Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

import danych; sumy pośrednie; tabela przestawna; konsolidacja danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "import danych; sumy pośrednie; tabela przestawna; konsolidacja danych"— Zapis prezentacji:

1 import danych; sumy pośrednie; tabela przestawna; konsolidacja danych
Excel W.K. (C) 2007

2 Import pliku tekstowego - 1
W.K. (C) 2007 Import pliku tekstowego - 1 Należy wybrać opcję OTWÓRZ, a następnie w okienku otwieranie, należy wybrać właściwy typ pliku - plik tekstowy

3 Import pliku tekstowego - 2
W.K. (C) 2007 Import pliku tekstowego - 2 Po wybraniu i zatwierdzeniu nazwy pliku tekstowego w okienku kreatora importu należy wybrać sposób oddzielania danych Dla tego przykładu wybrano typ, w którym dane stanowiące poszczególne kolumny oddzielone są znakami (w odróżnieniu od stałej szerokości kolumn)

4 Import pliku tekstowego - 3
W.K. (C) 2007 Import pliku tekstowego - 3 w następnym kroku należy wybrać jakim znakiem rozdzielane są dane stanowiące poszczególne kolumny Dla ułatwienia wyboru, możemy skorzystać z podglądu

5 Import pliku tekstowego - 4
W.K. (C) 2007 Import pliku tekstowego - 4 teraz wybieramy format danych w kolumnach, format można wybrać niezależnie dla każdej kolumny Funkcje zaawansowane to między innymi uściślenie jaki znak ma rozdzielać części całkowitą od dziesiętnej itp.

6 Sumy CZĘŚCIOWE - wielopoziomowe - 1
W.K. (C) 2007 Sumy CZĘŚCIOWE - wielopoziomowe - 1 (POŚREDNIE) Sumy częściowe znajdują się w: Menu-> DANE -> KONSPEKT jeżeli w pierwszym poziomie sumowana ma być wartość sprzedaży dla firm, a w drugim poziomie dla lat – dane muszą być odpowiednio posortowane Sumujemy sprzedaż dla firm

7 Sumy częściowe - wielopoziomowe - 2
W.K. (C) 2007 Sumy częściowe - wielopoziomowe - 2 (POŚREDNIE) Aby utworzyć następny poziom sumowania (w tym przykładzie wg lat), po ponownym uruchomieniu kreatora sum częściowych należy: wybrać odpowiednie pole – kryterium; „odhaczyć” opcję Zmień bieżące sumy częściowe

8 Sumy częściowe - wielopoziomowe - 3
W.K. (C) 2007 Sumy częściowe - wielopoziomowe - 3 (POŚREDNIE) Usunięcie sum częściowych

9 Tabela przestawna - 1 Tabelę przestawną najwygodniej jest
W.K. (C) 2007 Tabela przestawna - 1 Tabelę przestawną wstawia się po wybraniu: Menu -> WSTAW -> Tabela przestawna Tabelę przestawną najwygodniej jest wstawić w nowym arkuszu

10 tabela przestawna - 2 Etykiety kolumn, wierszy,
W.K. (C) 2007 tabela przestawna - 2 Etykiety kolumn, wierszy, filtrowanie konstruujemy poprzez zaznaczanie i przeciąganie nazw pól tabeli

11 tabela przestawna - 3 po zaznaczeniu etykiet
W.K. (C) 2007 tabela przestawna - 3 po zaznaczeniu etykiet Excel „zadecydował” które pola będą etykietami wierszy, etykietami kolumn, a które polami danych i w wyniku działania Excela powstała tabela: pola można „poprzeciągać” myszą i ustalić etykiety wg potrzeb użytkownika

12 tabela przestawna - 4 Filtr Etykieta kolumn Etykieta wierszy
W.K. (C) 2007 tabela przestawna - 4 Filtr Etykieta kolumn Etykieta wierszy Pole danych (wartości)

13 Sumy, Tabela przestawna - funkcje
W.K. (C) 2007 Sumy, Tabela przestawna - funkcje Zamiast SUMY można stosować inne funkcje Sumy częściowe Tabela przestawna: po rozwinięciu menu i wybraniu pozycji Ustawienie pola wartości

