Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Z jakich skał zbudowany jest najwyższy szczyt polskich Pienin? Trzy Korony – 982 m n.p.m Fot J. Opioła

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Z jakich skał zbudowany jest najwyższy szczyt polskich Pienin? Trzy Korony – 982 m n.p.m Fot J. Opioła"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 1.Z jakich skał zbudowany jest najwyższy szczyt polskich Pienin? Trzy Korony – 982 m n.p.m Fot J. Opioła http://pl.wikipedia.org/wiki/Pieniny

5 2.Kto był twórcą teorii dryftu kontynentów, opublikowanej w książce 100 lat temu? Bildarchiv Foto Marburg Alfred Lothar Wegener (1880-1930)

6 Charles Darwin w 1854 roku (1809 -1882) 3.Jak nazywał się wielki uczony przyrodnik, autor dzieła „O powstawaniu gatunków”?

7 Odlew znaleziska ze Staruni 4.Z jakiej miejscowości, obecnie leżącej na Ukrainie, pochodzi najlepiej zachowane ciało nosorożca włochatego? Nosorożec włochaty ze Staruni, odkryty w 1929

8 5.W skałach jakiego wieku (podaj okres) znajdują się eksploatowane w Polsce rudy cynku i ołowiu? Sfaleryt, kopalnia Pomorzany

9 Zamek w Olsztynie k. Częstochowy 6.Z jakiego okresu geologicznego pochodzą skały, z których zbudowana jest góra zamkowa w Olsztynie pod Częstochową?

10 7.Jak nazywał się wielki kontynent, który istniał na Ziemi pod koniec ery paleozoicznej? Pangea w triasie, 230 mln lat temu.

11 Płaszczowiny tatrzańskie pod koniec kredy 8.W jakim okresie dziejów Ziemi powstały płaszczowiny Tatr?

12 Tyllity Moelv, Ringsaker, Norwegia 9.Jak nazywają się kopalne osady lodowcowe? http://pl.wikipedia.org/wiki/Tillit

13 10. Jak nazywa się najgrubszy pokład węgla kamiennego w Polsce, mający 28 metrów miąższości? Bryła węgla z pokładu Reden w Muzeum Geologicznym PIG-PIB

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Uczestnicy odpowiadają na 10 pytań dotyczących geologii Polski. Za każdą dobrą odpowiedź uczestnik otrzymuje 2 punkty. Czas na odpowiedź na każde pytanie – 15 sekund.

27 1. Jak nazywa się miejscowość, w rejonie której wydobyto kości ssaków plejstoceńskich, które posłużyły do rekonstrukcji szkieletu mamuta w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie? Rekonstrukcja szkieletów ssaków czwartorzędowych

28 2.W jakiej krainie geograficznej w Polsce spotykamy liczne neogeńskie skrzemieniałe drzewa? Skamieniałe drzewo w lapidarium w Siedliskach http://m.lublin.gazeta.pl/lublin/1,106513,13107784,Nowa_atrakcja_Lu belszczyzny__Kamienny_las_na_Roztoczu.html

29 3.W rejonie jakiej miejscowości w Polsce dawniej eksploatowano uran? Sztolnia z kopalni uranu w Kowarach http://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty_Zewn%C4%99trzne#mediaviewer/Plik:Carpathian_flysch_cm04.jpg http://www.sadistic.pl/kopalnia-uranu-w-kowarach-vt290521.htm

30 4.Z jakiego okresu geologicznego pochodzą skały, z którego zbudowane są Rysy w Tatrach? Rysy 2503 m n.p.m http://www.worldfortravel.com/2013/03/10/rysy-peak-higest-point-of-poland/

31 5.W odległym okresie dziejów Ziemi powstawały sole potasowe, które eksploatowane są w Kłodawie, a występują również pod dnem Zatoki Puckiej. Jaki to okres? Sól potasowa

32 6.W jakim okresie geologicznym powstały porfiry i melafiry „Organów Wielisławskich” w Sudetach? Organy Wielisławskie, Wielisław Złotoryjski Fot. Leo Walotek-Scheidegger

33 7.W wyniku jakich procesów powstały gołoborza na Śnieżce? Fot. R. Patryk Karkonosze - gołoborze na północnym stoku Śnieżki Fot. R. Pastryk http://www.panoramio.com/photo/66709912

34 8.Podaj okres, w którym powstały skały, z których zbudowana jest znana na całym świecie kra lodowcowa w Łukowie Zlep muszlowy z kry lodowcowej w Łukowie

