta kananejska) Wytrwale się modlić (kobieta kananejska) Choroba błogosławieństwem(Marta Robin) Choroba błogosławieństwem(Marta Robin) Cierpienie ma wartość (np. ekspijacja) Cierpienie ma wartość (np. ekspijacja)

31 Jak „stara ć si ę ” o uzdrowienie Niektórzy: charyzmat uzdrawiania Wszyscy Chrześcijanie: Modlitwa o uzdrowienie Modlitwa o uzdrowienie Kościół Katolicki, Prawosławny Sakrament chrztu Sakrament chrztu Sakrament pokuty Sakrament pokuty Sakrament eucharystii Sakrament eucharystii Sakrament namaszczenia Sakrament namaszczenia

32 Jak si ę modli ć o uzdrowienie? Dowolna modlitwa osobista(różaniec, pacierz, psalmy)Dowolna modlitwa osobista(różaniec, pacierz, psalmy) Modlitwa wstawiennicza (Ez 22,30-31) Modlitwa wstawiennicza (Ez 22,30-31)  Gdzie boli ?  Od jak dawna?  Dlaczego choruje?  Prosta modlitwa od serca  Jak się czuje?  Jeśli potrzeba - kontynuować modlitwę  Zaproponować następną w przyszłości  Okazać zainteresowanie, zapewnić o miłości Boga  Pamiętać w modlitwie

33 To ju ż jest KONIEC !!


Pobierz ppt "Uzdrowić (uzdrawiać) – przywrócić pożądany stan, właściwe funkcjonowanie czegoś ( Słownik języka polskiego PWN ) fizyczne duchowe emocjonalne psychologiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google