Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gruźlica z uwzględnieniem postaci pozapłucnych Maria Korzeniewska Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gruźlica z uwzględnieniem postaci pozapłucnych Maria Korzeniewska Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Gruźlica z uwzględnieniem postaci pozapłucnych Maria Korzeniewska Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

2 Zapadalność na gruźlicę pozapłucną* w Polsce w latach 2003-2012 w grupach wieku (współczynniki na 100 000 ludności) RokLiczba zachorowań w grupach wiekuWspółczynniki na 100 000 ludności w każdej grupie wieku Razem0-1415-1920-4445-6465+Razem0-1415-1920-4445-6465+ 200391769322203192772,41,0 1,63,45,6 200480284181932742332,11,30,61,42,84,7 200582061241953002402,21,00,81,43,04,8 200670843271812332241,90,71,01,32,34,4 200762839131622301841,70,70,51,22,33,6 200859735121592121791,60,60,51,12,13,5 200958263171472011541,51,10,71,01,93,0 201051740111172071421,40,70,40,82,02,7 201159951211252031991,60,9 1,93,8 20125244323110174 1,40,71,00,81,63,2

3 Gruźlica pozapłucna 2012 rok Polska ↓ 6,9% chorych (524) zmiany tylko poza płucami Współczynnik- 1,4/100 000; woj. lubelskie 2,9 Najczęściej: opłucna (190), obwodowe węzły chłonne (84), kości i stawy (58), układ moczowo- płciowy, jama brzuszna, układ nerwowy Grużlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2012 r. IGiChP, Warszawa 2013

4 Gruźlica pozapłucna w krajach UE w 2013 roku KrajOdsetek gruźlicy pozapłucnej wśród wszystkich przypadków Węgry2,9 Polska6,9 Estonia7,6 Litwa9,0 Szwecja40,3 Wlk Brytania46,8 Holandia49,6 Średnia w UE23,0 Raport ECDC 2013

5 Charakterystyka chorych na gruźlicę pozapłucną (Hiszpania) Czynniki ryzyka gruźlicy pozapłucnej  Płeć żeńska  Wzrost ryzyka z wiekiem* Czynniki chroniące przed gruźlicą pozapłucną  Nadużywanie alkoholu  Palenie papierosów  Kontakt z chorym na gruźlicę płuc  Szczepienie BCG Enferm Infecc Microbio Clin. 2011, 29 (7), 502-509

6 Gruźlica pozapłucna w Polsce Gruźlica pozapłucna w Polsce w latach 1974-2010 w grupach wieku Grupy wieku w latach% gruźlicy pozapłucnej wśród wszystkich przypadków 0-1918,60 % 20-3910,80 % 40-599,10 % >608,50 % Razem9,90 % P<0.01 dla wszystkich grup Gruźlica pozapłucna w Polsce w latach 1974-2010 zależnie od płci K-13.6%; M- 8,10% p<0.01 Pneumonol Alergol Pol. 2013,81,121-129.

7 Gruźlica pozapłucna (ETB) u osób zakażonych HIV Zakażenie HIV- ↑ postaci krwiopochodnych (TB pozapłucna i rozsiana) Zakażenie HIV- nie Zakażenie HIV- tak Tylko gruźlica płuc 80%30% Tylko gruźlica pozapłucna 15%20% Gruźlica płuc i pozapłucna 5%50% Odsetek wzrasta ze spadkiem liczby CD4 Wynik łączny wielu badań- Indian J Med. Res.2004, 120, 316-53

8 Rozpoznawanie gruźlicy Standardy Unii Europejskiej dotyczące opieki nad chorymi na gruźlicę Wszystkie osoby z objawami nasuwającymi podejrzenie gruźlicy lub z czynnikami ryzyka zachorowania na tę chorobę powinny być diagnozowane w kierunku gruźlicy płucnej i/lub pozapłucnej Standard 1 Eur Respir J. 2012,39,801-819; Med. Prakt. 2012, 10,58- 67.

9 Rozpoznawanie gruźlicy Standardy Unii Europejskiej dotyczące opieki nad chorymi na gruźlicę  U wszystkich chorych z podejrzeniem gruźlicy pozapłucnej należy uzyskać odpowiedni materiał kliniczny z miejsc podejrzanych o zajęcie procesem gruźliczym, w celu badania mikroskopowego, posiewu, badania lekowrażliwości i badania histologicznego.  Jeśli u chorego istnieje podejrzenie MDR- warto wykonać szybkie testy wykrywające oporność na RMP i INH Standard 3 Eur Respir J. 2012,39,801-819; Med. Prakt. 2012, 10,58- 67.

