Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia specjalistyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia specjalistyczne"— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia specjalistyczne
w placówce Zajęcia specjalistyczne

2 Wskazania do terapii EEG-Biofeedback
EEG-Biofeedback U podstaw metody treningu EEG-Biofeedback leży zjawisko sprzężenia zwrotnego (ang. feedback) Polega ono na samoregulacji organizmu pod wpływem dostarczanych mu informacji o jego stanie. Terapia EEG-Bioefeedback jest wskazana dla osób z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi o typie: padaczki, stanów poudarowych, stanów pourazowych czaszki i mózgu, osób z opóźnieniami rozwojowymi, niepełnosprawnościami intelektualnymi, osób z autyzmem lub z objawami ze spektrum autyzmu. Opracowuje się wiele procedur treningowych, w zależności od potrzeb pacjenta. Podstawowe programy wykorzystywane podczas terapii EEG to, te które redukują napięcie i poprawiają koordynację półkul mózgowych, poprawiają pracę mózgu, poprawiają pamięć, koncentrację, motywację, redukują stres i napięcie.   Wskazania do terapii EEG-Biofeedback Wskazania do treningu EEG-Biofeedback mają osoby z problemami psychologicznymi i psychosomatycznymi o typie: zaburzeń koncentracji uwagi i jej utrzymywania nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD zaburzeń procesu uczenia się, w tym specyficznych np. dysleksji zaburzeń samooceny i obniżonej zdolności do prezentowania własnych osiągnięć i umiejętności zaburzeń zachowania i agresji zaburzeń pamięci zaburzeń snu moczenia nocnego zaburzeń nastroju, depresji jąkania się

3 Terapia ręki Terapia ręki polega na wykonaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i możliwości dziecka. Terapia ręki ma na celu usprawnianie precyzji ruchów rąk, wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, pozwala przekroczyć „linię środka.   Terapia ręki kierowana jest przede wszystkim do dzieci, które wykazują: zaburzenia napięcia mięśniowego; trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych; trudności w przenoszeniu ciężaru ciała nieprawidłową postawę ciała; zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej    problemy z nauką, wykonywaniem czynności samoobsługi i czynności dnia codziennego; problemy w zabawach manualnych lub niechęć do tego typu zabaw; mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) – mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni; problemy grafomotoryczne ; niechęć do dotykania niektórych faktur; silną potrzebę dostarczania sobie bodźców proprioceptywnych w obrębie kończyn górnych

4 Terapia Neurologopedyczna
Terapia neurologopedyczna kierowana jest przede wszystkim do dzieci, które wykazują: Zaburzone odruchy prymitywne związane z poborem pokarmu. Obecne przez pierwsze sześć miesięcy życia dziecka, już od chwili narodzin podlegają systematycznemu wygaszaniu. Przetrwałe powodują problemy z jedzeniem Dzieci z „ grupy ryzyka urodzone droga cięcia cesarskiego” W konsekwencji powoduje to nadwrażliwość noworodka na dotyk, szczególnie w okolicy głowy, szyi i klatki piersiowej Dzieci urodzone przedwcześnie prezentują często zaburzenia oddychania wymagające stosowania różnego rodzaju wsparcia oddechowego . Dzieci z wadami wrodzonymi. Począwszy od izolowanych zaburzeń, jak np. krótkie wędzidełko podjęzykowe ,występujące w różnych wariantach rozszczepy w obrębie jamy ustnej (wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia twardego/miękkiego), złożone wady/zespoły genetyczne Neurologopeda udzieli wsparcia w zakresie : oceny warunków anatomicznych w obrębie twarzy i jamy ustnej;  oceny odruchów z obszaru ustno-twarzowego ważnych dla rozwoju funkcji pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych, m.in.: odruchu szukania, ssania, otwierania ust, odruchów wargowych, połykania, wysuwania języka, odruchu gardłowego (inaczej zwracania) i reakcji akustyczno-twarzowej;  sposobu karmienia piersią i oddychania przez nos;  oceny rozwoju funkcji przed-językowych, głużenia i gaworzenia;  wspierania rozwoju mowy .

