Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Zapraszamy Państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Zapraszamy Państwa."— Zapis prezentacji:

1 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Zapraszamy Państwa do współpracy w roli Sponsora 84. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego który odbędzie się w dniach 9-11 września 2015 r. w Chęcinach koło Kielc OFERTA SPONSORINGOWA

2 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Coroczne Zjazdy PTG mają długą tradycję – w tym roku jest to już 84 Zjazd. Ideą każdego Zjazdu jest prezentacja najnowszych projektów geologicznych dotyczących danego regionu. Ponieważ geologia (m.in. złoża kopali, warunki hydrogeologiczne, walory geoturystyczne) decydują o rozwoju gospodarki w danym terenie – zawsze rozmawiamy o niej także w ujęciu biznesowym. Trudno nie łączyć geologii z przemysłem, zwłaszcza wydobywczym. Podczas tegorocznego Zjazdu możemy poświęcić sesję aspektom geologicznym związanym z przemysłem wydobywczo - kamieniarskim. OPIS WYDARZENIA

3 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Świętokrzyski / Oddział Warszawski Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ORGANIZATORZY

4 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ORGANIZATORZY Polskie Towarzystwo Geologiczne (PTG) zostało powołane w 1921 r. Do PTG należą polscy geolodzy różnych specjalności – przedstawiciele świata nauki i przemysłu. Ich misją jest m.in. inicjowanie prac naukowo-badawczych z zakresu geologii i nauk pokrewnych. Statutowym celem Towarzystwa są działania prowadzące do rozwoju oraz upowszechniania nauk geologicznych i ochrony środowiska. Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności geologicznej w Polsce, rozwija też kontakty i współpracę ze społecznościami geologicznymi innych krajów.

5 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ORGANIZATORZY Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) jest najstarszym polskim instytutem naukowym. Został powołany w 1919 r. W lutym 2009 r. w uznaniu zasług Instytutu dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, Rada Ministrów przyznała PIG status Państwowego Instytutu Badawczego. Nadzór nad Instytutem pełni Minister Środowiska. Instytut wypełnia zadania państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej. Zapewnia bezpieczeństwo państwa w zakresie gospodarki zasobami surowców mineralnych i wód podziemnych, monitoruje stan środowiska geologicznego i ostrzega o zagrożeniach naturalnych. Instytut prowadzi wszechstronne badania budowy geologicznej kraju, których celem jest praktyczne wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w gospodarce narodowej i ochronie środowiska.

6 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ORGANIZATORZY Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego jest jedną z największych tego typu jednostek uniwersyteckich w kraju, posiadającą duży potencjał badawczy umożliwiający realizację interdyscyplinarnych badań geologicznych, wykorzystujących najnowsze technologie. Co roku na licencjackie, inżynierskie i magisterskie studia dzienne przyjmowanych jest łącznie około 350 osób. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej ECEG w Chęcinach położone w nieczynnym kamieniołomie na górze Rzepka, nieopodal Zamku Królewskiego w Chęcinach jest jednostką terenową Wydziału Geologii UW. Budowa ECEG jest obecnie finalizowana w ramach konsorcjum z jednostkami samorządowymi: Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Starostwem Powiatowym w Kielcach i Gminą Chęciny. Tegoroczny Zjazd PTG będzie pierwszą prestiżową konferencją naukową, która odbędzie się w tym pięknym miejscu. ECEG w Chęcinach jest zintegrowanym kompleksem pięciu obiektów, o pow. ok. 6500 m 2, w 90 % zasilanych z odnawialnych źródeł energii. Centrum spełniać będzie uzupełniające się funkcje: dydaktyczną, badawczo-rozwojową, konferencyjną oraz pobytową.

7 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Patronat na 84 Zjazdem PTG objęli : Sławomir Brodziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju dr hab. Marcin Pałys, prof. UW – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski Adam Ja r ubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Zawisza – Prezes Zarządu PGNiG S.A. Andrzej Przybycin – Dyrektor ds. Państwowej służby geologicznej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy PATRONATY

8 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Adam Gasiński – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW – Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczyk – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej mgr inż. Robert Jaworski – Burmistrz Chęcin dr Andzej Mochoń – Prezes Targów Kielce KOMITET HONOROWY

