Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Integracji Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Integracji Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Integracji Społecznej

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda Centrum Integracji Społecznej ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań tel./fax 061 / 877-22-65 e-mail: sbarki@barka.org.pl www.cisszkolabarki.org.pl

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Historia Stowarzyszenie Szkoła Barki – Centrum Integracji Społecznej wyodrębniło się na bazie programu socjalno- edukacyjnego Fundacji Barka i ideowo związane jest z filozofią działania opartą o budowanie wspólnotowości, partycypacji, edukacji i przedsiębiorczości

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Integracji Społecznej prowadzi program reintegracji społecznej i zawodowej dla 200 osób. Program obejmuje warsztaty zawodowe oraz zajęcia z edukacji ogólnej. W programie CIS uczestniczy codziennie 200 osób. Zajęcia odbywają się w 58 grupach szkoleniowych.

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerzy projektu: Urząd Marszałkowski, UM Poznania, PUP –wsparcie finansowe MOPR, OPS-y, pl. lecznictwa odwykowego, NGOsy - skierowania do CIS Fundacja Barka,, Fundacja im. Grete Mikaelsen z Danii – wsparcie finansowe inwestycji budowy nowego obiektu Międzynarodowa Sieć Gazet Ulicznych, włoskie spółdzielnie socjalne – przykłady działań przedsiębiorczych Uniwersytet Warszawski- ewaluacja działalności CIS Szkoła Kofoeda z Kopenhagi - know-how, szkolenia UAM – opracowanie motodologii badań Placówki edukacyjne, firmy biznesowe – umożliwienie odbywania staży i praktyk zawodowych

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Barbara Sadowska Współzałożycielka Wspólnot Barki, redaktor naczely Gazety Ulicznej. Członek międzynarodowych organizacji Ashoka - Międzynarodowe Stowarzyszenie Innowatorów dla Dobra Ogółu, Schwab Foundation dla Przedsiębiorców Społecznych. Dyrektor CIS

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁ PRZYJĘĆ 1. z pracownikiem socjalnym – dotycząca sytuacji socjalno-społecznej kandydata, 2. następnie z doradcą zawodowym – dotyczącej dotychczasowej sytuacji zawodowej oraz planów zawodowych na przyszłość, 3. oraz z psychologiem – określającej predyspozycje osobowościowe oraz mocne i słabsze strony kandydata. Kandydaci do uczestnictwa w programie pierwsze kroki kierują do PUNKTU PRZYJĘĆ gdzie odbywają 3 rozmowy:

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KRYTERIA PRZYJĘCIA Program CIS jest przeznaczony dla: - długotrwale bezrobotnych (powyżej 3 lat), - bezdomnych, - uzależnionych od alkoholu (tylko po terapii), - uzależnionych od narkotyków (tylko po terapii), - osób opuszczających zakłady karne, - uchodźców.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STATYSTYKA Po roku działalności CIS-u: 42 osób podjęło pracę: w sklepach, w budownictwie, w firmach prywatnych. 127 osób odbyło praktyki w firmach 4 osoby są współzałożycielami 2 spółdzielni socjalnych Do założenia spółdzielni przygotowują się następne osoby.

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UCZESTNICY CIS WEDŁUG PŁCI

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZEDZIAŁY WIEKOWE UCZESTNIKÓW

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYKSZTAŁCENIE UCZESTNIKÓW

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GŁÓWNY POWÓD SKIEROWANIA DO CIS

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT OGÓLNOBUDOWLANY Warsztat trwa 1 rok, w dwóch grupach 5-cio osobowych. Uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności ogólnobudowlanych (m. in. remontują pomieszczenia CIS pod okiem wykwalifikowanego instruktora z wieloletnim stażem)

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT BUDOWLANO – INSTALATORSKI Warsztat trwa 1 rok, w dwóch grupach 5-cio osobowych. Zajęcia praktyczne - remont i wymiana instalacji sanitarnych na terenie Centrum i prace zlecone.