5 Korzyści płynące z regularnego masażu
Masaż Shantali Haptonomia – budowanie więzi przez dotyk Jest pierwotną formą całkowitego masażu ciała maleńkich i głęboko zaburzonych dzieci. (w Indiach stosowany jako forma codziennej pielęgnacji). Jest formą przekazania szacunku dla dotyku oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zaufania daje innej osobie możliwość otwarcia się . Masaż można wykonać na ciele lub poprzez ubranie, daje on możliwość dopasowania do każdego wieku bez względu na ograniczenia i sytuacje . Shantalę można stosować w codziennej pielęgnacji niemowlęcia . Korzyści płynące z regularnego masażu Zwiększona świadomość ciała i kształtowanie schematu ciała ; Kontrola i planowanie ruchu , dostarcza niezbędnych informacji dotyczących skoordynowania ruchów dużej i małej motoryki ; Umiejętności stopniowania ruchu ; Kontrola napięcia mięśniowego ( wspólnie z układem przedsionkowym ).

6 Terapia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Specjalistyczne zajęcia mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. Jest to zintegrowany system działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo- rehabilitacyjnych, terapeutyczno – edukacyjnych. Podmiotem działań jest dziecko i jego rodzina. Cele terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: Ustalenie szczegółowego programu terapeutycznego. Zapewnienie odpowiednich form pomocy i terapii dla dziecka zgodnie z potrzebami i zaleceniami. Współpraca z rodzicami i specjalistycznymi instytucjami. Instruktaż i poradnictwo.

7 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
Główna idea metody wyraża się w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Podstawowe założenie metody to rozwijanie poprzez kontakt fizyczny oraz ruch. Efekty stosowania metody ruchu rozwijającego: świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego; świadomość przestrzeni i działania w niej; dzielenie przestrzeni z innymi; zdobywanie zaufania do siebie i innych.

8 Hipoterapia ( terapia przy udziale konia) jest jedną z elementów rehabilitacji leczniczej Zaletą tej rehabilitacji jest jej szeroki zakres oddziaływania, ponieważ wpływa jednocześnie na sferę ruchową, funkcjonalną, sensoryczną, psychiczną i społeczną. Cechą hipoterapii jest przejmowanie przez pacjenta ruchu konia, który odpowiada ruchom człowieka w chodzie. Dużym atutem tej formy terapii jest cierpliwość konia - terapeuty i jego swoista wyrozumiałość Działania tej formy rehabilitacji są wielowymiarowe i polegają na: normalizacji napięcia mięśniowego torowania prawidłowego wzorca chodu poprawie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała zmniejszeniu zaburzeń emocjonalnych poprawie koordynacyjnych zdolności motorycznych rozwijaniu pozytywnych relacji społecznych

9 Rehabilitacja ruchowa Wykorzystuje ruch jaki środek leczniczy stosując terapie z zakresu:
Kinezyterapii – gimnastyka lecznicza Hydroterapii – leczenie wodą Masażu leczniczego Ćwiczenia stosuje się według metod neurofizjologicznych i edukacyjnych oraz według metod punktów spustowych (bolesnych). Zajęciami obejmowani są uczniowie z dysfunkcją ruchu.

10 Integracja sensoryczna w popularnym skrócie określana jako SI (z ang
Integracja sensoryczna w popularnym skrócie określana jako SI (z ang. „Sensory Integration"), to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą skierowana dla dzieci które : mają problem z koordynacją ruchową mają  problem z trudnościami w uczeniu się słabo czytają i brzydko piszą mają problemem z koncentracją uwagi wykazują wzmożoną aktywność ruchową mają opóźniony rozwoju mowy mają trudności z uczeniem się nowych umiejętności ruchowych kłopoty z nabywaniem umiejętności samoobsługowych zbyt dużą lub małą wrażliwość na określone smaki, zapachy, dźwięki, bodźce dotykowe, wzrokowe i ruch niską samoocenę trudności w kontaktach z rówieśnikami

