Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dnia 5 czerwca odby ł a si ę ju ż 13 edycja mi ę dzyszkolnego Turnieju, pt. Wiem, odpowiem, zaprezentuj ę … zorganizowanego przez nauczycieli naszej szko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dnia 5 czerwca odby ł a si ę ju ż 13 edycja mi ę dzyszkolnego Turnieju, pt. Wiem, odpowiem, zaprezentuj ę … zorganizowanego przez nauczycieli naszej szko."— Zapis prezentacji:

1 Dnia 5 czerwca odby ł a si ę ju ż 13 edycja mi ę dzyszkolnego Turnieju, pt. Wiem, odpowiem, zaprezentuj ę … zorganizowanego przez nauczycieli naszej szko ł y : pani ą mgr Jolant ę Zi ę tar ę, mgr Jolant ę Frankowsk ą i mgr Paw ł a Ł uszczka, pod has ł em : Powstanie Styczniowe Dnia 5 czerwca odby ł a si ę ju ż 13 edycja mi ę dzyszkolnego Turnieju, pt. Wiem, odpowiem, zaprezentuj ę … zorganizowanego przez nauczycieli naszej szko ł y : pani ą mgr Jolant ę Zi ę tar ę, mgr Jolant ę Frankowsk ą i mgr Paw ł a Ł uszczka, pod has ł em : Powstanie Styczniowe

2 Do turnieju przyst ą pi ł o siedem 3-osobowych dru ż yn, w tym dru ż yny ze SP nr 27 przygotowane przez opiekuna – mgr Jolant ę Adamczyk oraz ze SP nr 43, przygotowane przez opiekuna – mgr Agnieszk ę Smole ń – Zaborsk ą. Do turnieju przyst ą pi ł o siedem 3-osobowych dru ż yn, w tym dru ż yny ze SP nr 27 przygotowane przez opiekuna – mgr Jolant ę Adamczyk oraz ze SP nr 43, przygotowane przez opiekuna – mgr Agnieszk ę Smole ń – Zaborsk ą. Rozgrywki łą czy ł y w sobie tre ś ci historyczne, plastyczne, literackie i artystyczne. Rozgrywki łą czy ł y w sobie tre ś ci historyczne, plastyczne, literackie i artystyczne. Uczniowie mogli wykaza ć si ę wiedz ą rozwi ą zuj ą c test historyczny, a tak ż e bawili si ę uk ł adaj ą c puzzle, graj ą c w bingo, prezentuj ą c przygotowane plakaty filmowe, kostiumy powsta ń cze oraz odgrywaj ą c scenki, które ogl ą da ł y wszystkie Panie Dyrektor ze SP 162 Uczniowie mogli wykaza ć si ę wiedz ą rozwi ą zuj ą c test historyczny, a tak ż e bawili si ę uk ł adaj ą c puzzle, graj ą c w bingo, prezentuj ą c przygotowane plakaty filmowe, kostiumy powsta ń cze oraz odgrywaj ą c scenki, które ogl ą da ł y wszystkie Panie Dyrektor ze SP 162

3 I miejsce zdoby ł zespó ł z naszej szko ł y : Aleksandra Zawi ł a kl. 6 c Aleksandra Zawi ł a kl. 6 c Aleksandra Kowal kl. 6 c Aleksandra Kowal kl. 6 c Zuzanna Gacek kl. 6 c Zuzanna Gacek kl. 6 c II miejsce zdoby ł zespó ł z SP nr 27 Micha ł Filipowski Micha ł Filipowski Maria Nawrot Maria Nawrot Bart ł omiej Nalepa Bart ł omiej Nalepa III miejsce otrzyma ł a dru ż yna z SP nr 43 Ma ł gorzata Bochenek Ma ł gorzata Bochenek Magdalena Czy ż owska Magdalena Czy ż owska Anna Dubiel Anna Dubiel

4 Nagrody, dyplomy oraz drobne upominki w postaci ksi ąż eczek z pracami dzieci naszej szko ł y wydanymi przez pani ą mgr Jolant ę Frankowsk ą, wr ę czy ł a Pani Dyrektor Janina Illukowicz Nagrody, dyplomy oraz drobne upominki w postaci ksi ąż eczek z pracami dzieci naszej szko ł y wydanymi przez pani ą mgr Jolant ę Frankowsk ą, wr ę czy ł a Pani Dyrektor Janina Illukowicz Zapraszamy za rok ! Zapraszamy za rok !


Pobierz ppt "Dnia 5 czerwca odby ł a si ę ju ż 13 edycja mi ę dzyszkolnego Turnieju, pt. Wiem, odpowiem, zaprezentuj ę … zorganizowanego przez nauczycieli naszej szko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google