Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.dobrepraktykippp.eu Konkurs Dobre Praktyki PPP – pilotażowe projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 25 listopada 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.dobrepraktykippp.eu Konkurs Dobre Praktyki PPP – pilotażowe projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 25 listopada 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 www.dobrepraktykippp.eu Konkurs Dobre Praktyki PPP – pilotażowe projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 25 listopada 2008 r.

2 www.dobrepraktykippp.eu Konkurs Dobre Praktyki PPP Jedyna w Polsce inicjatywa wspierająca tworzenie projektów modelowych dla partnerstwa publiczno - prywatnego; Cele: upowszechnienie wiedzy i standardów, dotyczących realizacji przedsięwzięć za pomocą formuły partnerstwa publiczno-prywatnego oraz popularyzacja partnerstwa publiczno – prywatnego jako formy realizacji inwestycji publicznych; Konkurs skierowany jest do podmiotów publicznych, przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, które mogą zgłaszać pomysły na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji z partnerem prywatnym; W ramach edycji 2008 realizowany Pilotażowy Program Projektów PPP Ministerstwa Gospodarki polegający na wsparciu zwycięskich projektów poprzez sfinansowanie przygotowania analiz przedrealizacyjnych.

3 www.dobrepraktykippp.eu Dobre Praktyki PPP – EDYCJA 2008 Kategorie konkursowe: INFRASTRUKTURA KOMUNALNA - budownictwo komunalne, programy rewitalizacyjne, modernizacja i budowa obiektów publicznych; INFRASTRUKTURA SIECIOWA - projekty w sektorze transportowym, wodno – kanalizacyjnym, energetycznym; INFRASTRUKTURA SPORTOWO – REKREACYJNA - m.in. centra sportowo- rekreacyjne, stadiony, hale widowiskowo-sportowe, rozbudowane kompleksy sportowe; MAŁE PPP - projekty o wartości poniżej 10 mln euro, bez względu na branżę. W każdej kategorii została przyznana jedna nagroda główna, którą stanowiło objęcie projektu Pilotażowym Programem Projektów PPP Ministerstwa Gospodarki

4 www.dobrepraktykippp.eu EDYCJA 2008 Na Konkurs wpłynęły 42 zgłoszenia z całej Polski, w następujących kategoriach:

5 www.dobrepraktykippp.eu EDYCJA 2008 Najwięcej projektów wpłynęło z województw: śląskiego (8), małopolskiego (6), mazowieckiego (5) oraz lubelskiego (5); Najwięcej zgłoszeń przysłały miasta: Kraków (6), Lublin (3), Łódź (3), Ząbki (2) oraz Toruń (2).

6 www.dobrepraktykippp.eu JURY KONKURSU Jury Konkursu składało się z ekspertów specjalizujących się w tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego, reprezentujących instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. Przewodnicząca Jury – Irena Herbst, PKPP Lewiatan Honorowy przewodniczący Jury – prof. Michał Kulesza, Baker & McKenzie Członkowie Jury – Przedstawiciele następujących instytucji i firm: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Unia Metropolii Polskich, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Dolnośląska Grupa Doradcza, Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr, Wierzbowski Eversheds, DEPFA Bank, Bank Pekao SA, Investment Support, PricewaterhouseCoopers, Deloitte.

7 www.dobrepraktykippp.eu LAUREACI KONKURSU Dobre Praktyki PPP - edycja 2008 -

8 www.dobrepraktykippp.eu LAUREAT W KATEGORII INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Urząd Miasta Łodzi „Program rewitalizacji domów familijnych”

9 www.dobrepraktykippp.eu Projekt zakłada rewitalizację zabytkowych domów familijnych i budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Księżym Młynie, placu Zwycięstwa i ulicy Ogrodowej w Łodzi. Projekt ma duże poparcie społeczne: ponad 91% badanych (najemców i właścicieli) jest przychylnych proponowanemu procesowi rewitalizacji. Realizacja projektu opierać się będzie na zamianie nieruchomości. Inwestor, wybuduje i przekaże miastu nowe budynki z lokalami mieszkalnymi dla obecnych mieszkańców domów familijnych. W zamian otrzyma domy familijne. Zgodnie z założeniem przedsięwzięcia, inwestor będzie miał obowiązek przeprowadzić modernizację domów familijnych zgodnie z wytycznymi urbanistyczno– architektonicznymi i konserwatorskimi oraz będzie musiał zapewnić dostępność terenów i zabytkowych obiektów dla łodzian i turystów. OPIS PROJEKTU

