Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Sywula Katarzyna Miszewska. Zdrowy przedszkolak „Słonecznej Krainy” Zdrowie to najwyższa wartość człowieka. Jego brak ogranicza naszą aktywność,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Sywula Katarzyna Miszewska. Zdrowy przedszkolak „Słonecznej Krainy” Zdrowie to najwyższa wartość człowieka. Jego brak ogranicza naszą aktywność,"— Zapis prezentacji:

1 Anna Sywula Katarzyna Miszewska

2

3 Zdrowy przedszkolak „Słonecznej Krainy” Zdrowie to najwyższa wartość człowieka. Jego brak ogranicza naszą aktywność, uniemożliwia realizację planów i marzeń. Zdrowie jest bogactwem społeczeństwa, to kapitał, który pozwala nam osiągnąć cele i spełnienie w życiu. MISJA PRZEDSZKOLA WSPOMAGANIE KAŻDEGO PRZEDSZKOLAKA POPRZEZ TWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH OSIĄGANIU PRZEZ DZIECKO PEŁNYCH MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH. WIZJA „SŁONECZNEJ KRAINY” BĘDZIEMY PRZEDSZKOLEM PRZYGOTOWUJĄCYM BEZSTRESOWO DZIECI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE, PROMUJĄCYM, ZDROWY, SPORTOWY, PROEKOLOGICZNY I BEZPIECZNY TRYB ŻYCIA, AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJĄCYM Z BLIŻSZYM I DALSZYM ŚRODOWISKIEM.

4 NASZE WIELKIE DZIAŁANIA:  „ Mamo, tato wolę wodę” - kampania prozdrowotna,  „ Co wiemy o zdrowym odżywianiu”, „Zdrowym być”- konkursy, quizy wiedzy o zdrowym odżywianiu,  „O Tadku Niejadku, babci i dziadku”- teatrzyki, bajki edukacyjne  „Agroturystyka”- zajęcia edukacyjne o etapach powstawania żywności – współpraca z gospodarstwem agroturystycznym w Lipach  „ Moje menu” - przedszkolny konkurs plastyczny – tworzenie rysunkowego jadłospisu przez przedszkolaki,  „Cukiereczek” – wspieranie zdrowego rozwoju dzieci chorych na cukrzycę typu I,  „Mamo, tato czy wiesz” – ciekawe informacje dla rodziców na temat zdrowego odżywiania w postaci gazetek, informacji ściennych, pogadanek, zajęć edukacyjnych.

5 NASZA CODZIENNOŚĆ:  „Wiem co jem” - cykliczne zajęcia edukacyjne promujące zdrowe odżywianie comiesięczne zajęcia kulinarne – samodzielne przygotowywanie sałatek, surówek, kanapek.  Nasz jadłospis - stosowanie tzw. piramidy zdrowego odżywiania w tworzeniu jadłospisów, urozmaicanie codziennej diety,  „Z alergią za pan brat” – dostosowywanie jadłospisu do potrzeb dzieci z alergią pokarmową - ścisła współpraca z kuchnią oraz rodzicami.

6 NASZ PRZEDSZKOLAK:  wie, co to jest zdrowa żywność,  zna warzywa i owoce - jako źródło witamin,  potrafi samodzielnie wykonać zdrową kanapkę, surówkę, sok,  wie, jak się zdrowo odżywiać,  potrafi dokonać klasyfikacji produktów na: zdrowe i szkodzące zdrowiu,  rozumie zło wynikające z nieprawidłowych nawyków żywieniowych,  zwraca uwagę na produkty, które musi wykluczyć ze swojej diety,  zna zasady żywienia cukrzyka.

7 NASZE WIELKIE DZIAŁANIA:  „Mały sportowiec” - innowacja pedagogiczna dotycząca popularyzacji sportu,  „Sport w czterech porach roku” - wewnątrz przedszkolne olimpiady sportowe,  Nasi sportowcy - spotkanie ze sportowcami: koszykarzami Polpharmy, siatkarkami Libero, zwiedzanie miejskich obiektów sportowych,  rozgrywki sportowe ( zawody, piłka nożna) organizowane przez miejskie środowisko sportowe,  międzygrupowe zawody sportowe w ogrodzie: mini koszykówka, piłka nożna, dwa ognie,  „ Poznaję moje ciało”- zajęcia edukacyjne,  Przegląd Tańców Dziecięcych - organizowanie corocznego z udziałem wszystkich miejskich przedszkoli,  „ Z tatą, mamą na sportowo” - festyn rekreacyjno – rodzinny.