35 9.W jakim okresie działały główne fazy orogenezy hercyńskiej (waryscyjskiej) w Polsce? Orogeny waryscyjskie (hercyńskie) w Europie i Ameryce Północnej, na tle współczesnej linii brzegowej, ale przy konfiguracji kontynentów sprzed 300 mln lat temu. http://zywaplaneta.pl/orogeneza-waryscyjska-hercynska/

36 10.W obrębie jakiej jednostki geologicznej Polski znajduje się Szczecin? Szczecin

37

38 Większość zwierząt latających poruszała się nad obszarami lądowymi. Odpowiedz na pytanie: Czy w Polsce w skałach podanego wieku występują takie, które powstały w środowisku lądowym? Napisz TAK lub NIE, odpowiadając na pytanie dotyczące danego okresu. Za każdą dobrą odpowiedź – 1 punkt. Czas na odpowiedź na każde pytanie – 15 sekund.

39 1. Czy w Polsce w skałach kambryjskich występują takie, które powstały w środowisku lądowym?

40 2.Czy w Polsce w skałach ordowickich występują takie, które powstały w środowisku lądowym?

41 3.Czy w Polsce w skałach sylurskich występują takie, które powstały w środowisku lądowym? http://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty_Zewn%C4%99trzne#mediaviewer/Plik:Carpathian_flysch_cm04.jpg

42 4.Czy w Polsce w skałach karbońskich występują takie, które powstały w środowisku lądowym?

43 5.Czy w Polsce w skałach permskich występują takie, które powstały w środowisku lądowym?

44 6.Czy w Polsce w skałach triasowych występują takie, które powstały w środowisku lądowym?

45 7.Czy w Polsce w skałach jurajskich występują takie, które powstały w środowisku lądowym?

46 8.Czy w Polsce w skałach kredowych występują takie, które powstały w środowisku lądowym?

47 9.Czy w Polsce w skałach paleogeńskich występują takie, które powstały w środowisku lądowym?

48 10.Czy w Polsce w skałach neogeńskich występują takie, które powstały w środowisku lądowym?

49

50 1. Z jakiego okresu pochodzą pierwsze szybujące w powietrzu kręgowce? Caviramus schesaplanensis – przedstawiciel najstarszych latających kręgowców http://www.palaeocritti.com/by-group/pterosauria/caviramus

51 2.Maksymalna rozpiętość skrzydeł pterozaurów wynosiła:

52 3.Jak nazywa się skała, w których znaleziono szczątki archeopteryksa? Płyta wapienia litograficznego z dendrytami tlenków manganu i żelaza z Solnhofen, Niemcy http://pl.wikipedia.org/wiki/Karpaty_Zewn%C4%99trzne#mediaviewer/Plik:Carpathian_flysch_cm04.jpg http://www.redcrystal.pl/szczegoly-dendryty-tlenkow-manganu-zelaza-1.html

53 4.W jakim okresie żył pteranodon? Pteranodon http://www.itsnature.org/rip/dinosaurs/pteranodon/

54 5.W jakim okresie dziejów Ziemi pojawiły się ptaki uzębione? Archeopteryks, Okaz nr 11 znaleziony w 2011 roku w Altmühltal, Niemcy Fot. H. Tischlinger

55 6.Kiedy pojawiły się nietoperze? Podaj epokę. Icaronycteris - wymarły rodzaj nietoperza sprzed 51 mln lat http://pl.wikipedia.org/wiki/Icaronycteris Fot. Andrew Savedra

56 7.Z jaką grupą gadów spokrewnione są ptaki? Rekonstrukcja Xiaotingia zhengi N. Tamura. Jeszcze dinozaur czy już ptak? www.palaeocritti.com

57 8.Kiedy pojawiły się jętki? Współczesna jętka http://skorpion20.flog.pl/wpis/2710544/subimago-jetki-cloeon-sp--owad-krotkiego-zywotu-

58 9.Z jakiego okresu pochodzą skamieniałości pierwszych motyli? http://www.nps.gov/media/photo/gallery.htm?id=F0C87B5E-155D-451F-67FE160D3DF345EF Świetnie zachowany odcisk motyla w skale, znaleziony w okolicy Colorado Springs, USA

59 10.Pierwszym znalezionym skamieniałym szczątkiem ptaka było: Najstarsze pióro z wapieni z Solnhofen znalezione w 1860 r. http://kalcyt.blogspot.com/2012/01/czarny-archeopteryks.html

60


Pobierz ppt "1.Z jakich skał zbudowany jest najwyższy szczyt polskich Pienin? Trzy Korony – 982 m n.p.m Fot J. Opioła"

Podobne prezentacje


Reklamy Google