9 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego PATRONAT MEDIALNY

10 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego dlaczego warto zostać 84. Zjazdu PTG SPONSOREM Warto zostać SPONSOREM 84. Zjazdu PTG, ponieważ:  prestiżem jest promowanie jednego z ważniejszych wydarzeń skupiających najważniejsze ośrodki geologiczne w kraju  Zjazd PTG ma charakter ogólnopolski – udział w nim biorą uczestnicy z instytucji z całego kraju  Zjazd PTG jest okazją do wielopłaszczyznowych spotkań naukowców i praktyków  Zjazd PTG stwarza możliwość nawiązania kontaktów z praktykami zajmującymi się różnymi aspektami geologicznymi – w tym m.in. złożami surowców skalnych, ochroną środowiska, hydrogeologią Zjazd PTG pozwala utrwalić wizerunek Państwa firmy jako partnera / sponsora ważnych krajowych wydarzeń geologicznych  Zjazd PTG stwarza możliwość promowania Państwa produktów oraz usług  organizatorzy oferują promocje Państwa firmy w ramach prowadzonych działań marketingowych.

11 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego TEMATYKA 84. ZJAZDU PTG Góry Świętokrzyskie są nie tylko atrakcyjne pod względem przyrodniczym, ale przede wszystkim z uwagi na swą budowę geologiczną. Obszar ten obfituje w liczne kamieniołomy i odsłonięcia naturalne, co pozwala na pozyskiwanie nowych danych geologicznych i reinterpretację wcześniejszych wyników badań. Zdecydowana większość dotychczasowych zjazdów w tym rejonie była poświęcona systemom paleozoicznym, dlatego też tegoroczny zjazd ma na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy o mezozoiku i kenozoiku świętokrzyskim. W ostatnich latach pojawiło się w tym zakresie wiele nowych danych; autorzy referatów, na podstawie najnowszych terenowych danych geologicznych i geofizycznych wykażą, że na mezozoiczno- kenozoiczną historię tego obszaru należy spojrzeć nieco inaczej niż do tej pory. Tematyka zjazdu będzie obejmować najważniejsze zagadnienia geologii mezozoiczno-kenozoicznej obszaru świętokrzyskiego.

12 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Każdego roku w zjazdach PTG uczestniczy ponad 100 osób. Są to przede wszystkim geolodzy różnych specjalności, ale także przedstawiciele geologicznej administracji samorządowej, przemysłu, uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Rozległe kontakty międzynarodowe zaowocowały również zagranicznymi gośćmi zjazdów PTG z geologicznej branży. UCZESTNICY ZJAZDÓW PTG

13 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego WYZWANIA GEOLOGII REGIONU LUBELSKIEGO w XXI wieku 29-31.V.2014 Biała Podlaska Tematyka zjazdu:  problematyka geologiczna regionu lubelskiego, stanowiącego przykład strefy kontaktowej jednostek o zróżnicowanej randze, zarówno geograficznej, jak też geologicznej i tektonicznej  surowce energetyczne oraz perspektywy rozwoju energetyki opartej o własne zasoby geologiczne RELACJA z ostatniego Zjazdu Naukowego PTG’2014 Reportaż ze Zjazdu można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=YXam4QBbYIo Wypowiedzi uczestników zjazdu można posłuchać na stronach radia: http://moje.radio.lublin.pl/w-bialej-podlaskiej-o-geologii.html http://moje.radio.lublin.pl/dyskutuja-o-problematyce-geologicznej-regionu-lubelskiego.html http://moje.radio.lublin.pl/w-bialej-podlaskiej-o-geologii.html http://moje.radio.lublin.pl/dyskutuja-o-problematyce-geologicznej-regionu-lubelskiego.html

14 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Zapraszamy Państwa do zaangażowania się w organizację 84. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Wierzymy, że aktywna współpraca i partnerstwo, bo tak rozumiemy relacje między organizatorem a sponsorem, przyniosą obustronną satysfakcję. Proponujemy szerokie możliwości współpracy w ramach 84. Zjazdu PTG.

15 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Propozycje pakietów sponsorskich: SPONSOR GENERALNY powyżej 4000 zł SPONSOR OFICJALNY powyżej 2000 do 4000zł PARTNER 1000 - 2000zł PAKIETY SPONSORSKIE Wszelkie propozycje dotyczące dodatkowych profitów związanych ze sponsoringiem Zjazdu będą negocjowane indywidualnie z przedstawicielem Sponsora. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