11 Nadwrażliwość na dźwięki Trudności z koncentracją
Dzieci które mają : Nadwrażliwość na dźwięki Trudności z koncentracją Trudności w opanowaniu jazdy na rowerze Trudności ze zrozumieniem poleceń Słaba równowaga Narzeka na drażniące metki Nie lubi ubierać się, preferuje niektóre ubrania (bardzo miękkie/bardzo szorstkie/mocno przylegające) Unika chodzenia boso, lub chodzi na palcach Nie lubi przytulania, lub ciągle ociera się, drapie, uderza przedmioty Nadwrażliwość na światło, jaskrawe kolory Trudności z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem Słaba lub nadmierna reakcja na ból Silna negatywna reakcja na mycie włosów, czesanie, obcinanie Silna negatywna reakcja na mycie twarzy

12 Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna
Terapia taktylna opiera się na technikach masażu i stymulacji skóry , które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem terapii jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Koncentruje się więc ona na dwóch aspektach: na pracy zmysłu jakim jest dotyk, specjalnymi technikami, które stymulują receptory znajdujące się na skórze na rozwoju sieci połączeń między synapsami nerwowymi, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego i mózgu. Terapia taktylna ma regulować wrażliwość dotykową organizmu i optymalizować pracę czucia dotykowego.

13 Taping czyli plastrowanie (nalepianie plastra) - polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, nierozciągliwego, lub elastycznego plastra. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem) i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie. Stosowany zarówno w rehabilitacji jak i logopedii Taping Rehabilitacyjny cieszy się dużym zainteresowaniem i wykorzystaniem wśród terapeutów pracujących z pacjentami dotkniętymi: schorzeniami  i dysfunkcjami neurologicznymi, urazami, przeciążeniami w obrębie narządu ruchu (przed i po zabiegach chirurgii ortopedycznej), wadami postawy (zwłaszcza kończyn dolnych), w zespołach bólowych w obrębie narządu ruchu,

14 Arteterapia To rodzaj psychoterapii, która wykorzystuje twórczość w zajęciach terapeutycznych (arte z łac. ars sztuka i terapia) to terapia sztuką). Mówiąc prościej, jest to leczenie sztuką Formy arteterapii Muzykoterapia – jest dziedziną wykorzystującą muzykę: (własny głos, instrumenty muzyczne, nagrania) w celach terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Ułatwia nawiązanie relacji, międzyludzkich rozwiązywanie problemów emocjonalnych Biblioterapia – to działanie terapeutyczne wykorzystujące literaturę (dla dzieci - bajkoterapia) oraz materiałów niedrukowanych (obrazów, filmów) Choreoterapia – czyli oddziaływanie poprzez taniec , poprzez swobodny, niczym nie wymuszony ruch Dramaterapia – to użycie kreatywnej dramy do celów terapeutycznych takich jak: odczucie ulgi, emocjonalnej i fizycznej integracji. Drama-terapia używa teatru jako narzędzia dzięki któremu możemy zbliżyć się do problemów emocjonalnych człowieka

15 ALTERNATYWNA METODA KOMUNIKACJI Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych
 Makaton nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna - proste gesty i rysunki graficzne.  Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również  symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. Nie ma jednej określonej grupy osób posługującej się Makatonem. Ze znaków korzystają dzieci i dorośli doświadczający trudności w uczeniu się i porozumiewaniu, jak również małe, sprawne dzieci, których rodzice pragną komunikować się z nimi w okresie przed-werbalnym, gdy nie ma jeszcze mowy a naturalnym systemem komunikacyjnym dziecka są gesty. Znaki Makatonu są formami, z których można w odpowiednim momencie zrezygnować, kiedy dziecko/dorosły opanuje mowę w stopniu umożliwiającym zrozumiałe porozumiewanie