14 W.K. (C) 2007 Konsolidacja danych - 1 Konsolidacja w Excelu jest to użycie funkcji (wykonanie operacji) uwzględniających swoim zakresem wiele arkuszy lub wiele plików skoroszytów. Konsolidację można wykonać poprzez użycie formuł lub poprzez użycie polecenia Konsoliduj. Konsolidację można wykonać również („ręcznie”) poprzez użycie polecenia Wklej specjalnie (Wartości)

15 Tabele z danymi MUSZĄ mieć taki sam układ.
W.K. (C) 2007 Konsolidacja danych - 2 W trzech różnych plikach zgromadzone są dane sprzedaży w różnych miastach. Aby uzyskać sumę sprzedaży dane należy poddać konsolidacji. Tabele z danymi MUSZĄ mieć taki sam układ.

16 W.K. (C) 2007 konsolidacja danych - 3 Konsolidację najwygodniej rozpocząć poprzez otwarcie plików zawierających dane, a następnie otwarcie skoroszytu w którym dane będą skonsolidowane. W nowym arkusz z Menu-> Dane -> Narzędzia danych należy wybrać: Konsolidowanie Funkcja do wyboru zakres konsolidowanych komórek Lista odwołań konsolidacja będzie wykonana poprzez sprawdzanie etykiet utworzony będzie konspekt z formułami sumującymi

17 konsolidacja danych - 4 Kolejność działań W arkuszu docelowym
W.K. (C) 2007 konsolidacja danych - 4 Kolejność działań W arkuszu docelowym utwórz strukturę adekwatną do arkuszy z danymi. Komórkę aktywną ustaw na początku zakresu, w którym pojawią się dane skonsolidowane

18 konsolidacja danych - 5 Kolejność działań
W.K. (C) 2007 konsolidacja danych - 5 Kolejność działań Wybierz polecenie konsolidowanie dodaj odwołanie ustaw kursor w polu Odwołanie przejdź do arkusz z danymi i zaznacz konsolidowany obszar wykonaj ww czynności dla następnych arkuszy z danymi

19 konsolidacja danych - 6 Kolejność działań W nowym arkuszu
W.K. (C) 2007 konsolidacja danych - 6 Kolejność działań Po dodaniu wszystkich odwołań - zatwierdź OK W nowym arkuszu uzyskaliśmy sumy

20 KONSOLIDACJA DANYCH - 7 jeżeli tabele źródłowe zawierają
W.K. (C) 2007 KONSOLIDACJA DANYCH - 7 jeżeli tabele źródłowe zawierają wiersze lub kolumny, których nie chcemy konsolidować Należy wskazać gdzie znajdują się etykiety

21 konsolidacja danych - 8 do konsolidacji wybrane zostały
W.K. (C) 2007 konsolidacja danych - 8 do konsolidacji wybrane zostały tylko dane o wspólnych etykietach (pomimo zaznaczenia większego obszaru)

22 KONSOLIDACJA DANYCH - 9 Dla arkusza docelowego jak obok Wybranie opcji
W.K. (C) 2007 KONSOLIDACJA DANYCH - 9 Dla arkusza docelowego jak obok Wybranie opcji Utwórz łącze z danymi źródłowymi spowoduje …

23 KONSOLIDACJA DANYCH - 10 …utworzenie łączy do plików (arkuszy)
W.K. (C) 2007 KONSOLIDACJA DANYCH - 10 …utworzenie łączy do plików (arkuszy) źródłowych, oraz umieszczenie w pliku docelowym danych pochodzących z arkuszy źródłowych. Zmiana danych w arkuszach źródłowych spowoduje automatyczna zmianę w arkuszu docelowym

24 W.K. (C) 2007 Konsolidacja danych - 11 konsolidacji można dokonać poprzez wstawienie odpowiednich formuł = [sprze_k.xlsx]Arkusz1!B3 + [sprze_b.xlsx]Arkusz1!B3 + [sprze_ch.xlsx]Arkusz1!B3 Nazwa pliku (Skoroszytu) Nazwa arkusza adres komórki

25 KONIEC Literatura: „Arkusze Kalkulacyjne” – ECDL-A, Mikon 2006
W.K. (C) 2007 KONIEC Literatura: „Arkusze Kalkulacyjne” – ECDL-A, Mikon 2006 „Excel 2007” – Biblia. Helion 2007


Pobierz ppt "import danych; sumy pośrednie; tabela przestawna; konsolidacja danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google