8 NASZA CODZIENNOŚĆ:  stosowanie różnorodnych metod aktywizujących w zajęciach, organizowanie zajęć z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego, Pedagogiki Zabawy Klanza, gimnastyki twórczo – ekspresyjnej K. Orffa i R. Labana,  organizowanie cotygodniowych zajęć dodatkowych profilaktyczno – ruchowych,  zajęcia sportowe w terenie, z wykorzystaniem np. rowerków biegowych.

9 NASZ PRZEDSZKOLAK:  potrafi naśladować proste ćwiczenia ruchowe, samodzielnie wykonywać proponowane ćwiczenia, zabawy,  potrafi wykorzystać własną wyobraźnię i pomysłowość w zabawach i grach ruchowych, samodzielnie zainicjować zabawę,  potrafi przyjąć prawidłowe pozycje wyjściowe do różnych ćwiczeń gimnastycznych,  przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas organizowanych zabaw, ćwiczeń i gier sportowych,  przestrzega ustalonych zasad gry oraz zasad fair play,  wykorzystuje własną aktywność ruchową w trakcie rekreacji ruchowej, a także w wolnym czasie.

10 NASZE WIELKIE DZIAŁANIA:  „ Aquafresh” oraz „Misja Velvetki”- kampanie prozdrowotne,  bicie rekordu Guinessa w jednoczesnym myciu zębów przez przedszkolaków w Polsce,  „Z higieną za pan brat” - konkurs wiedzy dla przedszkolaków,  współpraca z Przychodnią Lekarską, Sanepidem, PCK - spotkania oraz zajęcia edukacyjne z przedstawicielami medycznymi,  „ U lekarza” - zajęcia edukacyjne, scenki dramowe, konkurs plastyczny dotyczący kształtowania nawyków higieniczno – zdrowotnych,  „A - psik” – propagowanie wśród rodziców profilaktyki czystości i higieny, uwrażliwianie rodziców na temat chorób w skupiskach,

11 NASZA CODZIENNOŚĆ:  tworzenie kącików tematycznych „ Lekarz”, „ Pielęgniarka”, „Apteka”,  organizowanie zajęć z wykorzystaniem dramy – tworzenie scenek tematycznych, prezentujących zagrożenia wypływające z nieprawidłowej dbałości o higienę,  codzienne mycie zębów po posiłku, dokładne mycie rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów przed i po posiłkach, po powrocie z podwórka oraz po załatwieniu potrzeb fizjologicznych.

12 NASZ PRZEDSZKOLAK:  wie, jak dbać o własne zdrowie poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów higienicznych,  rozumie dlaczego należy codziennie wykonywać zabiegi higieniczne i czemu one służą,  rozumie znaczenie czystości dla zdrowia.

13 NASZE WIELKIE DZIAŁANIA:  „ ABC bezpiecznego przedszkolaka” - autorski program,  Bezpieczne Przedszkole – certyfikat,  współpraca z Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym,  „Tydzień Zrównoważonego Transportu” - coroczny udział w akcji,  „ Pierwsza pomoc przedmedyczna” - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków z udziałem ratowników medycznych KCZ,  „Pierwsza pomoc przedmedyczna II” – zajęcia z udziałem wszystkich pracowników przedszkola oraz chętnych rodziców,  ewakuacja próbna w przedszkolu,  „Ratujemy misia” - ogólnoprzedszkolne zajęcia otwartych,  „O Rysiu Chronickim” - teatrzyki edukacyjne dotyczących bezpieczeństwa,  „Jestem bezpieczny na drodze” – wielka wystawa prac plastycznych,  festyn rodzinny na terenie ogrodu przedszkolnego pod hasłem: „ Bezpieczny na wakacjach”.

14 NASZA CODZIENNOŚĆ:  tworzenie i przestrzeganie grupowych regulaminów dotyczących bezpieczeństwa w sali i ogrodzie przedszkolnym,  organizowanie wycieczek i spacerów do miejsc użyteczności publicznej z wykorzystaniem odblasków, kamizelek i apteczek,  systematyczne organizowanie w salach kącików tematycznych ukazujących scenki okolicznościowe, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w różnych sytuacjach życia codziennego np. „Pali się”, Zgubiłem się”.