16 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1.Umieszczenia informacji o tytule SPONSORA GENERALNEGO 84. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego 2.Umieszczenia znaku graficznego SPONSORA GENERALNEGO na banerach (przygotowanych przez Organizatorów) prezentowanych w czasie wszystkich imprez odbywających się w ramach Zjazdu PTG (sesje referatowe i posterowe / spotkanie towarzyskie) 3.Ekspozycji ścianek reklamowych SPONSORA GENERALNEGO (przygotowane przez Sponsora i dostarczone do siedziby organizatora) typu roll-up w miejscu odbywania się Zjazdu (hol / sala konferencyjna), spotkania towarzyskiego (ekspozycji nazwy i logo Sponsora Generalnego na łamach patronatów medialnych) 4.Ekspozycji nazwy i logo SPONSORA GENERALNEGO oraz podkreślenie jego roli jako „Sponsora” we wszystkich nośnikach informacji dotyczących konferencji, czyli plakatach, ściankach reklamowych typu roll-up, zaproszeniach, identyfikatorach, folderach informacyjnych, stronie http://konferencje.pgi.gov.pl/pl/zjazd-ptg jak również na stronach organizatorów: Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB (www.pgi.gov.pl / kalendarium), Wydziału Geologii UW oraz na profilu Zjazdu w mediach społecznościowych Facebook http://konferencje.pgi.gov.pl/pl/zjazd-ptg 5.Umieszczenia na głównej stronie www Zjazdu baneru reklamowego (projekt dostarczony przez Sponsora) pakiet SPONSOR GENERALNY W ramach pakietu SPONSORA GENERALNEGO Sponsor otrzymuje prawo do: 15 ofert działań promocyjno- wizerunkowych

17 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 6.Połączenie interaktywnym linkiem w/w strony do strony SPONSORA GENERALNEGO 7.Wykorzystania tytułu 84. Zjazd PTG w działalności marketingowej 8.Możliwości organizacji w czasie trwania Zjazdu punktu informacyjnego dotyczącego działalności SPONSORA GENERALNEGO w zakresie ustalonym uprzednio z Organizatorem 9.Możliwości udziału przedstawiciela Sponsora w Zjeździe w charakterze SPONSORA GENERALNEGO 10.Każdorazowego przekazywania przez prowadzącego konferencję informacji o SPONSORZE GENERALNYM (każdego dnia przed rozpoczęciem i na zakończenie konferencji) 11.Reklamy audiowizualnej przygotowanej przez SPONSORA GENERALNEGO (wyświetlana podczas przerw) 12.Prezentacji oferty firmy podczas Zjazdu (na zakończenie sesji wskazanej przez Organizatora – czas prezentacji 10 min.) 13.Dołączenie materiałów informacyjno-promocyjnych SPONSORA GENERALNEGO do materiałów konferencyjnych 14.Umieszczenia nazwy i logo SPONSORA GENERALNEGO w publikacji pt. Przewodnik z 84. Zjazdu Naukowego PTG oraz w artykule opublikowanym po zakończeniu konferencji (relacja z konferencji) w czasopiśmie branżowym Przegląd Geologiczny (miesięcznik) 15.Umieszczenia w czasopiśmie branżowym Przegląd Geologiczny reklamy (projekt dostarczony przez Sponsora, III/IV strona okładki lub środek czasopisma – decyzje o miejscu zamieszczenia reklamy podejmie redaktor naczelny czasopisma) SPONSOR GENERALNY C.D. pakiet SPONSOR GENERALNY 15 ofert działań promocyjno- wizerunkowych

18 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1.Umieszczenia informacji o tytule SPONSORA OFICJALNEGO 84. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego 2.Umieszczenia znaku graficznego SPONSORA OFICJALNEGO na banerach (przygotowanych przez Organizatorów) prezentowanych w czasie wszystkich imprez odbywających się w ramach Zjazdu PTG (sesje referatowe i posterowe / spotkanie towarzyskie ) 3.Ekspozycji ścianek reklamowych SPONSORA OFICJALNEGO (przygotowane przez Sponsora i dostarczone do siedziby organizatora) typu roll-up w miejscu odbywania się Zjazdu (hol / sala konferencyjna), spotkania towarzyskiego 4.Ekspozycji nazwy i logo SPONSORA OFICJALNEGO na łamach patronatów medialnych 5.Ekspozycji nazwy i logo SPONSORA OFICJALNEGO oraz podkreślenie jego roli jako „Sponsora” we wszystkich nośnikach informacji dotyczących konferencji, czyli plakatach, ściankach reklamowych typu roll-up, zaproszeniach, identyfikatorach, folderach informacyjnych, stronie http://konferencje.pgi.gov.pl/pl/zjazd-ptg jak również na stronach organizatorów: Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB (www.pgi.gov.pl / kalendarium), Wydziału Geologii UW oraz na profilu Zjazdu w mediach społecznościowych Facebook http://konferencje.pgi.gov.pl/pl/zjazd-ptg W ramach pakietu SPONSORA OFICJALNEGO Sponsor otrzymuje prawo do: pakiet SPONSOR OFICJALNY 14 ofert działań promocyjno- wizerunkowych

