Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Rypiński P R E Z E N T A C J A POWIATU RYPIŃSKIEGO Górzno, 15 listopada 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Rypiński P R E Z E N T A C J A POWIATU RYPIŃSKIEGO Górzno, 15 listopada 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Rypiński P R E Z E N T A C J A POWIATU RYPIŃSKIEGO Górzno, 15 listopada 2013 r.

2 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Powiat Rypiński położony jest we wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, na historycznej Ziemi Dobrzyńskiej. Obejmuje obszar 587 km 2, zamieszkiwany przez około 47 tys. mieszkańców

3 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. W skład powiatu wchodzi sześć jednostek samorządowych – Miasto Rypin i pięć gmin wiejskich : - Gmina Brzuze - Gmina Rogowo - Gmina Rypin - Gmina Skrwilno - Gmina Wąpielsk

4 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. SŁUŻBA ZDROWIA Szpital Powiatowy im. Dr Franciszka Dłutka 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 2  Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej,  Oddział Położniczo-Ginekologiczny,  Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym,  Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Noworodkowym,  Oddział Medycyny Paliatywnej,  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

5 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Przychodnia „Przy Szpitalu” 87-500 Rypin ul. 3 Maja 2  Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej  Poradnia dziecięca podstawowej opieki zdrowotnej  Poradnia Chirurgiczna  Poradnia Urologiczna  Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  Poradnia Preluksacyjna  Poradnia Onkologiczna  Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu  Poradnia Leczenia Bólu  Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc  Poradnia Okulistyczna  Poradnia Położniczo-Ginekologiczna  Poradnia Diabetologiczna  Poradnia Kardiologiczna  Poradnia Neurologiczna  Poradnia Reumatologiczna  Poradnia Dermatologiczna

6 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Najważniejsze inwestycje i wydarzenia w okresie 2009-2013:  30 kwietnia 2009 r. - otwarcie nowego budynku Przychodni przy Szpitalu (koszt tej inwestycji to 1 998 076,32 zł) i podpisanie umowy na dofinansowanie rozbudowy szpitala  2009-2013 r. – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Rypinie w celu dostosowania do wymogów programu dostosowawczego – ogólny nakład na to zadanie wynosi 11 330 928,86 zł  Poradnia Zdrowia Psychicznego  Poradnia Psychologiczna  Poradnia Otolaryngologiczna  Poradnia Medycyny Pracy  Hospicjum Domowe  Pracownia Fizjoterapii  Poradnia Ortodontyczna  Poradnia Stomatologiczna  Oddział Pomocy Doraźnej  Nocna świąteczna opieka lekarsko-pielęgniarska

7 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r.  2009-2013 r. – Zakup sprzętu medycznego za kwotę 5 035 286,51 zł  W 2010 r. za kwotę 480 021,00 zł powstał budynek w Wąpielsku  W 2010 r. za 814 438,47 zł zakupiono karetki dla zespołu Specjalistycznego i Podstawowego  6 grudnia 2012 r. odbyła się uroczystość zakończenia rozbudowy i modernizacji szpitala oraz jego doposażenia  21 marca 2013 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie szpitalnej kaplicy  2012-2013 r. – Oddział Rehabilitacji w Rypinie – nakład na to zadanie inwestycyjne wynosi 3 682 979,64 zł RAZEM ok. 24 mln

8 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. W nowej części szpitala (o powierzchni użytkowej ok. 1200 m 3 ) znalazły się:  Centralna sterylizatornia i koncentrator tlenu  Laboratorium analityczne, pracownia rentgenowska, pracownia tomografii komputerowej i mammograficzna  Nowy blok operacyjny z nowym wyposażeniem, sala endoskopowa i oddział intensywnej opieki medycznej  Oddział położniczy, nowy blok porodowy z salą cieć cesarskich i odcinek noworodkowy Za ponad 5 mln zł zakupiono m.in.:  Tomograf komputerowy  Wyposażenie bloku operacyjnego, odcinka kardiologicznego i pracowni endoskopowej  Zestaw do laparoskopii  Częściowe wyposażenie laboratorium

9 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Inwestycje w starej części szpitala zrealizowane w ostatnim czasie:  Remont oddziału dziecięcego  Wymiana wszystkich instalacji  Remont dachu  Remont kaplicy szpitalnej  Remont oddziału wewnętrznego

10 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „KOMBATANT” W UGOSZCZU W ugoskim parku krajobrazowym, w zabytkowym pałacu, mieści się Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”. Swoją działalność rozpoczął w 1992 r., najpierw jako zakład leczniczo-opiekuńczy, a od początku 1997 r. jako Dom Pomocy Społecznej. Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych, spełnia wymagane standardy i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W piętrowym pałacu zamontowana jest winda, co ułatwia mieszkańcom poruszanie się po nim. Do dyspozycji mieszkańców pozostają pokoje 1,2 i 3 osobowe, pokój dzienny, sale: terapii zajęciowej i rehabilitacyjna, kaplica, kuchnia oraz stołówka. Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r.

11 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. EDUKACJA

12 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. W powiecie rypińskim funkcjonuje pięć zespołów szkół:  Zespół Szkół nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego (Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Powiatowe)  Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej : Technikum, Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych (Ekonomiczno- Techniczne)  Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego : Technikum i Zespół Szkół Zawodowych (Rolczo-Techniczne)  Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu (Ogrodniczo- Techniczne)  Zespół Szkół nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego: szkoła Muzyczna I stopnia i Szkoła Specjalna Szkoły powiatowe wyróżniają się wysokim poziomem kształcenia uczniów, o czym świadczą pozycje zajmowane w różnego rodzaju rankingach. Bardzo bogata oferta edukacyjna przyciąga co roku wielu uczniów. Oferujemy naszym uczniom naukę w odnowionych, dobrze wyposażonych obiektach z wysoko wykwalifikowana kadrą nauczycielską. Aktualnie do szkół powiatowych uczęszcza 2431 uczniów.

