Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Zych Biblioteka Główna Akademii Górniczo Hutniczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Zych Biblioteka Główna Akademii Górniczo Hutniczej"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Zych Biblioteka Główna Akademii Górniczo Hutniczej
Pełnosprawny Student III Kraków, września 2009 r. BIBLIOTEKI UCZELNI TECHNICZNYCH WSPIERAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na przykładzie Biblioteki Głównej AGH Agnieszka Zych Biblioteka Główna Akademii Górniczo Hutniczej

2 Podręczniki, w których dominują wzory matematyczno-fizyczno-chemiczne.
UCZELNIE TECHNICZNE – cechy charakterystyczne mające konsekwencje w pracy ze studentem niepełnosprawnym Podręczniki, w których dominują wzory matematyczno-fizyczno-chemiczne. Język techniczny, terminologia techniczna ściśle związana z danym wydziałem, specjalizacją. Zajęcia w laboratorium. Praktyki w terenie.

3 Biblioteka Główna AGH wspierająca działania Akademii Górniczo-Hutniczej jako uczelni przyjaznej osobom niepełnosprawnym Studenci niepełnosprawni studiów stacjonarnych AGH Rok Ogółem Niesłyszący i słabosłyszący Niewidomi i słabowidzący Z dysfunkcja narządów ruchu Inne rodzaje niesprawności chodzący niechodzący 2005 206 10 13 30 2 151 2006 200 16 14 7 133 2007 227 9 15 35 3 165 2008 278 19 29 55 5 170 Studenci niepełnosprawni studiów niestacjonarnych AGH 37 4 24 57 42 68 56 73

4 WZAJEMNE UZUPEŁNIANIE DZIAŁAŃ.
Współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ON) AGH i Uczelnianym Centrum Informatycznym (UCI) WZAJEMNE UZUPEŁNIANIE DZIAŁAŃ. Ustalanie jasnych reguł - wypracowywanie ścieżki działań. Szukanie najlepszych rozwiązań. Spotkania mające na celu ustalenie wspólnych działań – kierunek, podział i zakres zadań. Projekt Biblioteki Cyfrowej dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących – w trakcie przygotowywania.

5 POTRZEBNE SĄ DZIAŁANIA
Współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i Uczelnianym Centrum Informatycznym c.d. POTRZEBNE SĄ DZIAŁANIA SPÓJNE, SYSTEMATYCZNE I KOMPLEKSOWE

6 Biblioteki Uczelni technicznych jako integralna część Uczelni
Pełnione funkcje: - usługowa - dydaktyczna - naukowa

7 Biblioteka Główna AGH – zadania
Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej jest biblioteką naukową o charakterze publicznym, spełniającą zadania określone Ustawą z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 z 2005 r., poz z późn. zm.) oraz Statutem Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zadania: — gromadzenie i uzupełnianie zbiorów zgodnie z kierunkami badań naukowych oraz potrzebami dydaktycznymi i organizacyjnymi Uczelni — opracowanie zbiorów — przechowywanie i konserwację zbiorów — udostępnianie zbiorów i usługi reprograficzne. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej oraz dokumentowanie działalności naukowej Uczelni. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla: — studentów AGH; Szkolenia biblioteczne w miesiącu październiku dla studentów pierwszego roku Szkolenia obejmujące wyszukiwanie informacji – katalog komputerowy, tradycyjny kartkowy, bazy danych, normy i patenty itd.

8 Czytelnik niepełnosprawny - indywidualne potrzeby
Wynikają z rodzaju i stopnia dysfunkcji

9 Niewidomi i słabowidzący (nie(do)widzący)
Niemożliwe bądź w różnym stopniu utrudnione odczytywanie materiałów czarnodrukowych. Rozwiązania w BG AGH adaptacja materiałów (skanowanie); przygotowywanie projektu Biblioteki Cyfrowej dostępnej dla nie(do)widzacych.

10 Niesłyszący i słabosłyszący (nie(do)słyszący)
Trudności w komunikacji - bariera językowa. Rozwiązania BG AGH: tłumacz języka migowego – dobra znajomość SJM i PJM w zakresie podstawowym; znajomość podstawowych zasad komunikacji z niesłyszącymi i słabosłyszącymi.

11 Osoby z dysfunkcją narządu ruchu
Trudności w dotarciu do potrzebnych informacji wynikające głównie z barier architektonicznych. Rozwiązania w BG AGH: - pokonywanie barier architektonicznych dzięki życzliwości pracowników - należy podkreślić otwartość na potrzeby czytelników; - podjazd do budynku – zmniejszony został kąt nachylenia; - przystosowana toaleta; - stanowisko komputerowe przystosowane (planowana modyfikacja biurka); - zdalne zamawianie; - biblioteka Cyfrowa – skrypty, podręcznik.

