Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruch Czystych Serc. Co zyskujemy będąc we wspólnocie RCS? Pod skrzydłami RCS młodzi ludzie: przygotują się integralnie do podjęcia nowych zadań w życiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruch Czystych Serc. Co zyskujemy będąc we wspólnocie RCS? Pod skrzydłami RCS młodzi ludzie: przygotują się integralnie do podjęcia nowych zadań w życiu."— Zapis prezentacji:

1 Ruch Czystych Serc

2 Co zyskujemy będąc we wspólnocie RCS? Pod skrzydłami RCS młodzi ludzie: przygotują się integralnie do podjęcia nowych zadań w życiu uczą się odpowiedzialności za drugiego człowieka, przebaczenia odkrywają piękno życia nawet w ciemności, kierują się przebaczeniem odkryją, że ktoś może stać się dla nich darem wierzą w siebie.

3 Ruch Czystych Serc ma postawione przed sobą wielkie zadanie ewangelizacyjne Podjął walkę z: wszechobecnym erotyzmem, pornografią, złym stylem życia, łamaniem Przykazań Bożych.

4 Celami, jakie wyznacza formacja Ruchu Czystych Serc jest m.in.: budowanie więzi duchowej z Bogiem poprzez intensywne życie sakramentalne oraz codzienną modlitwę, umacnianie trwania w przyrzeczeniu składanym podczas wstępowania do formacji, ukazanie słowa Bożego w taki sposób, aby wzmocnić więź ze Stwórcą, dzielenie się doświadczeniami, a także konwersacje bądź wysłuchiwanie świadectw osób doświadczonych. Wszystkie mają służyć zachęceniu do zachowania czystości oraz wzmocnieniu więzi we wspólnotach poprzez modlitwę, adorację, dni skupienia czy pielgrzymki.

5 Ruch Czystych Serc mówi o czystości szczególnie do młodzieży, by lepiej przygotować ją do małżeństwa, by jej czysta miłość trwała zawsze. Kochające się osoby powinny czuć się potrzebne, bezpieczne i wspierane. Tylko wtedy nie będą ślepo, bezrefleksyjnie zaspokajać swoich potrzeb seksualnych. Przezwyciężą własny egoizm, otworzą się na drugiego człowieka, przestaną myśleć, iż wszystko im wolno (populistyczne „rób ta, co chce ta” niszczy duchowo). Zachowując czystość dziewczyna uczy chłopców szacunku do siebie i na odwrót. Mężczyźni muszą wymagać od kobiet, aby w przyszłości zebrać pozytywny owoc. Czystym lub nieczystym jest się nie tylko w czynach, ale i w myślach, słowach, sposobie bycia, sposobie ubierania się. „NIE ŻYJE SIĘ, NIE KOCHA SIĘ, NIE UMIERA SIĘ NA PRÓBĘ” Św. Jan Paweł II

6 Modlitwa nie polega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bardzo kochać. św. Teresa z Avila Wystarczy miłość, żeby się pomodlić

7

8 Ruch Czystych Serc ukazuje najwyższą wartość czystej miłości, dla której priorytetami są: rodzina, małżeństwo, czystość, wstydliwość, dziewiczość, intymność oraz płodność.

9 Należy pamiętać, że czystość chroni przed zranieniami emocjonalnymi oraz prowadzi do prawdziwej miłości.

10

11 Czystość to cnota polegająca na poszanowaniu w myśli, mowie i uczynku siebie oraz innych. Sprawia ona, że człowiek patrzy na drugiego człowieka, zwłaszcza na jego ciało, jak na dziecko Boga i nie traktuje go jako przedmiotu zabawy, wulgarnych żartów i pożądania (Słownik nauki religii). Na straży czystości stoi przykazanie VI.

12 „Narzeczeni są powołani do życia w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości. Poddani w ten sposób próbie odkryją wzajemny szacunek, będą uczyć się wierności i nadziei na otrzymanie siebie nawzajem od Boga. Przejawy czułości właściwe miłości małżeńskiej powinni zachować na czas małżeństwa. Powinni pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu w czystości” (KKK 2350).

13 OTO POZYTYWNE POWODY ZACHOWANIA CZYSTOŚCI PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ warto je przemyśleć:

14 1.Korzyści zdrowotne Czystość przedmałżeńska: oszczędza zarówno strachu, jak i konsekwencji zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową, uwalnia od strachu przed zajściem w ciążę i jej konsekwencjami, uwalnia od zagrożeń wynikających ze stosowania różnych środków i metod kontroli urodzeń, uwalnia od zagrożenia urazem poaborcyjnym.

