Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tłumacz Przysięgły – teoria a praktyka Aleksandra Podgórniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tłumacz Przysięgły – teoria a praktyka Aleksandra Podgórniak."— Zapis prezentacji:

1 Tłumacz Przysięgły – teoria a praktyka Aleksandra Podgórniak

2 Plan wykładu Krótko o sobie TEPIS Kto to jest tłumacz przysięgły Tłumaczenia zwykłe vs. poświadczone Praktyka – zasady wykonywania tłumaczeń Przykłady Jak zostać tłumaczem przysięgłym Pytania

3 Tłumacz przysięgły języka angielskiego (Kancelaria Ars Translationis) Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS www.TEPIS.org.pl www.TEPIS.org.pl Górnośląskie Koło PT TEPIS

4 www.TEPIS.org.pl »Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych »Jedyna w Polsce organizacja branżowa skupiająca tłumaczy przysięgłych i nastawiona na kształcenie, doskonalenie tłumaczy przysięgłych »Ponad 1000 członków »FIT (legitymacja)

5 Kto to jest tłumacz przysięgły? Tłumacz przysięgły/ biegły sądowy Osoba zaufania publicznego – charakter pełnionej funkcji – bezstronność, staranność, wierność wobec tekstu źródłowego Najwyższe standardy etyczne (Minister Ziobro)

6 Kto to jest tłumacz przysięgły? Państwo przyznając mu uprawnienia do sporządzania tłumaczeń poświadczonych gwarantuje rzetelność i wiarygodność jego pracy. Obowiązek doskonalenia umiejętności zawodowych Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 z późn. zm.) Lista Ministra Sprawiedliwości www.ms.gov.plwww.ms.gov.pl

7 Zasady wykonywania tłumaczeń Zasady STP (tłumaczenia pisemne, konferencyjne) Zasady TEPIS (tłumaczenia poświadczone) Kodeks Tłumacza Przysięgłego

8 Kodeks Tłumacza Przysięgłego wyd. Tepis, 2005

9 Kodeks Tłumacza Przysięgłego Kompendium zasad etyki i praktyki zawodowej Część zasad – Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 24 listopada 2004 r. Kodeks stanowi autorytatywne źródło podstawowej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego KTP nie ma mocy aktu prawodawczego, jednak naruszenie jego norm może być naruszeniem prawa, jeśli ich treść pokrywa się z treścią lub intencją przepisów prawa

10 Tłumaczenie zwykłe Wszystkie teksty, które nie wymagają poświadczenia czy uwierzytelnienia Tłumaczenia tekstów opracowane są w dowolnej formie pisemnej. Efektem pracy tłumacza jest tekst w innym języku, który oddaje treść tekstu w języku źródłowym.

11 Tłumaczenie zwykłe Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Nie wolno mu "tworzyć nowego tekstu" przez dodawanie treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera. Str. obliczeniowa 1800 zn./ 1600 zn./1500 zn. Słowo 10-15 gr

12 Tłumaczenie poświadczone Tłumaczenie przysięgłe/ poświadczone/ wierzytelne/ uwierzytelnione Teksty, które wymagają oficjalnego poświadczenia zgodności tłumaczenia z oryginałem Zasada wierności oryginałowi Tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym: pieczęcie, dopiski, odnośniki itp. zgodnie z przepisami o tłumaczeniach poświadczonych

13 Tłumaczenie poświadczone Każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego; dokument finalny opatrzony jest nr repertorium Przykłady: akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy i świadectwa szkolne - wszystkie one muszą być przetłumaczone i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego Str. obliczeniowa 1125 znaków

14 Tłumaczenie poświadczone Ustne – a vista lub konsekutywne Sąd, prokuratura, policja – organy ścigania Kancelarie notarialne Walne zgromadzenia wspólników, posiedzenia rad nadzorczych, etc. Rozmowy handlowe Urząd Stanu Cywilnego