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT STOLARSKI Warsztat trwa rok, w dwóch grupach kilkuosobowych. Uczestnicy warsztatu uczą się podstawowych umiejętności stolarskich, zajmują się renowacją mebli oraz wykonywaniem zleceń dla odbiorców indywidualnych.

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT ŚLUSARSKI Warsztat trwa 6 miesięcy, w dwóch grupach 5-cio osobowych. Uczestnicy uczą się obsługi maszyn ślusarskich, produkują riksze, świeczniki, ozdobne kwietniki…

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT KRAWIECKI Warsztat trwa 6 miesięcy, w dwóch grupach 10 osobowych. Uczestnicy nabywają umiejętności kroju i szycia. Warsztat realizuje zlecenia indywidualne, np. szycie flag i ubranek dla psów.

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT GASTRONOMICZNY Warsztat trawa 6 miesięcy, w dwóch grupach po 10 osób. Uczestnicy uczą się podstawowych umiejętności gastronomicznych.

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT KONSERWACJI POWIERZCHNI PŁASKICH Warsztat trwa 3 miesiące, w dwóch grupach kilku osobowych. Obejmuje naukę praktyczną (sprzątanie pomieszczeń CIS) i zajęcia teoretyczne dotyczące stosowania środków czyszczących i obsługi sprzętu sprzątającego.

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT OCHRONY MIENIA Ochraniarze dozorują obiekty Centrum oraz parking i skup złomu. Przygotowują się do założenia spółdzielni ochrony i dozorstwa.

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSŁUGA KOMPUTERA Warsztat trwa 3 miesiące. Celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, który jest respektowany w krajach UE. Na cykl kształcenia składa sie m. in. Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet.

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT HANDLOWY Warsztat trwa 3 miesiące, w dwóch kilkuosobowych grupach. Uczestnicy nabywają podstawowych umiejętności i wiedzy związanych z handlem, m. in. technik sprzedaży, marketingu, reklamowania produktów, tworzenia biznes planów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość zdobycia cetyfikatu z obsługi kasy fiskalnej.

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT OPIEKI NAD DZIECKIEM Warsztat trwa 3 miesiące. Obejmuje wiedzę teoretyczną z psychologii dziecka, jego rozwoju, podstawowych wiadomości o chorobach wieku dziecięcego jak i ćwiczenie umiejętności praktycznych: higiena, żywienie, prowadzenie zabaw wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka.

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ Warsztat trwa 3 miesiące. Składa się z wykładów z zakresu podstaw geriatrii (zmiany mentalnościowe i biologiczne, higiena, choroby wieku starczego) oraz z części ćwiczeniowej kształtującej umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych u osób leżących. Uczestnicy kursu odbywają praktyki w hospicjach i domach pomocy społecznej.

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZTAT OGRODNICZY Warsztat trwa 6 miesięcy w dwóch grupach kilkuosobowych. Uczestnicy poznają poszczególne gatunki drzew, krzewów, bylin, roślin zimozielonych, pnączy i roślin skalnych, a także podstaw projektowania terenów zielonych. W przyszłości planują założenie szkółki roślin ozdobnych.

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FRYZJERSTWO Warsztat trwa 6 miesięcy, w dwóch grupach pięcioosobowych. Uczestnicy uczą się pielęgnacji włosów, strzyżenia,modelowania, profesjonalnej koloryzacji i fantazyjnych fryzur.

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA W MIEJSCACH PRACY Po odbyciu szkolenia zawodowego na terenie Centrum, uczestnicy odbywają praktyki w firmach i instytucjach działających na wolnym rynku pracy. Pozwala to uczestnikom zweryfikować swoje umiejętności: jakość pracy, tempo i współpracę. Dla pracodawców korzyścią jest poznanie przyszłego pracownika.

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Zajęcia trwają 3 miesiące. Uczestnicy zapoznają się z kodeksem pracy, prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika, uczą się jak założyć spółdzielnię socjalną/ własną firmę /podatki, ZUS/, pisanie statutu, biznes-planu itd./

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETYKA W PRACY Zajęcia trwają 3 miesiące. Cykl spotkań obejmuje etykę wykonywania pracy, etykę życia społecznego, podstawy zachowania etycznego w poszczególnych typach zawodów.