10 www.dobrepraktykippp.eu LAUREAT W KATEGORII INFRASTRUKTURA SIECIOWA Gmina Bytom „Zintegrowane połączenia aglomeracji górnośląskiej z międzynarodowym portem lotniczym Katowice - Pyrzowice”

11 www.dobrepraktykippp.eu Projekt zakłada utworzenie linii kolejowo – tramwajowej i centrum przesiadkowego w celu usprawnienia komunikacji międzymiastowej na Śląsku oraz szybkiego połączenia miast aglomeracji górnośląskiej z lotniskiem w Pyrzowicach koło Katowic. Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie szynobusu, który jest przystosowany do jazdy po torach kolejowych i tramwajowych. Trasa wybranego wariantu połączenia z lotniskiem przebiega od Katowic przez Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie do Pyrzowic. Planowana jest budowa zintegrowanego dworca w Bytomiu, który będzie pełnił funkcję centrum przesiadkowego. Według założeń projektu, do zadań partnera prywatnego będą należały: budowa infrastruktury kolejowej oraz towarzyszącej, organizacja finansowania oraz eksploatacja i utrzymanie. OPIS PROJEKTU

12 www.dobrepraktykippp.eu LAUREAT W KATEGORII INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA Powiat Lidzbarski „Termy warmińskie”

13 www.dobrepraktykippp.eu Termy Warmińskie to w założeniu zespół basenów z ciepłą wodą solankową, kompleksem hotelowo – gastronomicznym, salami konferencyjnymi wysokiej klasy oraz zapleczem rekreacyjnym i odnową biologiczną. Projekt Powiatu Lidzbarskiego ma duże poparcie w regionie, m.in. został podpisany list intencyjny o współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego i gminami sąsiednimi. Zakładane częściowe sfinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE, pozostała część środków z emisji obligacji. Według założeń projektu, partner prywatny będzie odpowiedzialny za zarządzanie, utrzymanie i eksploatację obiektu oraz wykonanie robót projektowych i budowlanych. OPIS PROJEKTU

14 www.dobrepraktykippp.eu LAUREAT W KATEGORII MAŁE PPP Gmina Ruda Śląska „Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego”

15 www.dobrepraktykippp.eu Projekt zakłada budowę parkingu wielopoziomowego oraz organizację stref parkowania płatnego w strefie centralnej miasta, przy Urzędzie Miasta. Parking wielopoziomowy ma zapewnić od 40 do 80 miejsc parkingowych (w zależności od ilości poziomów). Zgodnie z założeniami, do obowiązków partnera prywatnego mają należeć: budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą, organizacja finansowania, eksploatacja i utrzymanie. OPIS PROJEKTU

16 www.dobrepraktykippp.eu WYRÓŻNIENIA 2008 Miasto Ząbki „Przedłużenie trasy tramwajowej z Warszawy do Ząbek” Urząd Miasta Torunia „Park Wodny w Toruniu” Powiat Opolski „Modernizacja infrastruktury nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej” Urząd Miejski w Zabrzu „Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Zabrze”

17 www.dobrepraktykippp.eu DOBRE PRAKTYKI PPP 2009 Cele Konkursu: Wsparcie projektów publiczno-prywatnych w różnych branżach poprzez wybór kolejnych projektów pilotażowych; Dalsza promocja Laureatów poprzednich edycji – m.in. poprzez publikację Dobre Praktyki PPP Harmonogram Konkursu: Marzec 2009– początek promocji Konkursu; Maj – czerwiec 2009– posiedzenia jury Konkursu; Czerwiec 2009 – ogłoszenie wyników Konkursu podczas ogólnopolskiej konferencji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego.

18 www.dobrepraktykippp.eu ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Kontakt Agata Kozłowska Dyrektor Investment Support Organizator Konkursu Dobre Praktyki PPP ul. Szpitalna 6 lok. 6/7, 00-020 Warszawa Tel. +48 22 627 47 15, Fax +48 22 827 59 30 E-mail: kozlowska@inves.pl www.inves.pl


Pobierz ppt "Www.dobrepraktykippp.eu Konkurs Dobre Praktyki PPP – pilotażowe projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 25 listopada 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google