10 O czym należy pamiętać: Gruźlica może zająć każdy narząd ciała Gruźlica może naśladować inne choroby Objawy gruźlicy są często niespecyficzne Arend S.M.: Differentiation between active and latent TB infection. ERS Congress 2008

11 Czynniki predysponujące do prosówki gruźliczej Dzieci- infekcje np. odra, krztusiecPrzeszczepienie narządów NiedożywienieLeki: GKS, leki immunosupresyjne i cytotoksyczne, leki immunomodulujące (antagoniści TNF) ↑opisów przypadków HIV/AIDSUkładowe choroby tkanki łącznej AlkoholizmCiąża i połóg CukrzycaChoroba nowotworowa Przewlekła niewydolność nerek, dializy Pylica krzemowa Stan po operacji np. gastrektomiiCzynniki jatrogenne: np. wlewki BCG w raku pęcherza mocz., kateteryzacja moczowodu Lancet Infect Dis.2005,5,415-430

12 Gruźlica prosowata (GP) 8% ETB 1.Uszkodzenie naczyń krwionośnych przez gruźlicze ognisko zapalne w płucach lub poza płucami masywny, wielonarządowy rozsiew prątków 2.B. rzadkojednoczesna reaktywacja ognisk w różnych narządach ↑ zachorowań u osób starszych Wielka Brytania Lata 1946- 49: 54% chorych z GP < 20 lat Lata 1984-1992: średni wiek chorych 73.5 lat Lancet Infect Dis.2005, 5, 415-430

13 Gruźlica prosowata (GP) Obraz kliniczny GP Rozsiew w czasie gruźlicy pierwotnej ostry początek, gwałtowny przebieg Rozsiew późny (w czasie gruźlicy popierwotnej) j.w. lub prosówka przewlekła Lancet Infect Dis.2005, 5, 415-430

14 Gruźlica prosowata (GP) Objawy (możliwy ostry początek!) Gorączka (kilka tygodni) Brak apetytudominują ogólnoustrojowe Chudnięcie Osłabienie Kaszel Objawy zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych (10-30%) Dzieci- powiększenie wątroby i śledziony Inne narządowe- rzadko Zakażeni HIV → zmiany skórne- grudki, pęcherzyki, ropnie Wiek podeszły → postępujące wyniszczenie → jedyny objaw Lancet Infect Dis.2005, 5, 415-430

15 Gruźlica prosowata groźne powikłania możliwe jako wstępna manifestacja choroby!  Odma (obustronna)  Odma śródpiersiowa z rozedmą podskórną (śródpłucne pęknięcie pęcherzyków płucnych)  ARDS  Wykrzepianie wewnątrznaczyniowe  Niewydolność wielonarządowa (MODS)  Zapalenie m. serca, osierdzia, wsierdzia, niewydolność serca → nagłe zgony sercowe  Rozległa martwica komórek wątrobowych → ostra niewydolność wątroby Lancet Infect Dis.2005, 5, 415-430

16 Badania u chorego z podejrzeniem gruźlicy rozsianej Rtg płuc (obraz może być wstępnie prawidłowy), HRCT  Bronchoskopia z TBLB Badanie krwi: niedokrwistość, leukopenia, leukocytoza, odczyn białaczkowy; bad. czynności wątroby  Biopsja szpiku  Biopsja wątroby  Badanie dna oka ( gruzełki) Respirology 2010, 15, 220-240)

17 Gruźliczaki naczyniówki w badaniu oftalmoskopowym Lancet Infect Dis. 2005, 5, 415-430

18

19 Nieleczona prosówka- choroba śmiertelna Leczenie przeciwprątkowe : jeśli nie współwystępuje zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych: standardowe (WHO, PTChP, ATS, BTS → bad. płynu mózg.rdzen. ) W ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu prosówki, serowatego zapalenia płuc lub ostrego rozsiewu gruźlicy zaleca się stosowanie prednizonu w dawce 40-60 mg/dobę przez 4-8 tygodni Lancet Infect Dis. 2005, 5, 415-430; Pneumonol. Alergol. Pol. 2013, 81(4), 323-379

