Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków Łukasz Wołosz, Białystok, 28 stycznia 2014 © Dörthe Hagenguth.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków Łukasz Wołosz, Białystok, 28 stycznia 2014 © Dörthe Hagenguth."— Zapis prezentacji:

1 1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków Łukasz Wołosz, Białystok, 28 stycznia 2014 © Dörthe Hagenguth

2 2 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje niemieckie uczelnie za granicą.

3 3 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków Co to jest DAAD? -Stowarzyszenie około 230 niemieckich szkół wyższych -Główne zadanie: wspieranie współpracy naukowej niemieckich szkół wyższych z zagranicznymi uczelniami - DAAD otrzymuje środki przede wszystkim z budżetu Republiki Federalnej Niemiec

4 Sieć DAAD za granicą Paryż Nowe Delhi Nowy Jork Meksyk (miasto) Rio de Janeiro Nairobi Moskwa Londyn Tokio Pekin Dżakarta Kair Warszawa Hanoi 15 Przedstawicielstw DAAD Auckland Kiów Buenos Aires Akra Ankara Istambuł St. Petersburg Praga Nowosybirsk 50 Centrów Informacyjnych (IC) San Francisco São Paulo Seul Sydney Bangkok Carakas Santiago de Chile Bogota Bukareszt Chennai Tajpej Hong Kong Kuala Lumpur Ho Chi Minh Singapur San Jose Johannesburg Wsch.Jerozolima Toronto Budapeszt Guangzhou Hawana Ateny Teheran Szanghaj Mińsk Chartum Tbilisi Baku Erewań Taszkent Almaty Biszkek Duszanbe Ryga Barcelona Rzym Bombaj Azja/Australia/Oceania 62 Afryka Północna/Bliski Wchód 14 Afryka/Regiony Subsaharyjskie 16 Ameryka Łacińska 24 Ameryka Północna 18 Europa Środkowowschodnia WNP 126 Europa Zachodnia 154 475 Lektoratów

5 5 Oferta stypendialna dla Polaków Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie powstało w 1997 roku.

6 6 Do jego zadań należy: Organizowanie komisji kwalifikacyjnych na stypendia DAAD Informowanie o możliwościach studiowania i realizacji badań naukowych w Niemczech Opieka nad byłymi stypendystami DAAD Wspieranie lektoratów DAAD na polskich uczelniach

7 7 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków 1.Stypendia dla studentów i absolwentów 2.Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców 3.Stypendia dla naukowców 4.Stypendia dla byłych stypendystów 5.Stypendia dla mniejszości niemieckiej w Polsce

8 8 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka)

9 9 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów Celuczestnictwo w letnich kursach językowych Czas trwania3-4 tygodnie Wysokość stypendium 850 € + ryczałt na podróż Kandydacistudenci po pierwszym roku studiów Limit wieku kandydatów nie ma Termin składania wniosków Połowa grudnia 2014

10 10 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich Celnawiązanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, poznanie niemieckich instytutów naukowych, firm i instytucji publicznych Czas trwania7-12 dni Wysokość stypendium 50 € na każdy dzień pobytu w Niemczech na każdego uczestnika Kandydacistudenci wszystkich kierunków po pierwszym semestrze studiów (10-15 osób) + opiekun naukowy Terminy składania wniosków 1 lutego 2014 (na podróże od 1 czerwca 2014) 1 maja 2014 (na podróże od 1 września 2014) 1 listopada 2014 (na podróże od 1 marca 2015)

11 11 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków Celpodjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających Czas trwania10-24 miesięcy (w zależności od rodzaju studiów) Wysokość stypendium 750 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydacistudenci piątego roku studiów magisterskich lub trzeciego roku studiów licencjackich oraz absolwenci posiadający tytuł licencjata lub magistra Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu Terminy składania wniosków Połowa listopada 2014

12 12 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka) CelRozwinięcie osiągnięć artystycznych lub podjęcie na jednej z niemieckich państwowych uczelni magisterskich studiów uzupełniających Czas trwania1 rok akademicki lub 2 lata Wysokość stypendium 750 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci kierunków artystycznych Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu Terminy składania wniosków Połowa listopada 2014 Miejsce składania wniosków DAAD, Referat 323, Kennedyallee 50, D-53175 Bonn

13 13 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla młodych naukowców (postdocs) Stypendia DLR I DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka, kosmos, transport, energia Stypendia DAAD i Roche Diangnostics dla młodych naukowców