19 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 6.Umieszczenia na głównej stronie www Zjazdu baneru reklamowego (projekt dostarczony przez Sponsora) 7.Połączenie interaktywnym linkiem w/w strony do strony SPONSORA OFICJALNEGO 8.Wykorzystania tytułu 84. Zjazd PTG w działalności marketingowej 9.Możliwości udziału przedstawiciela Sponsora w Zjeździe w charakterze SPONSORA OFICJALNEGO 10.Każdorazowego przekazywania przez prowadzącego konferencję informacji o SPONSORZE OFICJALNYM każdego dnia przed rozpoczęciem i na zakończenie konferencji) 11.Reklamy audiowizualnej przygotowanej przez SPONSORA OFICJALNEGO (wyświetlana podczas przerw) 12.Dołączenie materiałów informacyjno-promocyjnych Sponsora do materiałów konferencyjnych 13.Umieszczenia nazwy i logo SPONSORA OFICJALNEGO w publikacji pt. Przewodnik z 84. Zjazdu Naukowego PTG oraz w artykule opublikowanym po zakończeniu konferencji (relacja z konferencji) w czasopiśmie branżowym Przegląd Geologiczny (miesięcznik) 14.Umieszczenia w czasopiśmie branżowym Przegląd Geologiczny reklamy (projekt dostarczony przez Sponsora; III/IV strona okładki lub środek czasopisma – decyzje o miejscu zamieszczenia reklamy podejmie redaktor naczelny czasopisma) SPONSOR OFICJALNY C.D. pakiet SPONSOR OFICJALNY 14 ofert działań promocyjno- wizerunkowych

20 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 1.Umieszczenia informacji o tytule PARTNERA 84. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego 2.Umieszczenia znaku graficznego PARTNERA na banerach konferencyjnych (przygotowanych przez Organizatora) prezentowanych w czasie wszystkich imprez odbywających się w ramach 84. Zjazdu Naukowego PTG 3.Ekspozycji ścianki reklamowej PARTNERA (przygotowanej przez Partnera i dostarczonej do siedziby organizatora) typu roll-up w miejscu odbywania się 84. Zjazdu Naukowego PTG 4.Ekspozycji nazwy i logo PARTNERA oraz podkreślenie jego roli jako Sponsora we wszystkich nośnikach informacji dotyczących konferencji, czyli plakatach, ściankach reklamowych typu roll-up, zaproszeniach, identyfikatorach, folderach informacyjnych, stronie http://konferencje.pgi.gov.pl/pl/zjazd-ptg jak również na stronach organizatorów: Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB (www.pgi.gov.pl / kalendarium), Wydziału Geologii UW oraz na profilu Zjazdu w mediach społecznościowych Facebookhttp://konferencje.pgi.gov.pl/pl/zjazd-ptg 5.Połączenie interaktywnym linkiem w/w stron do strony PARTNERA 6.Dołączenia materiałów reklamowych PARTNERA do materiałów konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik Zjazdu 7.Każdorazowego przekazywania przez prowadzącego Zjazdu informacji o PARTNERZE (każdego dnia przed rozpoczęciem i na zakończenie Zjazdu) 8.Umieszczenia nazwy i logo PARTNERA w artykule opublikowanym po zakończeniu Zjazdu (relacja ze Zjazdu w czasopiśmie branżowym Przegląd Geologiczny (miesięcznik) W ramach pakietu PARTNERA Sponsor otrzymuje prawo do: pakiet PARTNER 8 ofert działań promocyjno- wizerunkowych

21 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego KONTAKT: Izabela Ploch, Program Zmiany Klimatu i Środowiska tel. 22 45 92 360, izabela.ploch@pgi.gov.pl Anna Bagińska, Kierownik Sekcji Promocji tel. 607 702 049, 22 45 92 174, anna.baginska@pgi.gov.pl Będziemy zaszczyceni, jeżeli Państwa firma zdecyduje się wziąć razem z nami udział w organizacji 84. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego


Pobierz ppt "Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Polskie Towarzystwo Geologiczne Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Zapraszamy Państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google