Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

МIDZYNARODOWA KONFERENCJA Bułgaria i Rumunia Rynki współpracy dla polskiego biznesu 9 grudnia 2015, Warszawa Biura Radcy Handlowego Ambasady Republiki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "МIDZYNARODOWA KONFERENCJA Bułgaria i Rumunia Rynki współpracy dla polskiego biznesu 9 grudnia 2015, Warszawa Biura Radcy Handlowego Ambasady Republiki."— Zapis prezentacji:

1 МIDZYNARODOWA KONFERENCJA Bułgaria i Rumunia Rynki współpracy dla polskiego biznesu 9 grudnia 2015, Warszawa Biura Radcy Handlowego Ambasady Republiki Bułgarii w Warszawie

2 Podstawowe zagadnenia 1.Dla czego Bułgaria? 2.Trochę statystyki 3.Wsparcie inwestorów 4.Specjalnie strefy ekonomiczne 5.Turystyka 6.Dwustronne stosunki gospodarcze 7.Współpraca w ramach Unii Europejskiej 8.Konsulaty Honorowe

3 Liczba ludności w % w regionach w ramach całej populacji (31.12.2011) Ludność: 7 282 041 (2012) - 61,8% ludności w wieku produkcyjnym (25-64 lat) - 60% ludności w wieku produkcyjnym, zna języki obce - Około 80% ludności w wieku produkcyjnym ma wykształcenie średnie lub wyższe - Około dwie trzecie studentów uczy się języka angielskiego lub niemieckiego - Bułgaria jest bardzo zurbanizowany kraj, ponad 5 milionów ludzi żyje w miastach

4 Bułgaria ma strategiczne położenie geograficzne, które zapewnia dostęp do następujących rynków: Europy Południowo Wschodniej - szybko rozwijający się rynek z 122 mln mieszkańców. UE - Bułgaria oferuje najniższe koszty dla biznesu i życia i bezcłowy dostęp do rynku 500 milionów mieszkańców. WNP, Bliskiego Wschodu i Afryki Północniej Bułgaria oferuje dobrą kombinację stabilności politycznej i makroekonomicznej i ulgi dla inwestorów: Stabilna demokracja parlamentarna, członkostwo w UE, NATO i WTO Bułgarski lew jest powiązany z euro w ramach systemu rady walutowej Najniższe podatki i najniższe koszty pracy w UE, w połączeniu ze specjalnymi ulgami dla inwestorów Fundusze UE - ponad 14 mld euro z funduszy UE w okresie 2015 - 2020. Strategiczne położenie Bułgarii w centrum Europy Południowo-Wschodniej, skrzyżowanie głównych dróg z Europy na Bliski Wschód i Azję

5 Z Bułgarii można dolecieć zaledwie w 3 godziny do wszystkich głównych kierunków Europy, regionu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu Strategiczne kierunki geograficzne Podstawowe korytarze transportowe z systemu TEN-T przechodzące przez Bułgarię UE Azja Europa

6 Najbardziej korzystne podatki w UE 10% podatku od osób prawnych; 0% w regionach o wysokim bezrobociu. 10% podatku dochodowego od osób fizycznych. 2-letnie zwolnienie z podatku VAT od importu sprzętu dla projektów inwestycyjnych o wartości ponad 5 milionów €, które tworzą co najmniej 50 miejsc pracy. 2-letnia amortyzacja komputerów i nowych zakładów produkcyjnych. Odliczenia wydatków na badania i prace rozwojowe. 5% podatku u źródła od dywidend i kwot likwidacyjnych (0% dla przedsiębiorstw z UE). Praca Wysoko wykwalifikowanych, władających języków obcych pracowników. najbardziej konkurencyjny w Europie poziom wynagrodzeń. 45000 bułgarskich studentów na wyższych uczelniach w Europie i USA. Najniższe koszty operacyjne w Europie. Swobodny przepływ kapitału. Rządowe wsparcie dla dużych projektów inwestycyjnych.

7 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (2014) PKB w mld. euro Eksport w mld. euro Bezpośrednie inwestycje zagraniczne netto w % PKB 42,0 22,1 2.8 Wzrost PKB w % Bezrobocie w % Inflacja w % 1.2 10.6 -1.6 Deficyt budżetowy w% PKB Zadłużenie zagraniczne w% PKB -1,5 18,9 Długoterminowy ranking kredytowy: Moody’s: Baa2 stabilny S&P: BB+ stabilny Fitch: BBB- stabilny źródło: BNB, Eurostat

8 Wskaźniki makroekonomiczne Wzrost PKBInflacja Bezroboocie Inwestycje zagraniczne źródło: BNB, Eurostat, NSI 2014*201320122011 2% 2010200920082007 2014*2013 0.4% 201220112010200920082007 20142013201220112010 10.3% 20092008 5.6% 2007 ЕС-28БългарияЕС-28България 2014* 1,275 2013 1,141 2012 1,330 2011 1,151 2010 2,437 2009 6,728 2008 9,052 2007 1,181 € млн. ЕС-28България *Grudzień *Dane wstępne

9

10

11

12 Bułgaria jest jednym z krajów o niższych kosztach prowadzenia działalności gospodarczej w Europie Ceny gazu dla przemysłu w Europie Source: Eurostat Węgry Rumunia Turcja Niemcy Estonia Bułgaria Czechy Średnia dla UE Slowacja €/kWh, 2014 €/GJ, 2014 Cena prądu dla przemysłu w Europie Średnia dla UE Austria Polska Bułgaria Czechy Włochy Niemcy Francja Hiszoania

