Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy"— Zapis prezentacji:

1 Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy
JOBPERFEKT to unikalne narzędzie, pozwalające optymalizować zarządzanie projektem dla reklamodawcy na każdym z jego etapów – JOBPERFEKT umożliwia precyzyjne zaplanowanie wszytkich działań kosztowych oraz pełną kontrolę nad nimi w trakcie realizacji. PC-NET Systemy Komputerowe - POZNAŃ

2 szybkość i sprawność pracy w agencji reklamowej wymaga wykorzystywania sprawdzonych wzorców, JOBPERFEKT zdaje sprawę z całokształtu zlecenia, nadążania wpłat za realizacją, porównuje dokonania z planem, wpisuje się w ogólną strategię firmy, pozwala unikać sytuacji, gdy artystyczna wizja przyćmiewa finanse, albo na odwrót..., AR stosuje JOBPERFEKTa do budżetowania kosztów i jako nowatorskie rozwiązanie w zakresie kompleksowej i obiektywnej oceny zwrotu z poniesionej inwestycji, co pozwala w pełni ocenić efektywność naszych działań.

3 Tematy pokazu Przegląd zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze finansów (FIBU) w AR Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w obszarze krótkoterminowego rachunku kosztów i wyników (controllingu, MIS) w AR

4 Temat pokazu – procesy finansowe
Księga Główna - umożliwia rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości finansowej. Księgowania w Księdze Głównej są ściśle powiązane/zintegrowane z modułami JOBPERFEKTa. Rozrachunki z reklamodawcami/klientami - umożliwiają właściwą obsługę należności od klientów. Poczynając od momentu wystawienia faktury dla klienta, poprzez analizę należności od klientów, po wprowadzenie płatności do systemu. Rozrachunki z dostawcami - umożliwiają właściwą obsługę zobowiązań wobec dostawców. Poczynając od momentu wprowadzenia faktury od dostawcy, poprzez analizę zobowiązań wobec dostawców, po dokonanie płatności za dostarczony towar/usługę. Z księgi głównej nie prowadzimy sprawozdawczości zewnętrznej. Eksportujemy dane do zewnętrznych programów rachunkowości finansowej.

5 Temat – procesy controllingu
Rachunek rodzajów kosztów i przychodów pozwala na rejestrację w systemie kosztów wg wymagań wariantu kalkulacyjnego Rachunku Zysków i Strat. Rachunek miejsc powstawania kosztów – pozwala na przypisywanie kosztów do podobszarów firmy w której koszty te powstały. Rozliczenie kosztów miedzy tymi podobszarami (MPK) może następować za pomocą kwot lub ilości (rozliczenie kosztów za pomocą rodzajów działań). Każde księgowanie w Księdze Głównej o charakterze kosztu lub przychodu jest odzwierciedlane w Controllingu i przypisywane jest do MPK. Istnieje również możliwość planowania kosztów dla każdego z takich podobszarów. Controlling kosztu projektu – umożliwia ustalenie i analizę kosztów produktów wytwarzanych przez firmę Podobszary firmy: Grupa produktów, Obszar sprzedaży, Centrum odpowiedzialności, Centrum zysku. W JobPerfekt możliwość planowania jest realizowana poprzez KSR (kosztorys). W przeszłości dodatkowo przez „kosztorys wewnętrzny”.

6 Ogólne informacje o firmie
Plan kont Wariant roku obrotowego Spółka (Agencja) Regon (ang. Company code) NIP Parametry globalne jednostki gospodarczej Branża firmy (ang. Business area)

7 Realizacja Automatyczna dekretacja kosztów (ang. Account determination) Automatyczna dekretacja przychodów Określenie kursów przeliczeniowych (ang. Exchange rates) Konfiguracja płatności (ang. Payment configuration)

8 Realizacja – moduł controllingu (MIS)
Obszar rachunku kosztów (ang. Controlling area) Rodzaje kosztów (ang. Cost Elements) Rentowność Marża pokrycia Hierarchia standardowa miejsc powstawania kosztów?? Określamy jaki zakres informacji ma podlegać analizie przy pomocy np. rentowności. Marża pokrycia I = przychody za sprzedaży netto – suma kosztów zmiennych Marża pokrycia II dla poszczególnych grup produktów = marża pokrycia II – suma szczególnych kosztów stałych

9 Realizacja – moduł controllingu (Management Information System)
Definicja hierarchii standardowej centrów zysku Rodzaje działań (ang. Activity Type) Wskaźniki statystyczne (ang. statistical key figures) Cykl rozdziału (ang. distribution cycle)

10 Obsługa procesów finansowych przez JOBPERFEKT
Obsługa faktury od dostawcy Obsługa faktury dla klienta Analiza sprawozdań finansowych oraz obrotów

11 Obsługa faktury od dostawcy – wprowadzenie faktury

12 Obsługa faktury od dostawcy

13 Obsługa faktury od dostawcy – analiza zobowiązań

14 Obsługa faktury od dostawcy –płatności

15 Obsługa faktur od dostawców – propozycje płatności

16 Obsługa faktur od dostawców – archiwum faktur

17 Obsługa faktur od dostawców – obrót

18 Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury JobStatus

19 Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury

20 Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury

21 Obsługa faktury dla klienta - wprowadzenie faktury

22 Obsługa faktury dla klienta – analiza należności

23 Obsługa faktury dla klienta – wprowadzenie płatności

24 Obsługa faktury dla klienta – archiwum faktur

25 Obsługa faktury dla klienta – obrót

26 Miejsca Powstawania Kosztów - MPK
Rodzaje kosztów dla miejsc powstawania kosztów Przeksięgowanie kosztów miedzy Miejscami powstawania kosztów Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań Warianty kosztów produktu MPK = projekt Projekty mogą być produktywne lub nieproduktywne

27 Przeksięgowanie kosztów miedzy Miejscami powstawania kosztów

28 Rodzaje kosztów dla miejsc powstawania kosztów

29 Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań

30 Rozliczenie kosztów między MPK’ami za pomocą Rodzajów działań

31 Rozliczenie kosztów między MPK’ami – MPK nadawcze / MPK odbiorcze
Przenosimy koszty pomiędzy MPK’ami wykorzystując moduł Przeksięgowanie. Poza księgowością nie jest ważna historia przenoszenia kosztów pomiędzy poszczególnymi MPK.

32 Kalkulacja kosztów produktu

33 Kalkulacja kosztów produktu

34 Kalkulacja kosztów produktu

35 Rentowność Agencji Reklamowej

36 Rentowność Agencji Reklamowej

37 Koszty pracownicze

38 Analiza czasu pracy

39 Analiza czasu pracy

40 Projekty nierozliczone

41 Projekty nierozliczone

42 Obrót wg usług

43 Rachunek marż pokrycia w agencji reklamy
Przychody ze sprzedaży (ilość * cena) Upusty i rabaty = skorygowane przychody Koszty nabycia towarów Koszty transportu i magazynu = marża pokrycia I Koszty obsługi klienta = marża pokrycia II Koszty sprzedaży (straty na towarach, opakowanie, reklama) Koszty utrzymania sklepów Koszty czynszów i amortyzacji Koszty energii = marża pokrycia III Koszty dystrybucji Koszty administracji i zarządu = wynik na sprzedaży

44 Podsumowanie


Pobierz ppt "Przegląd systemu JOBPERFEKT w agencji reklamy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google