16 Terapia logopedyczna – polega na wywoływaniu głosek i nauce mówienia
DYSLALI A to zaburzenia wymowy, polegające na nieprawidłowej artykulacji jednej (dyslalia jednoraka) lub większej ilości głosek (dyslalia wieloraka). Wady wymowy zaliczane do dyslalii: a) sygmatyzm (seplenienie) – zaburzona realizacja głosek s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż b) rotacyzm (zwany też reraniem) – nieprawidłowa realizacja głoski r (np. r gardłowe-tzw. francuskie lub zero fonetyczne) c) kappacyzm– niewłaściwa artykulacja głoski k, d) gammacyzm– zaburzona realizacja głoski g, e) lambdacyzm– nieprawidłowa realizacja głoski l, f) betacyzm– nieprawidłowe realizowanie głoski b, g) mowa bezdźwięczna– artykułowanie głosek dźwięcznych, jako bezdźwięczne (np. Basia = Pasia, balon = palon, góra = kura, itd.) h) rynolalia – polega na mówieniu z nieprawidłowym rezonansem nosowym (w języku potocznym: mówienie przez nos, nosowanie) i) inne odchylenia od normy.

17 Alpakoterapia to dziedzina zooterapii, w której wykorzystuje się alpaki do celów edukacyjnych, rehabilitacyjnych bądź terapeutycznych Są to zwierzęta wielbłądowate pochodzące z Ameryki Południowej (Peru, Boliwia) Alpakoterapia to metoda wspomagająca rehabilitację i proces edukacyjny. Poprzez kontakt bezpośredni z alpaką, zabawę, przytulanie, głaskanie dzieci otwierają się, chętnie uczestniczą w zajęciach, chętniej wykonują ćwiczenia, stają się odważniejsze Dzieci poprzez kontakt ze zwierzętami podejmują działania, których celem ma być usprawnianie czynności ręki i ciała.  Efekty, jakie przynosi prawidłowo przeprowadzona terapia: pacjenci z porażeniem mózgowym i zespołem Downa znacznie lepiej koordynują ruchy rąk i ciała dzieci zamknięte w sobie i bojaźliwe nabierają zaufania do otoczenia, obcowanie ze zwierzętami ma korzystny wpływ na każdego z nas. Poprawia ono działanie układu odpornościowego, a także stan zdrowia psychicznego, rozwija w każdym dziecku opiekuńczość i odpowiedzialność, proste głaskanie alpaki obniża poziom lęku i zwalnia pracę serca

18 Tyflopedagogika

19 Surdopedagogika Terapia surdopedagogiczna to zajęcia rewalidacyjne dla dzieci (i dorosłych) z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu. Celem terapii surdopedagogicznej jest doskonalenie umiejętności komunikacji, wzbogacanie słownictwa i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie Działania surdopedagogiczne podczas terapii obejmują m.in.: ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, głosowe, słuchowe, wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego, kompensacje zaburzonych funkcji słuchowych.

20 Sala doświadczania

21 Gimnastyka Korekcyjna

22 Hydroterapia czyli wodolecznictwo, ma ogromne znaczenie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a szczególnie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowy oraz innymi dysfunkcjami. Fantastyczną hydroterapią połączoną z rehabilitacją społeczną są zajęcia na basenie. Woda leczniczo wpływa na spastyczne mięśnie, a także pomaga w poprawianiu zaburzeń z zakresu czucia powierzchniowego. Dodatkowo masaż wodny i powierzchniowy zbawiennie wpływa na poprawę stanu fizycznego. Woda powoduje nie tylko odciążenie i rozluźnienie mięśni, lecz również umożliwia wykorzystanie siły unoszącej ciało dla wspomagania ruchów. Zajęcia w wodzie poprawiają koordynację ruchów, angażuje najwięcej mięśni, a także poprawia pracę układu krążenia oraz układu oddechowego Hydroterapia stosowana jest głównie w początkowych stadiach nadciśnienia tętniczego, oraz w nadpobudliwości psychoruchowej, bezsenności, migrenie, itp.

23 Psychologia

24 behawioralna

25 Dogoterapia

26 Żyjemy na sportowo…

27 Świętujemy …

28 Wzruszamy się …

29 Zwiedzamy ciekawe miejsca

30 Kulturalnie się rozwijamy…

31 Balujemy …

32 Kwestujemy i pomagamy słabszym

33 Odpoczywamy …


Pobierz ppt "Zajęcia specjalistyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google