Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przed wyborem stacji uzdatniania wody

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przed wyborem stacji uzdatniania wody"— Zapis prezentacji:

1 Przed wyborem stacji uzdatniania wody
Poradnik ECONET – w pełnej wersji do pobrania na stronie uzdatniamywodę.pl

2 Ważny jest skład wody Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. Podstawowym czynnikiem decydującym o metodzie uzdatniania wody jest jej skład, a zatem od ustalenia składu fizykochemicznego wody należy rozpocząć proces projektowania stacji uzdatniania wody.

3 Polecamy fizykochemiczne badania wody w naszym laboratorium:
Trzeba zbadać wodę Polecamy fizykochemiczne badania wody w naszym laboratorium: Barwa Mętność Zapach Odczyn pH Mangan Żelazo Twardość ogólna Azotany Azotyny Jon amonowy (amoniak) Przewodność Chlorki

4 Mętność Mętność jest odwrotnością przezroczystości.
Mętność wody mogą powodować: glina, iły, wytrącające się związki żelaza, manganu i glinu, substancje humusowe, plankton, mikroorganizmy – cząstki mineralne i organiczne, zawieszone i koloidalne, o różnym stopniu dyspersji. Woda do picia nie może mieć mętności powyżej 1 NTU.

5 Barwa Barwa to cecha optyczna wody.
W rozporządzeniu dotyczącym jakości wody, barwa znajduje się w grupie „wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”, z dopuszczalną wartością 15mgPt/dm3. Podwyższoną barwę wody powodują najczęściej związki manganu i żelaza oraz substancje humusowe (naturalne związki organiczne).

6 Żelazo i mangan Wody podziemne często charakteryzują się podwyższoną zawartością żelaza i manganu. Zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/dm3, natomiast manganu – od ilości śladowych do kilku mg/dm3. Normy: żelazo – maksymalnie 200 μg/dm3, mangan – maksymalnie 50 μg/dm3.

7 Odczyn pH Wiadomo, że woda naturalna to nie tylko H2O ale roztwór zawierający różne składniki, zarówno naturalne (te których potrzebujemy w wodzie do picia i te które trzeba usuwać), jak i wprowadzone wskutek działalności człowieka. Wskutek różnych procesów pH wody się zmienia. Zgodnie z rozporządzeniem pH wody do picia może zawierać się w przedziale od 6,5 do 9,5.

8 Zapach Zapach wody powinien być akceptowalny.
Czasem, w wynikach analizy, można znaleźć dodatkowe informacje. Mogą to być oznaczenia literowe: R – roślinny, G – gnilny, S – specyficzny i skala od 0 (brak zapachu) do 5 (bardzo silny). Spotkamy się również z konkretnymi określeniami: zapach siarkowodoru, ropopochodne, żelazisty. Najczęściej jest to krótka informacja, że zapach jest akceptowalny lub nieakceptowalny.

9 Twardość wody Obrazowo twardość wody opisuje się jako właściwość polegająca na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytwarzania piany podczas wytrząsania próbki z mydłem. Norma podaje zalecaną wartość twardości ogólnej od 60 do 500 mgCaCO3/dm3. Najczęściej zaleca się, do użytku domowego, dolną granicę normy, czyli ok. 60 mgCaCO3/dm3.

10 Utlenialność Utlenialność (indeks nadmanganianowy) to wskaźnik opisujący, w sposób umowny, zawartość związków organicznych w wodzie (dodatkowo również związków, które się łatwo utleniają). Maksymalna wartość w wodzie do spożycia wynosi 5 mgO2/dm3.

11 Jon amonowy Obecność azotu amonowego (jonu amonowego, amoniaku) może być wynikiem naturalnych procesów rozkładu materii roślinnej lub może świadczyć o zanieczyszczeniu ściekami. O tym, że woda mogła zostać zanieczyszczona ściekami będzie świadczyła jednocześnie wysoka utlenialność, podniesione stężenie innych form azotu, opalescencja wody, wzrost liczby bakterii. Woda może maksymalnie zawierać 0,5 mgNH4+/dm3. Przy czym jeszcze stosunkowo do niedawna obowiązywała norma 1,5 mgNH4+/dm3 dla wód niechlorowanych.

12 Azotany i azotyny Azotany pojawiają się w wodach podziemnych w rezultacie procesów mineralizacji materii organicznej i procesów nitryfikacji oraz z niektórych łatwo rozpuszczalnych minerałów a także na skutek intensywnego nawożenie oraz zanieczyszczenia odciekami z szamba. W wodzie nie może być azotanów więcej niż 50 mgNO3-/dm3, a azotynów nie więcej niż 0,50 mgNO2-/dm3. Dodatkowy warunek to azotany/50 + azotyny/3 ≤ 1.

13 Przeczytaj więcej... Pobierz Poradnik o wodzie ECONET na stronie:
uzdatniamywodę.pl


Pobierz ppt "Przed wyborem stacji uzdatniania wody"

Podobne prezentacje


Reklamy Google