20 Gruźlicze zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych Ognisko pierwotne w płucu Ognisko w mózgu (Richa) Opony m.rdz., płyn m.rdz. Silna reakcja zapalna z tworzeniem ziarniny Białko w płynie m.rdz.  Galaretowaty wysięk→ gruba warstwa na podstawie mózgu Niedrożność naczyń, Porażenie n. czaszkowych Zawały mózgu Wodogłowie  Ciśnienie w.cz. Kampmann B.: ERS Congress 2011

21 Gruźlicze zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych Objawy prodromalne → ≥ 2 tyg→ osłabienie, gorączka, nasilające się bóle głowy B. silne bóle głowy, wymioty, zaburzenia świadomości → niedowłady, śpiączka → zgon, Płyn m.rdzen.- klarowny, bezbarwny, ↑białka (0,5- 2,5g/L) ↑ leukocytów (limfocyty i neutrofile); glukoza <0.5 glukozy we krwi Lancet Neurol. 2013,12,999-1010

22 Rozpoznawanie gruźliczego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych Bakterioskopia- rzadko dodatnia; posiew → nie można czekać Badania molekularne~60% czułości posiewu (metaanaliza) Xpert MTB/RIF~80%czułości posiewu (metaanaliza) IGRA z płynu50-70% czułości posiewu Lancet Neurol. 2013,12,999-1010

23 Leczenie gruźliczego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych Streptomycyna zamiast etambutolu (dorośli) oraz wydłużenie KFL (całe lecz.12 mies.) Deksametazon 8-12 mg/dobę lub Prednizon 20-40 mg/dobę zmniejszanie stopniowe dawki po 2-3 tygodniach, łącznie przez 6-8 tygodni Dodanie do zestawu: moksyfloksacyny (badania!) lub etionamidu (dzieci) Pneumonol. Alergol. Pol. 2013, 81(4), 323-379

24 Przenikanie leków przeciwprątkowych do CSF Lek Stężenie w CSF/osocza Komentarz Izoniazyd80-90%Dobre przenikanie bez względu na nasilenie zapalenia Ryfampicyna10-20%Kluczowy lek mimo złego przenikania; może wyższe dawki? Pirazynamid90-100%Całkowite przenikanie bez względu na nasilenie zapalenia SM, amikacyna, kanamycyna10-20%Gdy mija stan zapalny opon m.rdzen. przenikanie niewielkie Etambutol20-30%j.w. Etionamid80-90%Dobre przenikanie Cykloseryna80-90%Dobre przenikanie Linezolid 1200 mg/dobę 40-70%Zmienność osobnicza stopnia przenikania Moksyfloksacyna 400 mg/dobę Lewofloksacyna 1000 mg/dobę 70-80%Dobre przenikanie Lancet Neurol. 2013,12,999-1010

25 Gruźlica mózgu  Objawy → zależne od efektu masy i obrzęku CT i MR → guz lity lub wzmocnienie brzeżne (rozpad)  Różnicowanie → nowotwory  Rozpoznanie → biopsja mózgu AJR 2010, 194, 555-561

26 Zespół zapalny w przebiegu powrotu prawidłowej odpowiedzi immunologicznej (immune reconstitution inflammatory syndrome – IRIS) Zakażeni HIV chorzy na gruźlicę, leczeni p- prątkowo podanie ART Leczeni antagonistą TNF, którzy zachorowali na gruźlicę po podaniu leków p- prątkowych i odstawieniu leku anty-TNF Chorzy po przeszczepieniach narządów, którzy zachorowali na gruźlicę po podaniu leków p- prątkowych (zniesienie pobudzania komórek Th2 i Tregs (działają immunosupresyjnie) przez M. tuberculosis Reakcje paradoksalne: powrót gorączki; ↑płynu w jamie opłucnowej; ↑węzłów chłonnych, nowe nacieki i jamy; ↑gruźliczaków Clin Infect Dis. 2011, 53(2), 168-176; Curr. Opin. Pulm. Med., 2011; 17: 180–188

27 Kobieta lat 35, od 7 miesięcy narastające bóle głowy i zaburzenia widzenia Tan C H et al. AJR 2010;194:555-561 ©2010 by American Roentgen Ray Society Przerzuty raka? Chłoniak ? Glejak wielopostaciowy ? Gruźlica- dobrotliwy oszust …(tytuł artykułu)