13 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Projekty realizowane w roku szkolnym 2012/2013  „ Staż zawodowy – Twoja szansa rozwoju” – działanie 9.2 POKL – projekt skierowany do 100 uczniów techników (staże wakacyjne). Wartość projektu: 334 142,46 zł  „Nowe Umiejętności – Nowe Wyzwania 3” - działanie 9.2 POKL – projekt skierowany do 661 uczniów szkół zawodowych. Wartość projektu: 633 490,20 zł  Sala „Doświadczanie świata” w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie - projekt organizowany przez Fundację Rosa. Wartość projektu: 32 960,00 zł  „Dobry zawód – lepszy start” – działanie 9.2 POKL – w ramach projektu zostaną wyposażone warsztaty zawodowe, które powstaną przy ZS nr 2 w Rypinie. Wartość projektu: 2 772 064 zł w tym wartość wyposażenia 1 100 000 zł (okres realizacji 2014/15 r.)

14 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. INWESTYCJE DROGOWE Gmina Rypin Gmina Rogowo Gmina Brzuze Gmina Skrwilno Gmina Wąpielsk Miasto Rypin ilość km wyremontowan. dróg w latach 2007-2013 16,796 9,053 7,907 6,560 17,707 2,589 wartość w zł 6 237 697 2.237 513 1 689 577 1 780 400 6 467 407 1 619 600 Łączna wartość robót na drogach powiatowych w gminach w latach 2007-2013 ( razem ok. 20 mln zł)

15 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. ROLNICTWO Obszar powiatu rypińskiego cechuje wysoki wskaźnik rolniczego wykorzystania ziemi. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 43.390 ha, co stanowi 73,90% całej powierzchni powiatu. Liczba gospodarstw rolnych wynosi 6.732, w tym do 10 ha – 5.317, od 10-15 ha – 715, od 15-50 ha – 664, pow. 50 ha – 35 gospodarstw. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym 12,27 ha.

16 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Najlepsze warunki glebowe występują na terenie Gminy Wąpielsk, Brzuze oraz częściowo Gminy Rypin. Na terenie tych gmin uprawiane są głównie zboża, rzepak, burak cukrowy oraz kukurydza. Prowadzony jest tucz trzody chlewnej oraz chów bydła mlecznego. Na terenach Gmin Rogowo i Skrwilno dominują gleby lekkie, w strukturze użytkowej ziemi dominują użytki zielone oraz chów bydła mlecznego.

17 Pogłowie bydła na terenie powiatu wynosi 35165 szt. W powiecie rypińskim średnia obsada bydła wynosi 87,7 szt./100 ha użytków rolnych (dla porównania: w województwie kujawsko-pomorskim 42,9 szt./100 ha) Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Gęś rypińska wywodzi się z ras hodowanych w okolicach Rypina na ziemi dobrzyńskiej.

18 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Największe Firmy w Powiecie Rypińskim

19 TARGI RYPIN AGRA Od 23 lat w drugi weekend września w Rypinie organizowane są przez Miasto Rypin, Powiat Rypiński i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Targi Rypin AGRA, połączone z dożynkami powiatowymi. Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r.

20 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. RYPIŃSKIE CENTRUM SPORTU Dla miłośników aktywnego wypoczynku nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny w Rypinie – Rypińskie Centrum Sportu, proponuje dzieciom i dorosłym możliwość przyjemnego spędzenia czasu. Centrum funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej. Na powierzchni 6400 m 2 mieści się basen z atrakcjami, hala sportowa, kręgielnia oraz SPA (siłownia, fitness, sauna, solarium, gabinet masażu).

21 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r.

22 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Kręgielnia Basen sportowy 25 m Basen rekreacyjny Hala widowiskowo-sportowa

23 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. WARTO ZOBACZYĆ Kościół parafii św. Trójcy Budynek „ZGODY”

24 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. NAJWIĘKSZE W EUROPIE WITRAŻE W KOŚCIELE PAR. ŚW STANISŁAWA KOSTKI Powierzchnia 212 m 2 AUTORSTWA E.A. BEDNARSKICH, Witraż : „Dzieło Odkupienia”

25 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Witraż – „Sąd Ostateczny”

26 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Stadion MOSiR Kaplica św. Barbary

27 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. JEZIORA I RZEKI Jeziora i rzeki są najatrakcyjniejszymi elementami środowiska przyrodniczego powiatu rypińskiego. Na terenie naszego powiatu spotykamy się głównie z dwoma typami jezior – rynnowe i morenowe (wytopiskowe). Na obszarze powiatu występują 24 jeziora o powierzchni ponad 1 ha i zbiornik wodny Kupno-Radziki.

28 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r.

29 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. DRWĘCA

30 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. Przeważająca część powiatu rypińskiego, ok. 80 % powierzchni, leży w dorzeczu Drwęcy w zlewni rzek: Rypienicy i Ruźca. Wschodnia strona powiatu o powierzchni ok. 18 % jest w dorzeczu Skrwy Prawej i obejmuje większą część gminy Skrwilno. Pod względem wykorzystania turystycznego największe walory posiada rzeka Drwęca, która stwarza możliwości organizowania spływów kajakowych.

31 Powiat Rypiński Prezentacja Powiatu Rypińskiego - Górzno, 15 listopada 2013 r. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Powiat Rypiński P R E Z E N T A C J A POWIATU RYPIŃSKIEGO Górzno, 15 listopada 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google