15 NASZ PRZEDSZKOLAK:  zna zasady poruszania się na ulicy,  rozumie konieczność noszenia odblasków na odzieży w porze jesiennej i zimowej.  rozumie konieczność zapinania pasów i siedzenia w foteliku podczas jazdy samochodem, zachowanie ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu.  przestrzega zasady zachowania w środkach transportu podczas wycieczek.  rozumienie konieczność opatrywania ran,  wie, jak zachować się w sytuacji zaczepki ze strony obcej osoby,  potrafi w sytuacjach zagrożenia poinformować o niej rodziców, nauczycieli,  rozumie, że nie należy podchodzić do obcych zwierząt,  wie, co należy zrobić w sytuacji ugryzienia przez obce zwierzę,  rozumie, że nie należy brać do ust nieznanych owoców, napotkanych roślin,  wie jak i gdzie się bawić bezpiecznie,  zna zasady zabawy nad wodą, w lesie na placu zabaw, w przedszkolu,  przestrzega ustalonych zasad bezpiecznej zabawy, zna i przestrzega kodeks ustalony w grupie w przedszkolu,  zna sposoby spędzania czasu wolnego służącemu zdrowiu: sport, spacery i ruch na powietrzu.

16 NASZE WIELKIE DZIAŁANIA:  „Dzień Życzliwości” - coroczne imprezy integracyjne z udziałem dzieci niepełnosprawnych,  koncerty muzyczne w Filharmonii Bałtyckiej oraz Państwowej Szkoły Muzycznej,  przedstawienia w Teatrze Miniatura w Gdańsku oraz teatrze w Elblągu,  Cała Polska Czyta Dzieciom - systematyczne rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo poprzez codzienne czytanie w domu i przedszkolu,  „Góra Grosza” - ogólnopolska akcja w przedszkolu – wspieranie dzieci z domów dziecka,  współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – spotkania dla rodziców i nauczycieli „ Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych”,  „ Moje przedszkole” - program adaptacyjny dla przedszkolaków oraz starszaków wybierających się do szkoły „ Idę do szkoły”.

17 NASZA CODZIENNOŚĆ:  zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, masażyków oraz elementów jogi,  stosowanie zasad savoir – vivre na co dzień, tworzenie kodeksów kulturalnych zachowań,  codzienne stosowanie bajkoterapii w przedszkolu,  pomoc psychologiczno – pedagogiczna na terenie przedszkola (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą).

18 NASZ PRZEDSZKOLAK:  wchodzi chętnie do przedszkola,  bawi się z rówieśnikami,  przestrzega zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej,  korzysta z pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych, problemowych,  potrafi zwrócić się o pomoc do nauczyciela,  uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących odporność emocjonalną,  wyraża swoje emocje, nastrój, samopoczucie werbalnie i niewerbalnie,  rozpoznaje dobre i złe zachowanie.

19 NASZE WIELKIE DZIAŁANIA:  ” Sprzątanie świata” - coroczna ogólnopolska akcja,  „Kubusiowi przyjaciele natury” - kampania prozdrowotna,  „Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej,  REBA – Organizacji Odzysku Baterii - ogólnokrajowy program,  zbiórka plastikowych nakrętek w celach charytatywnych,  „ Choinka dla psiaka i kociaka ze schroniska”- coroczna akcja i współpraca z towarzystwem OTOZ,  BULIBA - Wielkim Konkursie Ekologicznym – internetowy konkurs plastyczny,  zbiórka elektrośmieci w ramach ogólnopolskiego projektu „Zbieraj z klasą”,  „Szanujemy przyrodę”- wewnątrzprzedszkolny quizu ekologicznego.

20 NASZA CODZIENNOŚĆ:  organizowanie zajęć przybliżających tematykę ekologiczną, eksperymentowania w przedszkolu, zajęć w terenie,  segregowanie śmieci.

21 NASZ PRZEDSZKOLAK:  potrafi wysuwać wnioski dotyczące zagrożeń środowiska poprzez własne doświadczenia;  rozumie znaczenie słów „ekologia” i „ ochrona środowiska”;  w zakresie dostępnym dla dziecka wykonuje z pomocą doświadczenia,  ma świadomość, iż dobry stan środowiska gwarantuje życie i zdrowie wszystkich organizmów na Ziemi,  zna zasady segregowania śmieci.

22 …..Czym skorupka za młodu nasiąknie…. ABSOLWENT SŁONECZNEJ KRAINY: Jest otwarty, twórczy i spontaniczny. Jest aktywny oraz sprawny fizycznie. Zna siebie i swoje możliwości. Szanuje odrębność innych. Promuje zdrowie i bezpieczeństwo. Radzi sobie w sytuacjach trudnych. Jest życzliwy i sumienny, kulturalny. Osiąga sukcesy w szkole. Dba o środowisko. Odżywia się zdrowo.

23

24

25 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Anna Sywula Katarzyna Miszewska. Zdrowy przedszkolak „Słonecznej Krainy” Zdrowie to najwyższa wartość człowieka. Jego brak ogranicza naszą aktywność,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google