12 Przewlekle chorzy Trudności w dotarciu do potrzebnych informacji wynikające głównie z okresowo nasilających się dolegliwości oraz wpływu zażywanych środków farmakologicznych. Rozwiązania w BG AGH: - możliwość zamawiania i odbierania książek przez pisemnie upoważnione osoby; zdalne zamawianie; Biblioteka Cyfrowa – skrypty, podręcznik.

13 Kompetentna obsługa czytelnika niepełnosprawnego
Przygotowanie pracowników do obsługi czytelnika niepełnosprawnego. Szkolenia. Wyznaczona osoba odpowiedzialna za obsługę i działania na rzecz użytkowników z różnymi rodzajami dysfunkcji.

14 Regulamin – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Pokonywanie istniejących barier architektonicznych, mentalnych, komunikacyjnych – praktyczne rozwiązania w Bibliotece Głównej AGH Regulamin – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zwiększanie limitu wypożyczanych książek. Stanowiska komputerowe przystosowane. ABC – Kraków. Włączanie się w akcje na rzecz osób niepełnosprawnych.

15

16

17

18 XXI wiek – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Strony domowe bibliotek uczelni jako źródło informacji dla niepełnosprawnych użytkowników XXI wiek – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Przeanalizowano strony domowe wybranych bibliotek pod kątem: umieszczenia informacji skierowanych do osób niepełnosprawnych, jej dostępności, oferty usług – do jakiej grupy kierowane. W analizie nie uwzględniono informacji dotyczących usług danej biblioteki znajdujących się na stronach domowych uczelni.

19 Spośród przeanalizowanych stron domowych bibliotek wybranych uczelni technicznych
- 40 % zawiera informacje dotyczące usług skierowanych dla osób niepełnosprawnych; 60% - nie znaleziono.

20 Stopień trudności w dotarciu do informacji o usługach dla ON:
informacja widoczna – 20%; mało widoczna (przy kolejnym odsłonięciu) – 20%; nie znaleziono – 60%.

21 Usługi kierowane do poszczególnych grup czytelników:
niewidomi – 30%; słabowidzący – 40%; niesłyszący i słabosłyszący – 10%; z dysfunkcją narządu ruchu – 20%.

22 i katalogu komputerowego (trwają prace).
Informacje na stronie www. Dostępność strony domowej BG AGH i katalogu komputerowego (trwają prace).

23 Postulaty wskazujące na możliwe działania wspierające/wspomagające w zakresie edukacji włączającej w obrębie bibliotek uczelni technicznych na przykładzie BG AGH tzw. DOBRE PRAKTYKI Kompetentna obsługa mimo wielu trudności architektonicznych – należy podkreślić znaczenie zaangażowania i życzliwości ze strony pracowników biblioteki. Zawiązanie i rozwijanie współpracy z Biurem ds. ON oraz innymi jednostkami uczelnianymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Przyjęte standardy adaptacji materiałów – obowiązujące wszystkie jednostki biorące udział w adaptacji – w tym BG AGH (trwa przygotowywanie/opracowywanie przez Biuro ds. ON i UCI instrukcji/zasad). Wolontariusze – koordynacja zgodnie z przyjętymi zasadami (w trakcie ustalania). Rozbudowa/modyfikacja stanowisk komputerowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (ilość powinna wynikać z zapotrzebowania).

24 Szkolenia pracowników uwzględniające:
rozwój techniki i pojawiające się nowe rozwiązania (obsługa urządzeń, informacja w jakich agendach i jakie rozwiązania można zaoferować danej grupie użytkowników) - bieżąca informacja nowych pracowników. Strony domowe bibliotek – umieszczenie niezbędnych informacji w sposób przemyślany, widoczny dla użytkownika. biblioteki cyfrowe dostępne również dla osób niewidomych i niedowidzących. Uczestnictwo pracowników BG AGH w spotkaniach oraz imprezach integracyjnych. Korzystanie z doświadczeń uczelni mających wieksze doświadczenie w działaniach na rzecz ON. Konsultowanie się z osobami zainteresowanymi (np. testowanie dostępności strony domowej i katalogu elektronicznego).

25 Konferencja pod patronatem:
Dziękuję za uwagę Biblioteka Główna AGH tel Konferencja pod patronatem: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej Konferencja jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Pobierz ppt "Agnieszka Zych Biblioteka Główna Akademii Górniczo Hutniczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google