14 14 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Cel przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni w ramach doktoratu w Polsce prace badawcze w ramach doktoratu na jednej z niemieckich uczelni Czas trwania1-6 miesięcy (krótki pobyt badawczy) 7-10 miesięcy (długi pobyt badawczy) 3 lata (wyjątkowo cały doktorat w Niemczech) Wysokość stypendium 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu Terminy składania wniosków Połowa listopada 2014

15 15 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla młodych naukowców (postdoc) Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1-10 miesięcy Wysokość stypendium 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydacimłodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 4 lata po uzyskaniu tytułu doktora Terminy składania wniosków Połowa listopada 2014

16 16 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia DLR I DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka, kosmos, transport, energia  Niemieckie Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) i DAAD oferują wybitnym zagranicznym doktorantom i naukowcom stypendia z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.  Lista poszczególnych stypendiów opublikowana jest na stronie  http://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15370-dlr-daad- research-fellowships-in-the-fields-of-space-aeronautics-energy-and- transportation-research/  Kontakt: DAAD, Ref. 522, Postfach 200404, D-53134 Germany E-mail: specialprogrammes522@daad.de

17 17 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców Celpobyty badawcze w centrum biotechnologii w Penzberg koło Monachium Czas trwania12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy Wysokość stypendium 2.250 € miesięcznie Kandydacimłodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora w dziedzinach Pharma lub Diagnostics Limit wieku kandydatów 32 lata w momencie rozpoczęcia stypendium Terminy składania wniosków dowolny termin przez cały rok

18 18 3. Stypendia dla naukowców Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich Stypendia DLR I DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka, kosmos, transport, energia Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

19 19 3. Stypendia dla naukowców Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1-3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacinaukowcy z tytułem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni w szkołach wyższych lub instytutach naukowych Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 3 czerwca 2014 oraz połowa listopada 2014 Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich

20 20 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia DLR I DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka, kosmos, transport, energia  Niemieckie Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) i DAAD oferują wybitnym zagranicznym doktorantom i naukowcom stypendia z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.  Lista poszczególnych stypendiów opublikowana jest na stronie  http://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15370-dlr-daad- research-fellowships-in-the-fields-of-space-aeronautics-energy-and- transportation-research/  Kontakt: DAAD, Ref. 522, Postfach 200404, D-53134 Germany E-mail: specialprogrammes522@daad.de

21 21 3. Stypendia dla naukowców Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Celwspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi grupami naukowców Czas trwaniamaksymalnie 2 lata Wysokość stypendium ustalana odpowiednio do potrzeb Kandydacigrupy naukowców z tytułem naukowym co najmniej doktora Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 31 lipca (finansowanie projektów od pierwszego stycznia kolejnego roku). Wnioski należy kierować do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

22 22 4. Stypendia dla byłych stypendystów Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD

23 23 4. Stypendia dla byłych stypendystów Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD Cel utrzymywanie kontaktów z niemieckimi naukowcami poprzez krótkie pobyty badawcze w Niemczech. Byli stypendyści, którzy nie pracują naukowo mogą także odbyć pobyt stypendialny w instytucji powiązanej z gospodarką, administracją, kulturą oraz mediami. Czas trwania1-3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (magister, postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacibyli roczni stypendyści DAAD oraz stypendyści, którzy co najmniej rok studiowali w byłej NRD Limit wieku kandydatów Nie ma Terminy składania wniosków 3 czerwca 2014 oraz połowa listopada 2014

24 24 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla naukowców i nauczycieli akademickich przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce

25 25 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Celuczestnictwo w letnich kursach językowych Czas trwania3-4 tygodnie Wysokość stypendium 850 € + ryczałt na podróż Kandydacistudenci po pierwszym roku studiów, którzy przynależą do niemieckiej mniejszości narodowej Limit wieku kandydatów nie ma Termin składania wniosków Połowa grudnia 2014

26 26 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni w ramach doktoratu w Polsce Czas trwania1-6 miesięcy Wysokość stypendium 750 € - 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci wszystkich kierunków przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu Terminy składania wniosków Połowa listopada 2014

27 27 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla naukowców i nauczycieli akademickich przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1-3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacinaukowcy z tytułem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni w szkołach wyższych lub instytutach naukowych Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 3 czerwca 2014 oraz połowa listopada 2014

28 28 Dziękuję za uwagę! DAAD ul. Czeska 24/2 03-902 Warszawa Tel.: 22 616 13 08 lukasz.wolosz@daad.pl www.daad.pl © Michael Jordan


Pobierz ppt "1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków Łukasz Wołosz, Białystok, 28 stycznia 2014 © Dörthe Hagenguth."

Podobne prezentacje


Reklamy Google