28 Gruźlica przewodu pokarmowego Gruźlica jelit Możliwe zajęcie każdego odcinka- rzadko górny i okołoodbytnicze Najczęściej → region między końcowym odcinkiem jelita krętego i kątnicą CT- jelita zwężone koncentrycznie, szeroka zastawka krętniczo- kątnicza, powiększenie węzłów chłonnych krezki Bóle w prawym dole biodrowym → niedrożność 30%- nagły początek → objawy ostrego brzucha (zap. wyrostka?) Rozpoznanie: endoskopia (wykluczenie chłoniaka i gruczolakoraka) Curr Opin Infect Dis. 2009, 22, 490-496; AJR 2010;194:555-561

29 Gruźlica otrzewnej Zwykle z gruźlicą jelit i węzłów chłonnych brzucha CT: płyn w jamie otrzewnej, limfadenopatia Wysięk, ↑CA-125, guzowate zgrubienia na otrzewnej i w miednicy jak szerzenie się raka jajnika Rozpoznanie: laparoskopia, laparotomia Curr Opin Infect Dis. 2009, 22, 490-496; AJR 2010;194:555-561

30 AJR 2010;194:555-561 Kobieta lat 63→wodobrzusze → w płynie nie stwierdzono komórek nowotworowych ale ↑CA-125 (207.3 μmol/L). Wykonano laparatomię zwiadowczą; usunięto macicę i obustronnie jajowody i jajniki. Badanie histologiczne i posiewy- gruźlica

31 2 Gruźlica jelit Abdominal Pain in a Patient With Ankylosing Spondylitis Under Treatment With Infliximab. Cooper, Julian; Fluckiger, Beat; Traichl, Birgit; Diener, Pierre-Andre; Otto, Petra; von Kempis, Johannes JCR: Journal of Clinical Rheumatology. 15(5):244-246, August 2009. DOI: 10.1097/RHU.0b013e3181b12341 CT brzucha- zapalenie końcowego odcinka jelita cienkiego (strzałka).

32 Gruźlica jądra i prostaty rozpoznawana jako rak 25- letni sportowiec → bóle okolicy łonowej Badanie fizykalne- powiększenie prawego jądra CT- liczne powiększone węzły chłonne w przestrzeni zaotrzewnowej. Rozpoznanie kliniczne- rak jądra↓ orichektomia Biopsja gruczołu krokowego z powodu ↑PSA Bad. histologiczne- TB jąder i prostaty Exerc Rehabil. 2013, 9(3), 389-393

33 USG- liczne obszary hipoechogeniczne Gruźlica jądra i prostaty Exerc Rehabil. 2013, 9(3), 389-393

34 Gruźlica kostno- stawowa 10-15% gruźlicy pozapłucnej 50% → gruźlica kręgosłupa izolowana zmiana kości lub „dziwne” zapalenie pojedynczego stawów→ to może być gruźlica! CT i MR- ogniska osteolizy, jak w nowotworze ale, rzadko ↓ zmiany wieloogniskowe rozsiany nowotwór? chłoniak, białaczka, przerzuty? AJR 2010, 194 555-561

35 Gruźlica kręgosłupa Objawy: bóle miejscowe, niewielka kyfoza- garb Zmiany → od przedniej części kręgów Najczęściej → dolne piersiowe i górne lędźwiowe Charakterystyczne → zniszczenie sąsiednich kręgów, bez naciekania krążka (długo) Ropnie okołokręgosłupowe ‘zimne’ opadowe (okolica lędźwiowa, pachwin) → przetoki Ropnie zewnątrztwardówkowe → ucisk na rdzeń! AJR 2010, 194, 555-561; Am J Med. Sci 2001, 32196, 415-417; TB Res Treat. 2011,ID 483802.

36 Gruźlica kręgosłupa Zmiany rozsiane w wielu kręgach- b. rzadko (także u osób bez zaburzeń odporności) → chłoniak? szpiczak mnogi? przerzuty? Przypadek 19 letni mężczyzna bez zaburzeń odporności (pobyty w więzieniu) objawy: chudnięcie, nocne poty, osłabienie, stany podgorączkowe b. silne bóle kręgosłupa długość objawów: 6 miesięcy lokalizacja zmian: C5,T6,T8,żebra przylegające, L5,S1,S2, kość krzyżowa → biopsja (prątki w preparacie, wzrost M. tuberculosis) krążki- b.z. AJR 2010, 194, 555-561; Am J Med. Sci 2001, 32196, 415-417; TB Res Treat. 2011,ID 483802.

