Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji zadań Wojewódzkiego Koordynatora ds

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji zadań Wojewódzkiego Koordynatora ds"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji zadań Wojewódzkiego Koordynatora ds
Sprawozdanie z realizacji zadań Wojewódzkiego Koordynatora ds. zadań MSiT w Województwie Śląskim do dnia HUCISKO

2 Zadania Wojewódzkiego Koordynatora przede wszystkim odnosiły się do monitorowania organizacji szkolenia wojewódzkiego tj. kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz współzawodnictwa sportowego określanego Systemem Sportu Młodzieżowego. Kolejnym zagadnieniem jest monitorowanie jednostek i ośrodków szkolenia sportowego młodzieży polskich związków sportowych i RG LZS, ACSS, SMS oraz ich bieżącej współpracy . Zgodnie z zakresem obowiązków w raporcie półrocznym kolejno ujęto:

3 Zinwentaryzowano struktury w województwie z szczegółowym podziałem na:
Śląskie Związki Sportowe Kluby sportowe Ludowe Zespoły Sportowe Szkolne Związki Sportowe Szkoły sportowe, klasy sportowe, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Niepubliczne Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szkoleniowców w województwie z podziałem na dyscyplinę sportu Sędziów w województwie z podziałem na dyscyplinę sportu Zawodników ze względu na posiadanie licencji, klasy sportowej

4 Inwentaryzacja tychże struktur, odbyła się poprzez podział na dyscypliny sportowe, natomiast baza placówek oświatowych, poprzez przynależność do poszczególnych delegatur wyznaczanych przez Kuratorium Oświaty Województwa Śląskiego. Baza ta poprzez swoją specyfikę przez cały okres sprawozdawczy jest aktualizowana i uzupełniana o brakujące ośrodki.

5 Zinwentaryzowano obiekty należące do szkół, miast, jak również nie zapomniano o największych obiektach sportowych województwa: Nowoczesne kompleksy sportowe – rekreacyjne powstałe z programu rządowo-samorządowego „Moje boisko – ORLIK 2012” Ośrodki należące do MOSiR –ów, OSiR – ów Do dnia zinwentaryzowano obiekty w 15 powiatach województwa

6 Obiekty należące do Centralnego Ośrodka Szkoleniowego w Szczyrku
Obiekty należące do kompleksu Hali widowiskowo- sportowej SPODEK Obiekty należące do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu - Stadion Śląski oraz stan modernizacji obiektu na 30.06 Jedyny w Polsce samodzielny tor curlingowy - Pawłowice Obiekty należące do Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

7 Kolejnym krokiem stało się monitorowanie programów zarówno ministerialnych jak i samorządowych dotyczących kultury fizycznej w województwie  PROGRAM Talent – (na dzień ) obejmuje on 5 dyscyplin i 15 zawodników z województwa PROGRAM Trener – została przeprowadzona dokładna analiza ( za lata 2008 – 2010) ze względu na : sporty kluby płeć

8 PROGRAM Animator - w roku 2011 systemem objętych zostało w I edycji 358 animatorów, dla których w ramach programu przeznaczone zostaną środki finansowe na umowy w wysokości po 250 zł (brutto) miesięcznie przez okres 2x4 miesiące, realizowane w dwóch edycjach: I (marzec - czerwiec), II (wrzesień - grudzień) programem objętych jest 361 animatorów PROGRAM Ferie na Orlikach- organizatorem akcji był Szkolny Związek Sportowy , celem akcji było zachęcenie do przygotowania zajęć dla dzieci na Orlikach oraz zimowych Orlikach – w województwie śląskim status zimowych Orlików posiadały w sezonie zima 2010/2011 trzy obiekty : Wodzisław Śląski , ul . Mieszka 10 Koziegłowy, ul. Zamkowa Pawonków, ul. Zawadzkiego

9 PROGRAM Śląska Liga Orlików - Uczestnicy piłkarskich zmagań startowali w dwóch kategoriach wiekowych. W 2011 roku Liga obejmowała, po raz drugi, 40 gmin, miast i powiatów województwa śląskiego, podzielonych na cztery regiony. Organizatorzy faz regionalnych (gminy i powiaty) zapewnili m.in. sędziów, opiekę medyczną oraz transportu drużyn na mecze. Zobowiązani byli także do przygotowania regulaminu, harmonogramu gier, zapewnienia nagród, medali i pucharów dla najlepszych drużyn. Dla zwycięzców przewidziane były atrakcyjne nagrody - upominki dla mistrzów powiatów i dla najlepszych w regionie sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. ORLIK BASKETMANIA - cały program adresowany jest do szkół podstawowych. Pierwsza edycja turnieju jest programem współpracy Grupy TAURON Polska Energia z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz PZ Kosz. Jego celem jest propagowanie sportu piłki koszykowej oraz rywalizacji sportowej, upowszechnianie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz motywowanie i uhonorowanie utalentowanych zawodników, a także trenerów szkolnych środowisk sportowych.

10 COCA COLA CUP- Turniej piłki nożnej ( a raczej grupa testów – przeprowadzona w systemie pucharowym ) rozgrywany w fazach wojewódzkich a później ogólnopolskich. Istotną informacją jest fakt, iż każdemu finałowi wojewódzkiemu towarzyszy nabór do Akademii Futbolu Coca Cola. W testach mogą startować zarówno reprezentacje szkół, jak również tzw. „dzikie” drużyny, dziewczęta i chłopcy w wieku 10 – 11 lat i 12 – 13 lat. Z regionu województwa śląskiego zgłosiło się, aż 91 drużyn dziewcząt i 243 drużyny chłopców. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU - Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 określając uchwałą Nr 1099/375/III/2010 z dnia 13 maja zasady, tryb i harmonogram przygotowania tego dokumentu. Obecnie zostały przekazane wstępne założenia strategii, która do grudnia 2011 roku ma nabrać formalnie usystematyzowany charakter.

11 Zostały monitorowane również :
Informacje o działających w województwie Ośrodkach Medycyny Sportowej oraz prowadzonych przez te ośrodki badaniach Informacje o kierunkach kształcenia, studiach podyplomowych oraz kursach prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach

12 Strona internetowa www.slaskie-koordynator.pl

13 Zgodnie z planem do dnia 31. 01
Zgodnie z planem do dnia złożone zostanie pełne sprawozdanie z działalności koordynatora zawierające szereg uwag i wniosków umożliwiających uzyskanie w najbliższych latach jeszcze lepszych wyników sportowych, poprawy stanu infrastruktury oraz podnoszenia kwalifikacji szkoleniowców.

14 Dziękuję za uwagę Koordynator Województwa Śląskiego Marta Chmielewska


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji zadań Wojewódzkiego Koordynatora ds"

Podobne prezentacje


Reklamy Google