15 Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych pisemnych Układ graficzny – podobny, ale nie identyczny Informacja o kierunku tłumaczenia Wzmianki o zewnętrznych cechach dokumentu (zdjęcia, pieczątki, notatki odręczne, etc.) Oznaczenie końca akapitu -/- Pełna treść dokumentu/ życzenie klienta/pola niewypełnione [uwagi tłumacza: zawsze w nawiasach kwadratowych]

16 Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych pisemnych Logo, pieczęcie, godło państwowe – bez opisu elementów graficznych Znaki diakrytyczne w nazwach własnych – język źródłowy = język docelowy (pl=>ang, ang=>pl – uwaga tłumacza) Tytuły zawodowe, stopnie naukowe, nazwy szkół uczelni, etc. – brzmienie oryginalne + tłumaczenie (AE, Szkoła im. Armii Krajowej)

17 Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych pisemnych Nazwy miejscowości, obiektów fizjograficznych i państw – w brzmieniu jakie oficjalnie obowiązywało w momencie tworzenia dokumentu (PRL, a nie RP, woj. katowickie, a nie śląskie); ew. odnośnik z informacją Adres Błędy gramatyczne i ortograficzne a wątpliwości (ul. Kiri)

18 Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych pisemnych Błędy w imionach, nazwiskach, datach, numerach, etc. – powtórzone/ uwaga tłumacza Elementy w języku trzecim – np. po łacinie, np. dokumenty kanadyjskie – przytoczenie, ale nie tłumaczenie, Daty – zawsze rozpisane – 02.08.2008/ 08/02/2008 – 2 sierpnia 2008 Imię i nazwisko - kolejność

19 Zasady wykonywania tłumaczeń poświadczonych Dokument wielostronicowy Formuła poświadczająca: (Niniejszym ja, AP tłumacz przysięgły jęz. Angielskiego poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu w języku angielskim). Miejscowość, data) Pieczęć + podpis – kolory Nr repertorium

20 Repertorium Papierowe Elektroniczne Rubryki: data przyjęcia zlecenia, data zwrotu tłumaczenia, nazwa Klienta, sporządził, nazwa dokumentu, ilość stron, pobrane wynagrodzenie

21 Teoria, a teraz praktyka Stawki ustalane odgórnie Odmowa tłumaczenia Kary: nagana, skreślenie z listy, procesy cywilne, etc Ubezpieczenie OC tłumacza Co zrobić jak mamy wątpliwości, lub gorzej: jak nie mamy pojęcia o czym jest dokument

22

23

24

25 Opis dokumentu [Dokument nosi ślady zniszczenia powstałe w wyniku zalania wodą… Liczne błędy gramatyczne i leksykalne mogące utrudnić zrozumienie tekstu] [adres zapisany bez użycia polskich diakrytyków] [część tekstu napisana w języku trzecim, prawdopodobnie…] [zdanie zupełnie niegramatyczne. Zdaniem tłumacza powinno brzmieć:…]

26 Jak zostać tłumaczem przysięgłym? Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25.11.2004 r. (Dz.U. nr 273, poz. 2702)

27 Kto może zostać tłumaczem przysięgłym obywatelstwo PL lub UE, inne znajomość jęz. polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, osoba, która nie była karana ukończone studia wyższe mgr na kierunku filologia (jeśli inne - studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia) EGZAMIN

28 Tłumaczenie ustne i pisemne na jęz. pl i na jęz. obcy, zdany = ocena pozytywna z obydwu części Ocena negatywna – rok przerwy Opłata egzaminacyjna 800 zł 11 członków (4 nauczycieli akademickich, 3 tłumaczy przysięgłych, 3 os. wskazane przez Min. Sprawiedliwości, 1 os. wskazana przez Ministra Pracy) Success rate – 25 % GOOD LUCK!

29 Pytania ?

30 Dziękuję Aleksandra Podgórniak


Pobierz ppt "Tłumacz Przysięgły – teoria a praktyka Aleksandra Podgórniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google