37 Gruźlica połączenia czaszkowo- kręgosłupowego O czym należy pamiętać badając chorego ze sztywnością karku… Gruźlica kręgosłupa szyjnego- 10% gruźlicy kręgosłupa Zajęcie podstawy czaszki, dźwigacza, obrotnika (C1,C2)-1% Objawy: bóle podstawy czaszki, sztywność szyi (kilka tygodni) → niestabilność połączenia czaszkowo- kręgosłupowego → postępujące porażenie czterokończynowe (ucisk na rdzeń przedłużony i rdzeń) J Comput Assist Tomogr. 2001, 25, 171- 176

38 3 Gruźlica połączenia czaszkowo- kregosłupowego Journal of Computer Assisted Tomography. 25(2):171- 176, March/April 2001. Zniszczenie dźwigacza, zmiany zapalne w obrotniku (strzałki).

39 7 Journal of Computer Assisted Tomography. 25(2):171- 176, March/April 2001. Ropień przedkregosłupowy szerzący się do foramen magnum Gruźlica połączenia czaszkowo- kregosłupowego

40 Choroba dzieci <5 lat; u dorosłych rzadko, nawet w przeszłości AJR 1971, 112(3), 460-479 Obrzęk kciuka Zniszczenie kości- po 6 mies.

41 2 Gruźlica skóry Infectious Diseases in Clinical Practice. 20(6):376-383, 2012. Mężczyzna lat 31, wrzodziejące zmiany na nogach; w biopsji ziarniniaki; ujemne posiewy, także gruźlica płuc

42 Gruźlica obwodowych węzłów chłonnych Wiek zachorowania20-40 lat PłećK>M ObjawyNiebolesne powiększenie węzłów, bez objawów ogólnych (HIV plus- możliwe) LokalizacjaSzyja Jednoczesna gruźlica płucCzęsta Próba tuberkulinowa, IGRADodatnie LeczenieLeki przeciwprątkowe ± wycięcie Reakcja paradoksalna (PUR)20% PUR- nie przedłużać leczenia; jeśli węzły duże, kłopotliwe→ wycięcie Clin Infect dis. 2011,53, 555-562

43 Leczenie gruźlicy obwodowych węzłów chłonnych Usunięcie węzłów chłonnych → nadal konieczność leczenia przeciwprątkowego Leczenie standardowe Powiększenie nowych węzłów Utrzymywanie adenopatiinie przedłużać leczenia Przetoki Sterydy? Nice 2011

44 Gruźlicze zapalenie osierdzia Objawy: gorączka, duszność, tachykardia, wypełnienie żył szyjnych, obrzęki, hepatomegalia, tarcie osierdziowe, tętno paradoksalne→ możliwy nagły początek Badania: Echokardiografia, CT i MR (obecność płynu i pogrubienie osierdzia); Płyn z osierdzia? Bioptat: histologia, ADA, IGRA, bakteriologia Respirology 2010, 15, 220-240

45 Gruźlicze zapalenie osierdzia Leczenie przeciwprątkowe→ często empiryczne  standardowe plus  prednizon- 60 mg/dobę/2-3 tyg., zmniejszanie dawki w ciągu 12 tyg. (↑ wchłanianie płynu)  perikariocenteza, otwarty drenaż wczesne leczenie- ↓ ryzyka zaciskającego zapalenia osierdzia możliwa reakcja paradoksalna ponowny ↑ płynu (IRIS) także osoby bez immunosupresji  leczenie chirurgiczne (zaciskające zapalenie osierdzia)→ po 4- 8 tyg. leczenia farmakologicznego bez poprawy Monaldi Arch Chest Dis. 2010,73,1,44-50

46 Gruźlicze zapalenie osierdzia ERS Online Course 2011- Tuberculosis Update 2011

47 Gruźlica nerek : Objawy: krwinkomocz, objawy dyzuryczne, nocne oddawanie moczu, bóle okolicy lędźwiowej Często „milcząco” prowadzi do zniszczenia nerki Charakterystyczne zjawisko: jałowy ropomocz Rozpoznanie ► badanie porannej próbki moczu (bakterioskopia, posiewy, genetyka) USG, CT, urografia Nice 2011

