Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach Dni Otwarte Szkoły 2016 r Europejskie projekty edukacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach Dni Otwarte Szkoły 2016 r Europejskie projekty edukacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach Dni Otwarte Szkoły 2016 r Europejskie projekty edukacyjne

2 Rodzaje projektów europejskich Erasmus + Comenius LLP Socrates- Comenius eTwinning Mobilność nauczycielskiej kadry

3 Nasza szkoła już po raz 5 uczestniczy w międzynarodowym Partnerskim Projekcie Szkół !!! Przez ostatnie dwa lata (rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014) Szkoła Podstawowa zaangażowana była w dwuletni projekt międzynarodowy COMENIUS - What's up Mr. NOBEL?- discovering countries through their scientific traditions, czyli odkrywanie krajów poprzez ich naukowe tradycje. Współpracowaliśmy z Szwecją, Rumunią, Turcją, Bułgarią i Hiszpanią.

4 Poprzednie projekty międzynarodowe to: „ Let’s have a meal together- meetings around European table”- współpraca w ramach projekt Comenius w latach 2009-2011 z Bułgarią, Litwą, Francja, Włochami, Rumunią, Anglią, Turcją i Szwecją. „ Roots or wings in search of our culture – the four seasons through the eyes of a child”- współpraca w ramach projekt Comenius w latach 2007-2009 z Finlandią, Czechami, Walią, Szwecją i Grecją. “Discovering countries through their traditions”- współpraca w ramach Socrates Comenius w latach 2004-2007 z Niemcami, Rumunią, Włochami i Szwecją.

5 Projekt realizowany obecnie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała tylko SP 11 ( jedyna szkoła w powiecie puławskim i tylko 3 w woj. lubelskim ) środki na realizację kolejnego projektu z cyklu „Erasmus+”. Projekt nosi tytuł „Made by two hands” i będzie realizowany w latach 2015 – 2017. Współpracujemy ze szkołami z Grecji, Włoch, Rumunii, Szwecji i Turcji.

6 Cele naszego projektu - Porozumiewanie się w obcych językach. - Świadomość i ekspresja kulturowa. Chcemy dowiedzieć się więcej na temat innych kultur, krajów oraz języków poprzez: nagrania wideo, muzykę, warsztaty. Skupimy się na poszanowaniu „inności” oraz na bogactwie europejskiej różnorodności. - Rozwijanie inicjatywy oraz zmysłu przedsiębiorczości- będziemy prowadzić małe lokalne biznesy, organizować kiermasze. - Zaproponowanie uczniom alternatywnych sposobów spędzania czasu - Rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie kreatywności, rozpoznawanie własnych uzdolnień - Postawy prospołeczne i pro obywatelskie. Będziemy poznawać dawne rzemiosła i zawody wszystkich krajów biorących udział w projekcie. - Znajomość matematyki i podstaw ekonomii (statystyk dotyczących zatrudnienia, pieniędzy, kursów walut, pojęć: zysk i strata, budżetów domowych, kont bankowych). - Umiejętności związane z techniką, elektroniką, rozwiązaniami cyfrowymi, komputerami

7 Spotkanie w Polsce W ramach projektu już 30 listopada 2015 byliśmy gospodarzami międzynarodowego spotkania przedstawicieli krajów partnerskich. Do naszej szkoły przyjechało osiemnastu nauczycieli (w tym dyrektorzy) oraz 15 uczniów.

8

9

10

11 Oj dzieje się….

12

13

14 Warsztaty Boże Narodzenie

15 Nie tylko praca lecz przyjaźnie dzieci i rodzin

16 Warsztaty - ceramika, tkactwo

17 Teatr- przedstawienia świąteczne

18 Konkursy, konferencje

19 Logo projektu

20 Co wiemy o krajach partnerskich ?

21 ponad 150 osób wyjechało do szkół partnerskich Comenius 400 osób bezpośrednio pracowało w szkole nad projektami w grupach tematycznych ponad 5000 w całej Europie śledziło na bieżąco prace, osiągnięcia oraz korzystało z produktów końcowych projektów 23 odwiedzone szkoły partnerskie 15 krajów współpracujących: Szwecja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Grecja, Walia, Anglia, Bułgaria, Rumunia, Finlandia, Turcja, Polska, Czechy, Francja, Litwa

22 Nasza szkoła już od ponad 9 lat włącza się w różnorodne programy w ramach europejskich projektów eTwinning!!! Jako pierwsza szkoła w Puławach!!! Nasza szkoła już od ponad 9 lat włącza się w różnorodne programy w ramach europejskich projektów eTwinning!!! Jako pierwsza szkoła w Puławach!!! Program eTwinning promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno - komunikacyjnych, oferując wsparcie i narzędzia, dzięki którym szkoły mogą w prosty sposób tworzyć partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych. Projekty SP nr 11 w ramach eTwinningu zdobyły już kilka Krajowych Odznak Jakości. Wśród kryteriów oceniania projektowego przez Krajowe i Europejskie Biura LLP były: innowacja pedagogiczna i kreatywność; integracja z programem nauczania; komunikacja i wymiana informacji i współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi; wykorzystanie nowych technologii oraz rezultaty i dokumentacja. Program eTwinning promuje szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno - komunikacyjnych, oferując wsparcie i narzędzia, dzięki którym szkoły mogą w prosty sposób tworzyć partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych. Projekty SP nr 11 w ramach eTwinningu zdobyły już kilka Krajowych Odznak Jakości. Wśród kryteriów oceniania projektowego przez Krajowe i Europejskie Biura LLP były: innowacja pedagogiczna i kreatywność; integracja z programem nauczania; komunikacja i wymiana informacji i współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi; wykorzystanie nowych technologii oraz rezultaty i dokumentacja.

23 Odznaki jakości eTwinning A trip around Poland and Italy. Getting to know each other worlds. Culture and customs in Europe. I want to discover your country.

24 Nasza szkoła bierze udział w projektach zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Realizacja projektu umożliwia uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas staży i szkoleń za granicą, a instytucjom wysyłającym stwarza możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, przez co projekt przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego nauczycielka języka angielskiego Beata Kryczka-Tarka otrzymała grant na udział w 2 tygodniowym kursie metodycznym w Brighton, Anglia. Kurs ten dał możliwość bezpośredniego obcowania z językiem, którego nauczycielka uczy i kulturą tego kraju co wpłynęło na rozwój jej umiejętności metodycznych. Możliwość przebywania w środowisku międzynarodowym otworzyła nauczycielkę na różnorodność kulturową Europy, co okazało się przydatne przy europejskiej współpracy szkół z SP nr 11.

25 http://www.sp11.pulawy.witrynaszkolna.pl/stro na=strona_glowna http://www.sp11.pulawy.witrynaszkolna.pl/stro na=strona_glowna Chcesz wiedzieć więcej??? Więcej informacji na temat Szkoły Podstawowej nr 11, jej historii i aktualnych działań europejskich znajduje się na szkolnej stronie internetowej !!!

26 Dziękuję za uwagę Beata Kryczka-Tarka


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach Dni Otwarte Szkoły 2016 r Europejskie projekty edukacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google