Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAMY Zapraszamy do naszej placówki oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.zss.edu.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAMY Zapraszamy do naszej placówki oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.zss.edu.pl."— Zapis prezentacji:

1 WITAMY Zapraszamy do naszej placówki oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.zss.edu.pl

2 O NAS Nasza Szkoła istnieje od 1983 roku i jest dynamicznie rozwijającą się placówką, wykorzystującą nowoczesne metody pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Placówka nasza kształci uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu: umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci i młodzież - autyzmem z terenu całego miasta Zabrze. Prowadzimy edukację uczniów na poziomie: wczesnego wspomagania rozwoju, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego. Na początku lipca 2004 r nasza placówka zmieniła swoją siedzibę. Z ul. Szkolnej 7 przeprowadziliśmy się na ul. M.Konopnickiej 3, do dużego i przestrzennego budynku. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowo – budowlanym szkoła zyskała nowy wizerunek. Została wybudowana zatoczka dla autobusów przywożących i odwożących uczniów, budynek został ocieplony i pomalowany.

3 O NAS Obecnie w wyniku dotychczasowych remontów szkoła dysponuje nowymi obiektami i urządzeniami tj: kuchnią i stołówką windą do transportu osób niepełnosprawnych na wózku podjazdem dla osób niepełnosprawnych zatoczką dla autobusów Kompleksowo wyremontowano oraz w miarę potrzeb przebudowano uwzględniając stopień niepełnosprawności dzieci i młodzieży: 13 sal do zajęć, z czego 4 sale posiadają pełen węzeł sanitarny salę gimnastyczną świetlicę szkolną 4 gabinety specjalistyczne: logopedyczny, pielęgniarski, pedagogiczno – psychologiczny, rewalidacyjny 2 zaplecza socjalne i portiernię, zaplecze sali gimnastycznej

4 O NAS Dokonano również modernizacji klatek schodowych wraz z ich zabezpieczeniem. Oddano do użytku salę gospodarstwa domowego. W szkole istnieje: sala doświadczania świata wyposażona w specjalny sprzęt do pracy metodą Integracji Sensorycznej sala do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa (forma terapii muzyką przeznaczona dla dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją i zaburzeniami komunikacji językowej) oraz Treningu EEG Biofeedback (metoda diagnostyczna i terapeutyczna zaliczana do technik neurotechnologicznych przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami uwagi,autystycznych, po urazach czaszki)

5 O NAS - SZKOŁA PO REMONCIE

6

7

8

9 PROWADZIMY zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych umysłowo w grupach 2 – 4 osobowych zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem w grupach 2 - 4 osobowych zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w grupach 6 – 8 osobowych zajęcia indywidualne w domu ucznia uwarunkowane jego stanem psycho – fizycznym zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci od 6 r. ż w ramach zerowego etapu edukacyjnego w grupach 4-6 osobowych zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole lub w przedszkolu

10 OFERTA PROGRAMOWA Praca z uczniem oparta jest o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Zajęcia programowe obejmują: funkcjonowanie w środowisku w tym nauka czytania, pisania i liczenia w zakresie możliwym do osiągnięcia plastykę w tym rozwijanie uzdolnień plastycznych technikę w tym praktyczne umiejętności wykonywania czynności technicznych oraz obsługa komputera muzykę z rytmiką w tym rozwijanie aktywności muzyczno -ruchowych oraz uzdolnień muzycznych

11 OFERTA PROGRAMOWA wychowanie fizyczne w tym rozwijanie sprawności psychofizycznej oraz gimnastyka korekcyjna rewalidację tj. indywidualna praca z uczniem w zakresie: usprawniania zaburzonych funkcji psychofizycznych – dzieli się na terapię logopedyczną, ruchową, edukacyjną rehabilitację ruchową skierowaną do uczniów z dysfunkcjami ruchu koła zainteresowań

12 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU Wczesne wspomaganie rozwoju jest organizowane na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu od stycznia 2002 r. Zgodnie z założeniem, uczestnikami tego typu zajęć mogą być dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu gotowości rozpoczęcia nauki w przedszkolu lub szkole. Dla każdego dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju opracowywany jest indywidualny program uwzględniający również działania wspomagające rodzinę. Z dzieckiem i jego rodziną pracuje zespół WWR, dzięki czemu rodzice otrzymują porady, wskazówki i niezbędną pomoc.