15 2. Korzyści emocjonalne Czystość przedmałżeńska: chroni przed nałogowym uzależnieniem się od seksu, uwalnia od presji, aby wziąć ślub, gdy nie jest się jeszcze gotowym, uwalnia od konieczności udowadniania tego, co się potrafi, chroni przed porównaniami po zawarciu małżeństwa, chroni najdelikatniejszy organ seksualny – rozum, chroni przed mylącymi uczuciami i przed podtrzymywaniem złych związków, chroni przed przykrymi przeżyciami związanymi z koniecznością oddania dziecka do adopcji, pozwala uniknąć blizn w sferze emocjonalnej, stwarza podstawy zaufania, pozwala skupić się na sprecyzowaniu i realizacji życiowych celów, pomaga rozwinąć szacunek dla życia, daje wolność od poczucia winy, pomaga rozwinąć pozbawioną egoizmu wrażliwość.

16 3. Korzyści dotyczące związków międzyludzkich Czystość przedmałżeńska: przyczynia się do polepszenia komunikacji międzyludzkiej w związku, pomaga rozwinąć cierpliwość i umiejętność panowania nad sobą, przyczynia się do pogłębienia tej szczególnej więzi, jaka istnieje tylko w małżeństwie, pomaga wykształcić pozytywne zasady służące rozwojowi związku, daje nastolatkom wolność umożliwiającą radosne poznawanie życia, daje jeden z największych darów prawdziwej miłości – dziewictwo.

17 4. Korzyści osobiste Czystość przedmałżeńska: pomaga zwiększyć poczucie własnej wartości, daje wolność wyboru, może być dobrym „sprawdzianem” miłości, może być wyrazem siły charakteru, dzięki abstynencji można stać się lepszym kochankiem.

18 Podsumowując: Czystość daje Ci wolność od pytań typu: może jestem w ciąży, może zaraziłam się jakąś chorobą, czy rzeczywiście mnie kocha, może chodziło tylko o seks, czy nie pomyśli, że jestem łatwa? Daje wolność do skoncentrowania się na życiowych ideałach oraz siły do realizowania talentów i rozwijania zainteresowań. Daje wolność od uzależnienia seksualnego i przygotowuje do prawdziwego daru z siebie w małżeństwie. Uczy pokonywania własnego egoizmu, cierpliwości, wierności zasadom i odpowiedzialności. Daje wolność od emocjonalnych zranień spowodowanych wykorzystaniem i porzuceniem przez partnera. Pozwala lepiej się poznać w okresie narzeczeństwa.

19 Ponadto: Dzięki zachowaniu czystości przedmałżeńskiej stajesz się bardziej atrakcyjnym kandydatem na męża lub żonę. Stajesz się przykładem dla innych a czystość utwierdza Cię na drodze do Boga, od którego pochodzi prawdziwa miłość i wszelkie dobro.

20 Warto chwile usiąść i pomyśleć nad czystością. Czy Ona mnie dotyczy? Czy jestem człowiekiem czystym? A może… ona jest dla kogoś innego? Potrzebuje tego, byś mnie potrzebował Tekst piosenki Aly Michalka - I want you to want me

21 Matka Teresa z Kalkuty mówiła: „To piękne, że kochasz (…) Ale nie niszcz tego. Zachowaj to uczucie w czystości. Zachowaj swoje serce dziewiczym. Zachowaj w czystości swoją miłość, byście w dniu waszych zaślubin mogli dać sobie nawzajem coś naprawdę pięknego (…) – radość czystej miłości.”

22 „ Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Jednak nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.” ( Gal 5, 13)

23 „Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [ cnotom] nie ma Prawa.” ( Gal 5, 17- 23 )

24 Dlaczego jednak seks tylko w małżeństwie? „Bóg stworzył człowieka z miłości i dla miłości. Bóg chciał, by dwoje ludzi mogło się połączyć w tak ścisłą komunię, jaka łączy poszczególne osoby Trójcy Świętej. W tym celu natychmiast po stworzeniu pierwszego człowieka, mężczyzny i kobiety, Bóg ustanowił małżeństwo: ci dwoje będą jednym ciałem”

25 Przestrzega nas przed pożądliwością a nie przed okazywaniem Miłości. Święty Jan w pierwszym swoim liście pisze: „ W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości.” 1J 4, 18

26 Oto środki zachowania czystości: modlitwa, ucieczka od nieróbstwa, częste przyjmowanie sakramentów, czujność w rzeczach drobnych.

27 "Nic nie jest piękne bez czystości, a czystość ludzi nazywana jest również uczciwością, a praktykowanie jej nazywa się honorem."

28 "Wraz z zachodem czystości, zachodzi również poezja miłości i radości."

29

30

31 Ruch Czystych Serc Miłość Wolność Zdrowie Odwaga Pokój Radość Szczęście A Ty czego poszukujesz ? Wspólnota RCS Dębica Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP www.mlodziez.bdnp.pl


Pobierz ppt "Ruch Czystych Serc. Co zyskujemy będąc we wspólnocie RCS? Pod skrzydłami RCS młodzi ludzie: przygotują się integralnie do podjęcia nowych zadań w życiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google