Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znieczulenie pacjentów w wieku podeszłym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znieczulenie pacjentów w wieku podeszłym"— Zapis prezentacji:

1 Znieczulenie pacjentów w wieku podeszłym
Agnieszka Sękowska SPSK

2 Znieczulenie pacjentów w wieku podeszłym
wg WHO: powyżej 65 roku życia 65-75 “młodzi staruszkowie” 76-84 pacjenci w wieku podeszłym > 85 chorzy geriatryczni

3 Znieczulenie pacjentów w wieku podeszłym
Ludzie starsi niż 65 lat stanowią ok. 12% populacji Ponad 40% z nich cierpi na choroby przewlekłe

4 Układ sercowo-naczyniowy
Obniżenie rzutu serca Zwolnienie podstawowej czynności serca Osłabienie odruchów naczyniowych Zwiększona częstość występowania nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, przebytego zawału serca, zaburzeń rytmu i przewodnictwa

5 Układ oddechowy Zmniejszenie pojemności życiowej
Zmniejszenie FRC poniżej objętości zamykającej Zwiększenie oporu w drogach oddechowych Zaburzenia stosunku wentylacja-perfuzja

6 Układ oddechowy Zwiększa się różnica pęcherzykowo-tętnicza ciśnienia parcjalnego tlenu Zmniejszona reakcja ośrodka oddechowego na wzrost prężności CO2

7 Układ moczowy Zmniejszenie przepływu nerkowego
Obniżenie filtracji kłębkowej Zmniejszenie zdolności zagęszczania moczu

8 Metabolizm Zmniejszenie podstawowej przemiany materii
Zwiększona częstość występowania cukrzycy Zmniejszona tolerancja glukozy

9 Hematologia Obniżenie wartości hemoglobiny

10 Inne zmiany Zmniejszone uwodnienie tkanek
Zwiększone narażenie na odwodnienie Zwiększona skłonność do hipotermii Zmniejszenie masy mięśniowej Zwiększona skłonność do zakażeń

11 Ocena przedoperacyjna
Ocena zaawansowania fizjologicznych zmian narządowych. Ocena chorób towarzyszących i ich leczenia. Zapoznanie się z listą leków pacjenta

12 Ocena przedoperacyjna
Pacjent przed operacją planową powinien być w optymalnym stanie. Pacjent przed operacją przyjmuje wszystkie leki wg zaleceń

13 Premedykacja Zależy od: stanu fizycznego stanu psychicznego
współistniejących chorób wieku

14 Premedykacja Przed zabiegiem planowanym należy
Zapewnić choremu spokojny sen w nocy poprzedzającej operację. Zastosować premedykację doustną: diazepam mg, 2 godz. przed. dormicum 7,5 mg 1 godz. przed. opioidy w niewielkich dawkach u pacjentów odczuwających ból

15 Premedykacja atropina - zależne od wieku słabe działanie na HR
skopolamina - przeciwwskazana ze względu na długotrwały wpływ na stan świadomości (pobudzenie)

16 Monitorowanie Nieinwazyjne monitorowanie tętna
pomiar RR metodą bezkrwawą EKG pulsoksymetria kapnometria ocena diurezy

17 Monitorowanie Inwazyjne pomiar RR metodą krwawą OCŻ cewnik Swana-Ganza

18 Wybór znieczulenia U pacjentów w podeszłym wieku wybór metody znieczulenia nie wpływa w istotny sposób na stopień ryzyka. Anestezjolog powinien więc postępować indywidualnie i preferować metody, które najlepiej opanował.

19 Wybór znieczulenia Zależy od: rodzaju operacji czasu trwania
stanu pacjenta chorób towarzyszących

20 Wybór znieczulenia Metody znieczulenia: ogólne miejscowo-regionalne
kombinowane

21 Znieczulenie ogólne Odrębności anatomiczne
niepełne uzębienie  łatwa intubacja, ale trudniejsze utrzymanie drożności dróg oddechowych. Zapalenie połączeń stawowych kręgosłupa szyjnego  ograniczona ruchomość głowy i szyi = trudna intubacja.

22 Znieczulenie ogólne ograniczenie ruchomości w stawach  utrudnione ułożenie i możliwość uszkodzeń z tym związanych osłabione odruchy obronne ze strony górnych dróg oddechowych  ryzyko aspiracji do płuc

23 Znieczulenie ogólne - Indukcja
Jest to faza krytyczna ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich powikłań:

24 Znieczulenie ogólne - Indukcja
Nagłego spadku ciśnienia, wskutek: względnego lub bezwzględnego przedawkowania leków zbyt szybkiego podania leku wsześniejszej, niewyrównanej hipowolemii zahamowania reakcji kompensacyjnych wegetatywnego układu nerwowego

25 Znieczulenie ogólne - Indukcja
Nadmiernego wzrostu ciśnienia i zaburzeń rytmu podczas laryngoskopii i intubacji.

26 Znieczulenie ogólne - Indukcja
Ponownego spadku ciśnienia po ustaniu bodźców związanych z intubacją.

27 Znieczulenie ogólne - indukcja-postępowanie
Powolne wstrzykiwanie mniejszych dawek leków wprowadzających do znieczulenia. Przetoczenie przed indukcją 500 ml krystaloidów Barbiturany i propofol są mało przydatne ze względu na duże spadki ciśnienia

28 Znieczulenie ogólne - indukcja-postępowanie
Zalecane leki to etomidat i benzodwuazepiny

29 Prowadzenie znieczulenia ogólnego
Redukcja dawek leków opioidy o ok % anestetyki wziewne o ok. 25% w kombinacji z N2O o ok. 50% Dawkowanie indywidualne ze względu na różną farmakodynamikę pacjentów

30 Prowadzenie znieczulenia ogólnego
Ostrożne śródoperacyjne podawanie płynów uwzględniające ograniczone mechanizmy regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej powinny być korygowane przed operacją

31 Prowadzenie znieczulenia ogólnego
Wybór leków zwiotczających mięśnie zależy od schorzeń towarzyszących, szczególnie serca wątroby i nerek. Sukcynylocholina - z naparstnicą może wywoływać częściej zaburzenia rytmu serca Pankuronium - przedłużony czas działania

32 Prowadzenie znieczulenia ogólnego
Wekuronium - brak lub niewielkie uboczne działanie na układ krążenia ; działa z opóżnieniem i dłużej Atrakurium - niewielki wpływ na układ krążenia

33 Znieczulenie rdzeniowe
Zmiany anatomiczne  utrudnienie dojścia do przestrzeni pp i zo Zasięg i czas działania leku podanego do pp mogą być większe większa przepuszczalność struktur nerwowych obniżone ciśnienie płynu m-rdz

34 Znieczulenie rdzeniowe
Zasięg i czas działania leku podanego do zo mogą być większe węższa przestrzeń okołokręgowa zwężone otwory międzykręgowe Silniejsza blokada współczulna uszkodzone mechanizmy kompensacyjne

35 Znieczulenie centralne
U starszych pacjentów należy unikać rozległych znieczuleń centralnych z wysoką blokadą współczulną, zwłaszcza, gdy stwierdza się u nich istotne schorzenia układu krążenia.

36 Opieka pooperacyjna Podwyższone ryzyko niewydolności oddechowej
Przedłużona senność Większe ryzyko powikłań krążeniowych


Pobierz ppt "Znieczulenie pacjentów w wieku podeszłym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google