Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY"— Zapis prezentacji:

1 PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY
* Być może ta prezentacja wywoła dyskusję, z której wynikną działania do wykonania. Użyj PowerPoint do śledzenia tych działań do wykonania podczas swej prezentacji Kliknij prawym przyciskiem myszy w trakcie pokazu Zaznacz polecenie „Notatki ze spotkania” Zaznacz kartę „Działania do wykonania” Wpisuj działania do wykonania w miarę ich pojawiania się Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno To automatycznie utworzy slajd działań do wykonania na końcu prezentacji wraz z punktami, które wprowadzisz. PORTRET PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY GIMNAZJALISTY

2 Młodzież gimnazjalna -nowa grupa społeczna (?)
* Młodzież gimnazjalna -nowa grupa społeczna (?) Niepokoje rodziców i nauczycieli Głos młodych

3 GIMNAZJALISTO, JAKI JESTEŚ ?
* GIMNAZJALISTO, JAKI JESTEŚ ?

4 Etap życia człowieka przypadający na gimnazjum to:
* Etap życia człowieka przypadający na gimnazjum to: Dorastanie = wiek niepokojów dojrzewania = wiek młodzieńczego entuzjazmu = wiek dojrzewania = adolescencja = wiek przeddorosłości

5 Etapy rozwoju człowieka w ciągu życia
* Etapy rozwoju człowieka w ciągu życia ETAPY DZIECIŃSTWO DORASTANIE DOROSŁOŚĆ Wiek 0-10/12 lat 10/12 – 18/20 lat Od 18/20 lat M.Debesse (1952/1983) Wiek dziecinnego pokoju (0-3 lata) Wiek koziołka (3-6/7 lat) Wiek szkolny (6/7-12/13 lat) 4. Wiek niepokojów dojrzewania 5. Wiek młodzieńczego entuzjazmu (16/17-18/20 lat) L.S.Wygotski (1984/2002) Niemowlęctwo (0-1 rok życia) Wczesne dzieciństwo (1-3 lata) Wiek przedszkolny (3-6/7 lat) 5. Wiek dojrzewania (12/13-17/18 lat) E.H.Erikson (1950/1997) Wiek niemowlęcy (0-1 rok życia) Dzieciństwo (1-3 lata) Wiek zabawy (3-6 lat) Wiek szkolny (6-12 lat) 5. Adolescencja (12/13-18/20 lat) 6. Wczesna dorosłość (18/20-30/35 lat) 7. Średnia dorosłość (30/35-60/65 lat) 8. Późna dorosłość (od 60/65 lat) D.J.Levinson (1986) Era przeddorosłości (0-17 lat) 2. Okres przejściowy (17-22 lata) 3. Era dorosłości wczesnej (17-45 lat) 4. Era dorosłości średniej (40-65 lat) 5. Era dorosłości późnej (od 60 roku życia)

6 Z czym się kojarzy dojrzewanie?
* Z czym się kojarzy dojrzewanie? Z tym co się widzi – ciało... Dostrzegane przez dorastających zmiany w wyglądzie i czynnościach ciała wpływają na ich obraz własnej osoby oraz na związane z nim emocje Procesy neurohormonalne przyczyniają się do występowania zwiększonego pobudzenia emocjonalnego oraz do labilności emocji

7 * Dojrzewanie nie polega oczywiście wyłącznie na zmianach wielkości i kształtu ciała Zachodzą istotne zmiany dotyczące czynności poznawczych Przejście ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych Rozwój logicznego i abstrakcyjnego myślenia Zmiany w zakresie procesów informacyjnych Rozwój ujęć wartościujących

8 Następuje zwrot ku światu wewnętrznemu
* Następuje zwrot ku światu wewnętrznemu Dochodzi do stadium autonomii moralnej Pojawia się rygoryzm moralny Występuje idealizm młodzieńczy Wiara i religia są terenem poszukiwania własnego stosunku do Boga, czasem buntu

9 Wzrasta znaczenie grupy rówieśniczej, która spełnia wiele funkcji
* Wzrasta znaczenie grupy rówieśniczej, która spełnia wiele funkcji Zastępowania rodziny Stabilizacji osobowości Wzbudzania poczucia własnej wartości Określania standardów zachowania Zapewniania „bezpieczeństwa wynikającego z liczebności” Stwarza okazję do rozwijania społecznych kompetencji Stwarzania warunków do przyjęcia wzorów i do ich naśladowania

10 Zainteresowanie płcią przeciwną manifestuje się w różnych formach.
* Zainteresowanie płcią przeciwną manifestuje się w różnych formach. Pojawiają się pierwsze miłości.

11 Nowa szkoła – gimnazjum staje się kolejnym wyzwaniem dla nastolatka
* Nowa szkoła – gimnazjum staje się kolejnym wyzwaniem dla nastolatka

12 Pojawiają się próby renegocjacji w rodzinie
* Pojawiają się próby renegocjacji w rodzinie Obszary konfliktowe wynikają często ze sprzeczności: między kontrolą ze strony rodziców – a potrzebą swobody u dorastających między odpowiedzialnością rodziców – a dzieleniem się nią z dorastającymi między przykładaniem przez rodziców dużej wagi do nauki szkolnej – a poświęceniem czasu na inne rodzaje aktywności przez dorastających

13 Krystalizuje się tożsamość
* Krystalizuje się tożsamość Tożsamość rozproszona Tożsamość lustrzana Tożsamość moratoryjna Tożsamość dojrzała

14 Jak tworzyć szanse dla rozwoju w okresie dorastania?
* Jak tworzyć szanse dla rozwoju w okresie dorastania? Widzieć rozwój psycho - fizyczny jako fakt pozytywny, bardzo zróżnicowany w swoim indywidualnym przebiegu... Tworzyć relacje, więź emocjonalną (rodziców/dorosłych i dorastające dziecko), która satysfakcjonuje obie strony, daje wsparcie, ale też stymuluje do rozwoju. ………..

15 To, co człowiek przeżył w swoim dzieciństwie,
* To, co człowiek przeżył w swoim dzieciństwie, jakich wzorów opiekowania się doświadczył, z jakimi ścieżkami rozwoju innych ludzi splatały się jego ścieżki, co widział i przeżył zadecyduje o tym Kim będzie.


Pobierz ppt "PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google