48 Gruźlicze zap. opłucnej: U 10% chorych na gruźlicę pierwotną Rozpad zmiany serowatej podopłucnowej Dawniej dzieci i młodzież, obecnie starsi Naturalny przebieg- samowyleczenie, częsta gruźlica popierwotna (Chest 2000, 118, 1355- 1364; Postępy Nauk Med. 2007, 12, 552-554, Curr Opin Pulm Med. 2010, 16, 399- 406)

49 Gruźlicze zapalenie opłucnej- objawy: Suchy kaszel, gorączka, bóle opłucnowe Nasilenie objawów zmienne ( Chest 2000, 118, 1355- 1364; Postępy Nauk Med. 2007, 12, 552-554, Curr Opin Pulm Med. 2010, 16, 399- 406

50 Badania diagnostyczne u chorego z podejrzeniem gruźlicy opłucnej Rtg płuc, TK, badanie bakteriologiczne plwociny (możliwa zmiana płucna) Nakłucie jamy opłucnowej i badanie płynu: Skład komórkowy- limfocytoza; stężenie białka > 5g/100 ml stężenie glukozy▼ niskie, ADA ↑ > 50 U/L, interferon gamma ↑ ≥ 6 U/ml Badanie bakteriologiczne płynu z badaniem molekularnym Test IGRA wykonany w płynie opłucnowym Biopsja opłucnej (igła Abramsa, wideotorakoskopia): badanie histologiczne, bakterioskopia, posiew, bad. molekularne ( Chest 2000, 118, 1355- 1364; Postępy Nauk Med. 2007, 12, 552-554, Curr Opin Pulm Med. 2010, 16, 399- 406

51 Rozpoznawanie gruźlicy pozapłucnej- proponowane badania Postać gruźlicyObrazowanieMiejsce biopsjiMateriał do posiewów Kości/stawyRtg, CT, MR Miejsce zmian Bioptat, ropień przykręgosłupowy Układ pokarmowy USG i CT brzucha Sieć Jelito Bioptat Wysięk otrzewnowy Układ moczowo- płciowy USG, urografia i.v. Miejsce zmian Mocz Wyskrobiny endometrium Z miejsca zmian Postać rozsiana HRCT, USG brzucha Płuco Wątroba Szpik BAL Wątroba Szpik Krew

52 Rozpoznawanie gruźlicy pozapłucnej- proponowane badania c.d. Postać gruźlicyObrazowanieMiejsce biopsjiMateriał do posiewów CUNCT mózgu, MR Gruźliczak mózgu Płyn mózg- rdzeniowy OsierdzieECHO serca Osierdzie Wysięk z osierdzia Zimny ropień, ropień wątroby USG Miejsce zmian Z miejsca zmian Węzły chłonne Węzeł Węzeł lub aspirat z węzła Nice 2011

53 Leczenie gruźlicy- zalecane schematy lekowe (Treatment of tuberculosis guidelines. Fourth edition. World Health Organization 2010) Nowy chory (gruźlica płuc i gruźlica pozapłucna* Intensywna faza leczeniaKontynuacyjna faza leczenia (KFL) izoniazyd, ryfampicyna, pirazynamid, etambutol izoniazyd, ryfampicyna codziennie/3 razy na tydzień (DOT!) Długość leczenia: 2 miesiąceDługość leczenia: 4 miesiące Uwagi: Nowy chory- chory nie leczony w przeszłości z powodu gruźlicy lub leczony < miesiąca Schemat dla wszystkich nowych chorych na gruźlicę płuc bez względu na wynik badania bakteriologicznego Wyjątek: jeśli wiadomo, że chorym zakażającym był chory na gruźlicę z opornością na leki Ten sam schemat chorzy na gruźlicę pozapłucną bez względu na postać Wyjątki* gruźlicze zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych ►Streptomycyna zamiast etambutolu oraz wydłużenie KFL (całe lecz.12 mies.) gruźlica kości i stawów ►KFL (całe lecz. 9 mies.)

54 Czułość szybkich testów molekularnych dla bezpośredniego wykrywania gruźlicy z pozapłucnych materiałów klinicznych TestŁączna czułość % 95% CILiczba badańLiczba chorych z potwierdzeniem gruźlicy INNOLIPA6865-7145.286 Cepheid Xpert 6349-754177 European Centre for Disease Prevention and Control. ERLN-TB expert opinion on the use of the rapid molecular assays for the diagnosis of tuberculosis and detection of drug-resistance. Stockholm: ECDC; 2013.


Pobierz ppt "Gruźlica z uwzględnieniem postaci pozapłucnych Maria Korzeniewska Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google