13 Wykształcona i wykwalifikowana siła robocza - jedna z głównych zalet Bułgarii Prawie 60,000 studentów odbiera dyplom z ponad 50 wyższych uczelni źródło: NSI, Bułgaria 12,684 Inne 19,480 Ekonomia 8,372 Nauki społeczne 7,178 Nauki techniczne 3,677 Pedagogika 3,166 Studia medyczne 1,553 Prawo Architektura Rolnictwo Bułgaria jest jednym z krajów o najwyższym odsetku studentów studiujących za granicą 17.8% Islandia 14.2% Irlandia 10.2% Słowakia Bułgaria Grecja Austria Niemcy UE, średnio Rumunia Czechy Studenci w UE jako % ze wszystkich studentów w danym kraju

14 Inwestycje powinni być w następujących sektorach: –Przemysł –Prace naukowo - badawcze –Edukacja –Zdrowie –Usługi technologiczne zaawansowane –Transport i logistyka Minimalna kwota inwestycji nie powinna przekraczać 2,5 mln €, 1 mln €, w regionach o wysokim bezrobociu i € 0,5 mln na projekty inwestycyjne dla usług technologiczne. zaawansowanych Preferencje dla inwestorów certyfikowanych: - Indywidualnie usługi administracyjne –Dobre warunki nabycia gruntów i mienia publicznego –Wsparcie finansowe dla kształcenia zawodowego –Dotacje infrastrukturalne –Dopłaty do kosztów pracy Rząd wspiera rozwój niektórych sektorów, zgodnie z Ustawą o promocji Inwestycyjnego

15 Dla dużych inwestorów działa priorytetowy program inwestycyjny Priorytetowe projekty mogą pochodzić ze wszystkich sektorów gospodarki, które nie są sprzeczne z rozporządzeniem 800/2008 KE Dopłaty nie są dozwolone w górnictwie, podstawowej produkcji rolnej i przemysłu stoczniowego Priorytetowe projekty nie powinny przekroczyć € 50 mln i maja tworzyć co najmniej 200 nowych miejsc pracy w okresie 3 lat lub € 25 m + 100 miejsc pracy dla projektów w produkcji lub € 10 m oraz dodatkowo 50 miejsc pracy dla działalności technologii zaawansowanych i w sektorze R & D Projekty priorytetowe dostają wszystkie korzyści dla projektów certyfikowanych, jak również i: Najniższe ceny nabycia mienia publicznego lub gruntów komunalnych + brak opłat na zmianę ich statutu Wsparcie instytucjonalne przewidziane przez Radę Ministrów - utworzenie międzyresortowej grupy roboczej Dotacje do 10% kosztów inwestycji (50% kosztów inwestycji w edukację i badania)

16 Usługi: –Transport i logistyka –IT i telekomunikacja –Outsourcing działalności biznesowej –Zdrowie –Turystyka Przemysł: –Wyposażenie transportowe i budowa maszyn –Elektronika i Elektrotechnika –Przemysł chemiczny –Przemysł spożywczy Surowce: –Górnictwo –Poszukiwanie ropy i gazu –OZE Sektory z największym potencjałem inwestycyjnym

17 Globalni inwestorzy wybrali Bułgarię ICTOutsourcingChemiaPrzemysł maszynowyPrzemysł spożywczy

18 Specjalnie strefy ekonomiczne

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Wymiana handlowa Polska – Bułgaria (mln.euro) RokEksportWzrost % ImportWzrost % Wymiana handlowa Wzrost % Saldo 200030.1 97.9 128 -67.8 200138.828.90119.421.96158.2 23.59 -80.6 200243.812.89105.7-11.47149.5 -5.50 -61.9 200354.724.89135.227.91189.9 27.02 -80.5 200480.346.80173.128.03253.4 33.44 -92.8 2005103.328.64238.938.01342.2 35.04 -135.6 2006177.872.12361.851.44539.6 57.69 -184 2007222.224.97430.118.88652.3 20.89 -207.9 2008289.530.2953424.16823.5 26.25 -244.5 2009183.74-36.53372.53-30.24556.27 -32.45 -188.79 2010267.5345.60402.858.14670.38 20.51 -135.32 2011 360.325 34.96 447.595 10.91807.921 20.51 -87.27 2012 363.186 0.8 559.077 25.0922.264 14.1 -195.891 2013 404.382 11.3 730.891 311 135.274 23.1 -326.509 2014453,77512,3708,403-3,11 162,1782.4-254,628

33

34

35

36

37  Programy operacyjne Zamówienia publiczne  Współpraca regionalna Stowarzyszenia branżowe Władze samorządowe  Współpraca klastrowa

38 Konsulaty Honorowe Republiki Bułgarii w Polsce: Wrocław Gdańsk Białystok

39 Informacja o Bułgarii w internecie www.government.bg www.mi.government.bg www.president.bg www.parliament.bg www.mfa.government.bg www.evropa.bg www.bulgaria.com www.nsi.bg www.econ.bg www.stat.bg www.bcci.bg http://b2b.bia-bg.com www.bulgariatravel.org www.investbg.government.bg www.guide-bulgaria.com www.dir.bg

40 Zapraszamy do współpracy! Biuro Radcy Handlowego Ambasada Republiki Bułgarii w Warszawie Aleje Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa Tel.: +48 22 621 2535 Fax: + 48 22 625 5989 E-mail: a.angelov@mee.government.bg embassywarsaw@mfa.bg Dziekuję za uwagę!


Pobierz ppt "МIDZYNARODOWA KONFERENCJA Bułgaria i Rumunia Rynki współpracy dla polskiego biznesu 9 grudnia 2015, Warszawa Biura Radcy Handlowego Ambasady Republiki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google