13 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

14 REHABILITACJA RUCHOWA

15 ZAJĘCIA W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

16 FORMY TERAPII Metody wykorzystywane w pracy z uczniami: Metoda Dobrego Startu Metoda Batii Strauss Program rozwijający percepcję wzrokową Frostig – Horne Metoda Ruchu Rozwijającego Sherborne Stosowana analiza zachowania Metoda Paula Dennisona Metoda terapii zabawą – KLANZA Stymulacja polisensoryczna według pór roku Metoda Ośrodków Pracy Metoda Tomatisa Metoda treningu EEG Biofeedback

17 FORMY TERAPII Metoda Ośrodków Pracy Świadomość ciała – Kontakt i komunikacja Knillów Metoda malowania dziesięcioma palcami Metoda Snoezelen (zajęcia w Sali doświadczania świata) Metoda komunikacji alternatywnej Choreoterapia Artterapia Metoda Shantali – masaż ciała Ustno twarzowa terapia regulacyjna według Castillo – Moralesa Program kompetencji społecznych i reakcji emocjonalnych Terapia z udziałem zwierząt: dogoterapia oraz zajęcia rekreacyjno sportowe z elementami hipoterapii

18 METODA DOBREGO STARTU

19 TERAPIA ZABAWĄ - KLANZA

20 RUCH ROZWIJAJĄCY W.SHERBORNE

21 METODA TOMATISA

22 PROGRAMY AKTYWNOŚCI M.CH. KNILLÓW

23 STYMULACJA POLISENSORYCZNA

24 METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI

25 METODA SNOEZELEN

26 METODA PAULA DENNISONA

27 METODA BATII STRAUSS

28 ELEMENTY HIPOTERAPII

29 DOGOTERAPIA

30

31 TURNUSY REHABILITACYJNE Co roku nasi uczniowie pod opieką nauczycieli wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, aby korzystać zabiegów leczniczych, uroków morza, zwiedzać miejscowości nadmorskie.

32 TURNUSY REHABILITACYJNE

33

34

35 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA Na terenie naszej placówki działa teatr integracyjny „Rzepka”, w którym aktorami są uczniowie niepełnosprawni intelektualnie oraz młodzież ze szkoły masowej.

36 WYSTĘPY TEATRU „RZEPKA”

37

38 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA W szkole prowadzi działalność artystyczną grupa teatralna Teatr... „Po Godzinach” działająca dzięki inwencji nauczycieli naszej placówki, którzy wcielają się w role postaci z baśni, wierszy. W pracę teatru zaangażowani są rodzice, którzy również biorą udział w przedstawieniach.

39 WYSTĘPY „TEATRU PO GODZINACH”

40 WYSTĘPY TEATRU... „PO GODZINACH”

41 KOŁA ZAINTERESOWAŃ Dla uczniów naszej szkoły organizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne: kółko bajki i gier stolikowych kółko sportowe kółko komputerowe kółko hafciarskie Podstawowym celem danych form spędzania czasu wolnego jest stworzenie warunków do poszukiwania, odkrywania i pogłębiania swoich uzdolnień i zainteresowań. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.

42 PROMOCJA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Uczniowie naszej placówki biorą czynny udział w konkursach plastycznych, muzycznych, rękodzieła artystycznego, teatralnych, sportowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim odnosząc liczne zwycięstwa.

43 PROMOCJA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY "Kurtyna w Górę" - I Integracyjny Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

44 PROMOCJA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Rozdanie nagród za przedstawienie "A gdy nadejdzie wiosna"

45 PROMOCJA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Spartakiada Sportowa Szkół Specjalnych

46 DLA RODZICÓW Rodzice mają możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia prowadzonej przez specjalistów (psychologów, pedagogów i innych specjalistów) w zależności od potrzeb. Grupa wsparcia ma na celu: Udzielanie wsparcia rodzinie dziecka z niepełnosprawnością Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej Poradnictwo w zakresie metod wczesnej interwencji Pomoc w podjęciu konkretnych działań zmierzających do wczesnego zdiagnozowania dziecka oraz podjęcia działań wspomagających rozwój dziecka Poradnictwo socjalno – prawne Dostarczanie wsparcia emocjonalnego, informowanie o metodach radzenia sobie ze stresem.

47 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zapraszamy do naszej placówki oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.zss.edu.pl Opracowanie: mgr Agnieszka Paluch


Pobierz ppt "WITAMY Zapraszamy do naszej placówki oraz odwiedzenia naszej strony internetowej www.zss.edu.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google