Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii"— Zapis prezentacji:

1 Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii
„PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA” Robert Szlęzak

2 Kilka słów o prezenterze
Robert Szlęzak Ideopolis / 3W-STUDIO (Prezes Zarządu) Wschodni Klaster ICT (Prezes Inicjatywy) Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (Członek Zarządu) Polska Rada Koordynacyjna OZE (Przedstawiciel TRMEW)

3 I Doktryna Zrównoważonego Rozwoju - historia i teraźniejszość, wpływ doktryny na branżę OZE II Wstęp do prowadzenia projektów na przykładzie PRINCE 2 III Foresight, Strategia, Studium Celowości, Studium Wykonalności IV Odnawialne źródła energii (OZE), wysokosprawna kogeneracja (CHP) - wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i definicje. V OZE i CHP w polityce energetycznej Unii Europejskiej VI OZE i CHP w polityce energetycznej Polski VII Prawo energetyczne VIII Źródła energii odnawialnej w Polsce - dostępność, rozwiązania techniczne, wady i zalety, efekty ekonomiczne zastosowania. energia wiatru energia wody energia słońca /20 geotermalna biomasa, biogaz inne technologie OZE IX OZE i CHP w polityce energetycznej gminy X OZE w firmie/urzędzie XI OZE w gospodarstwie domowym XII Uwarunkowania formalno - prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP XIII System wsparcia rozwoju OZE XIV Źródła finansowania inwestycji OZE - możliwości i warunki wykorzystania XV Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP: od pomysłu do realizacji - w firmie/urzędzie, w gospodarstwie domowym XVI Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP: od pomysłu do realizacji - działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP

4 Wstęp do prowadzenia projektów na przykładzie PRINCE 2 III
Ocena istotności tematu NR TEMAT ZAJĘĆ bardzo ważny ważny mało ważny nie ważny nie mam zdania I Doktryna Zrównoważonego Rozwoju - historia i teraźniejszość, wpływ doktryny na branżę OZE II Wstęp do prowadzenia projektów na przykładzie PRINCE 2 III Foresight, Strategia, Studium Celowości, Studium Wykonalności IV Odnawialne źródła energii (OZE), wysokosprawna kogeneracja (CHP) - wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i definicje. V OZE i CHP w polityce energetycznej Unii Europejskiej VI OZE i CHP w polityce energetycznej Polski VII Prawo energetyczne VIII Źródła energii odnawialnej w Polsce - dostępność, rozwiązania techniczne, wady i zalety, efekty ekonomiczne zastosowania. energia wiatru energia wody energia słońca geotermalna biomasa, biogaz inne technologie OZE IX OZE i CHP w polityce energetycznej gminy X OZE w firmie/urzędzie XI OZE w gospodarstwie domowym XII Uwarunkowania formalno - prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP XIII System wsparcia rozwoju OZE XIV Źródła finansowania inwestycji OZE - możliwości i warunki wykorzystania XV Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP: od pomysłu do realizacji - w firmie/urzędzie, w gospodarstwie domowym XVI Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP: od pomysłu do realizacji - działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ciepła w OZE, CHP Uwagi i propozycje tematów ze strony uczestników szkolenia

5 Kto to jest Specjalista do spraw Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ?

6 Specjalista do spraw Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), to osoba posiadająca:
- Znajomość branży / rynku OZE w Polsce i świadomość kierunków rozwoju branży i rynku OZE w UE i na Świecie, Ogólną świadomość prawa dotyczącego OZE i kierunków jego ewaluacji (prawo międzynarodowe i krajowe), Dobrą ogólną znajomość prawa Polskiego odnoszącego się do branży i rynku OZE Zdolność do uczestnictwa w kluczowych procesach związanych z OZE (prognozowanie, ocena inicjatyw, budowanie i zarządzanie strategią, opracowyawnie koncepcji), Zdolność do uczestnictwa w projektach inwestycyjnych OZE, Zdolność do uczestniczenia w procesie eksploatacji systemów OZE, Świadomość Doktryny Zrównoważonego Rozwoju.

7 Faza I Faza II Faza III Faza IV Faza V organizacyjno – edukacyjna
strategiczna Faza III przed realizacyjna Faza IV realizacyjna Faza V eksploatacja

8 Faza I – Organizacyjno - edukacyjna
Celem tej fazy jest zbudowanie kompetencji, wiedzy oraz identyfikacja potencjału informacyjno-wykonawczego otoczenia, pozwalającego na realizację projektu lub decyzję o jego zaniechaniu / wstrzymaniu. Faza ta jest szczególnie istotna w przypadku realizacji inicjatyw / projektów o charakterze innowacyjnym …

9 Faza II - Strategiczna Foresight, Analiza i Inwentaryzacja, Strategia Działania, Studium Celowości, Koncepcja Projektu, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Biuro Projektu, Lobbing i zagadnienia formalno-prawne, szkolenia dla nowych członków zespołu realizacyjnego i otoczenia projektu.

10 Faza III – Przed realizacyjna
Studium Wykonalności, Projekty Techniczne, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Promocja projektu, Biuro Projektu, Normy, Metodyki, Szkolenia, Udział w targach i konferencjach, Umowy i Porozumienia …

11 Faza IV –Inwestycyjna Przetargi, Dokumentacja, Nadzór, Realizacja Inwestycji, Umowy, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Biuro Projektu, …

12 Faza V – eksploatacja Przetargi, Nadzór, Umowy, Komunikacja Wewnątrz Projektowa, Komunikacja Społeczna, Biuro, Monitoring wskaźników i sprawozdawczość …

13 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google