Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM COMENIUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM COMENIUS."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM COMENIUS

2 Cel programu Comenius rozwijanie wśród kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

3 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej
Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach.

4 British Study Centre - Oxford

5 Zajęcia w British Study Centre w ramach programu Comenius – Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej
Zajęcia obejmowały, m.in.: wykłady warsztaty seminaria. Celem zajęć było doskonalenie kompetencji językowych uczestników, jak również rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych.

6 Certyfikat ukończenia kursu
Na koniec kursu każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego oraz uczestnictwo w warsztatach metodycznych.

7 Metody i formy pracy praca w grupach, praca w parach,
praca na materiale autentycznym, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej, m.in. tablicy interaktywnej

8 Metodyka nauczania języków obcych
Na szkoleniu miałam możliwość udoskonalić swój warsztat pracy jako nauczycielki języka obcego. Tematyka zajęć była bardzo obszerna, obejmowała m.in.: rolę piosenek , rymowanek w nauczaniu języka obcego, praktyczne wykorzystanie opowiadań, wykorzystanie elementów dramy, gier i zabaw, wykorzystanie multimediów na lekcjach.

9 Uczestnicy warsztatów metodycznych

10 St. Aloysius’ Catholic Primary School in Oxford
Miałam również przyjemność odwiedzenia jednej ze szkół podstawowych w Oxfordzie. St. Aloysius’ Catholic Primary School jest szkołą katolicką, której dyrektorem jest Mr Tom Walker. Pan dyrektor przedstawił nam misje i zadania szkoły, jak również oprowadził po salach lekcyjnych, w których odbywały się zajęcia.

11 Motto szkoły „ Be ambitious for the higher gifts”
Bądź ambitny dla wyższych celów W szkole panuje dyscyplina oraz wzajemny szacunek dla rówieśników, jak również osób starszych. W każdej sali lekcyjnej zawieszone są na ścianach zasady i reguły, jakimi powinni kierować się uczniowie i nauczyciele.

12 Jedna z sal lekcyjnych w szkole podstawowej

13 Niewątpliwie ogromnym atutem szkoły są tablice interaktywne w każdej sali lekcyjnej

14

15 Zajęcia weekendowe Organizatorzy zadbali również, abyśmy mogli miło spędzić czas wolny od zajęć. W każdy weekend organizowane były wyjazdy, nie tylko do Anglii, ale również Szkocji, Francji, itp. Zaowocowało to nie tylko zawiązaniem się przyjaźni wśród uczestników, ale również nawiązaniem współpracy ze szkołami biorącymi udział w Programie Comenius.

16 Wycieczki integracyjne

17 Korzyści płynące z udziału w Programie Comenius
podniesienie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie warsztatu pracy, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania, nawiązanie współpracy ze szkołami w Polsce, jak i za granicami naszego kraju.

18 PROGRAM COMENIUS Więcej informacji na temat kursów oraz szkoleń organizowanych przez Narodową Agencję można uzyskać na stronie internetowej: w zakładce Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Opracowała: Iwona Lewandowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie


Pobierz ppt "PROGRAM COMENIUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google