31 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konwersatorium historyczno –literackie Zajęcia trwają 3 miesiące, w dwóch grupach, po ok.10 osób. Zakres spotkań obejmuje uporządkowanie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich w różnych okresach historycznych. Jest okazja porozmawiać o literaturze, historii i obyczajach.

32 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego JĘZYK ANGIELSKI Zajęcia trwają 3 miesiące (120 godzin) i są prowadzone w dwóch grupach, na 2 poziomach nauczania: - podstawowym - średniozaawansowanym.

33 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego JĘZYK NIEMIECKI Zajęcia trwają 3 miesiące i są prowadzone na dwóch poziomach: -podstawowym -średniozaawansowanym

34 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY Zajęcia trwają miesiąc. Obejmują akutualne wiadomości nt. rynku pracy, naukę autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poprawę komunikacji interpersonalnej oraz pomoc w odnalezieniu swoich mocnych stron przydatnych na rynku pracy.

35 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia miesięczne, prowadzone metodą warsztatową. Warsztaty te są nastawione na poznanie siebie, rozwój osobisty oraz poprawę relacji z innymi. WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

36 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EKONOMIA SPOŁECZNA Zajęcia trwają miesiąc. Ich celem jest poznanie zasad ekonomii społecznej, w tym takich podmiotów jak: Centra Integracji Społecznej, Centra Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie socjalne.

37 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WIZAŻ Zajęcia trwające miesiąc, podczas których uczestnicy dowiadują się jak umiejętnie poprawić swój wygląd, zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, podnieść poczucie własnej wartości, poprawić pewność siebie.

38 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPY SAMOKSZTAŁCENIOWE – SZKOŁA ANIMACJI SOCJALNEJ (SAS) W CIS prowadzonych jest 12 grup samokształceniowych (kształcenie ustawiczne), składające się zarówno z uczestników programu jak i z pracowników. Tematy ustalane są przez uczestników np. rozwój człowieka, filozofia pomagania, ekonomia społeczna …

39 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIBLIOTEKA i KAWIARENKA INTERNETOWA CIS nasz posiada bibliotekę ze zbiorem 5 tysięcy woluminów /dary Biblioteki Raczyńskich oraz mieszkańców Poznania/. Biblioteka ma 112 czytelników. W pomieszczeniu biblioteki funkcjonuje także kawiarenka internetowa.

40 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INTEGRACJA PRZEZ SPORT W zeszłym roku w Szkole Barki odbyły się Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Ulicznej, które były eliminacjami do mistrzostw świata w Szkocji.

41 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GAZETA ULICZNA Obecnie zajmują się też promocją Gazety w różnych miejscach na terenie Poznania. Oni też przygotowują do sprzedaży kolejnych sprzedawców. Wśród uczestników Centrum są też sprzedawcy Gazety Ulicznej. Połowę z ceny gazety otrzymuje sprzedawca, drugą połowę przeznacza się na koszty druku. Gazeta Uliczna kosztuje 4 zł.

42 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE Chcieliśmy tez być razem po śmierci Ojca Świętego i codziennie spotykaliśmy się na dzieleniu naszymi refleksjami, wspomnieniami. Wspominaliśmy naszą Pielgrzymkę Ludzi Bezdomnych do Papieża w 2000 r. W Wielkanoc wspólnie przeżywaliśmy święcenie pokarmów, niedzielne śniadanie oraz obiad w lany poniedziałek.

43 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ciekawe spotkania Z Ks. Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim - Metropolitą Poznańskim rozważaliśmy temat rozwoju duchowego człowieka. Aktor Maciej Kozłowski opowiadał o swoim zmaganiu się z uzależnieniem

44 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPRASZAMY DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZN W POZNAN ZAPRASZAMY DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W POZNANIU


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Integracji Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google