Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia programu edukacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia programu edukacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Założenia programu edukacyjnego
„Trzymaj Formę” w latach 2009/2012.. Monika Michna Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Starogardzie Gdańskim

2 Poprawa sposobu odżywiania młodzieży
CEL GŁÓWNY Poprawa sposobu odżywiania młodzieży

3 CELE SZCZEGÓŁOWE Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

4 ADRESACI PROGRAMU uczniowie szkół gimnazjalnych (I-III), szkół podstawowych (V-VI) i ich rodzice, opiekunowie

5 UCZESTNICY PROGRAMU dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna
pielęgniarki środowiska szkolnego władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiskowych

6 CZAS TRWANIA PROGRAMU 2006 – 2012.. IV edycja – rok szkolny 2009/10
VI edycja – rok szkolny 2011/12

7 ORGANIZATORZY PROGRAMU
Główny Inspektorat Sanitarny Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców”

8 KOORDYNATORZY PROGRAMU
poziom wojewódzki – Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne poziom powiatowy – Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne poziom szkolny – szkoły podstawowe i gimnazjalne

9 PARTNERZY PROGRAMU Instytut Żywności i Żywienia
Instytut Matki i Dziecka Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Sportu i Turystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

10 MATERIAŁY I POMOCE PROGRAMOWE
poradnik dla szkolnych koordynatorów programu broszura dla młodzieży i rodziców dot. zbilansowanej diety i znaczenia aktywności fizycznej plakat piramida/ talerz zdrowia internetowa interaktywna strona edukacyjna (treści programowe, gry, na wirtualnych produktach informowanie o znakowaniu żywności)

11 TREŚCI PROGRAMOWE Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta
Piramida zdrowia – bloki produktów Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowe zapotrzebowanie na energię Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży Rola podstawowych składników odżywczych Zasady zdrowego żywienia (10 zasad) Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej

12 Aktywność fizyczna Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia: pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży test wydolności fizycznej (ćwiczenia) test sprawności fizycznej (ćwiczenia) Przykłady z omówieniem metodycznym: ćwiczenia mięśni brzucha ćwiczenia mięśni bioder ćwiczenia mięśni grzbietu ćwiczenia mięśni klatki piersiowej ćwiczenia oddechowe ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała ćwiczenia marszu Piśmiennictwo uzupełniające

13 METODYKA REALIZACJ PROGRAMU
Wykonawcy: WSSE, PSSE, szkolni koordynatorzy Termin: XI 2011r. - VI r Sposób realizacji: projekt według możliwości szkoły

14 PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU
(na poziomie szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym) Dokonywanie corocznego podsumowania i oceny każdej edycji programu z uwzględnieniem następujących danych: - liczby placówek biorących udział w programie - liczby uczniów objętych edukacją - liczby rodziców objętych edukacją - zakresu prowadzonej edukacji /informacja dotycząca realizacji zadania- PSSE/

15 PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU
- uzyskanych efektów w zmianie żywienia uczniów w szkołach - asortymentu produktów żywnościowych w sklepikach szkolnych, stołówkach, barach itp. i innych rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie - wyniki ankiety ewaluacyjnej ze szkół biorących udział w programie - pozyskanie lokalnych partnerów, sojuszników, darczyńców na rzecz realizacji działań programowych

16 ZADANIA DLA SZKÓŁ Wytypowanie szkolnego koordynatora;
Zgłoszenie udziału w programie do PSSE; Obecność koordynatora na szkoleniu (grudzień 2011) : Opracowanie i realizacja planu (projektu); Wypełnienie informacji o realizacji programu czerwiec 2012r.

17 ZADANIA PSSE Przeszkolenie koordynatorów;
Promocja programu Trzymaj Formę; Przeszkolenie koordynatorów; Wizytacja realizacji programu; Organizacja Spartakiady sportowej maj 2012r.; Zaświadczenia dla koordynatorów. Organizacja warsztatów dla Młodzieżowych Liderów Trzymania Formy Prezentacja dotycząca Trzymania Formy dla uczniów lub rodziców lub grona pedagogicznego;

18 TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROGRAMU
Brak środków finansowych do realizacji programu; Brak czasu na realizację programu w szkołach; Konkurencyjność innych programów; Niewystarczająca ilość materiałów; Różnorodność ofert programowych.

19 OPTYMISTYCZNIE Program Trzymaj formę! został uznany przez
Europejską Platformę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia za wzorcowy Robert Madelin (DG SANCO - Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej) uznał program za wzorcowy przykład realizacji programów edukacyjnych na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego przy szerokim zaangażowaniu strony rządowej, świata nauki oraz sektora prywatnego.

20 OPTYMISTYCZNIE „… życzyłbym sobie więcej takich zajęć, z których moja córka wyniosłaby wiedzę, umiejętności i radość. Chociaż muszę powiedzieć, że teraz ciągle przegania mnie i poucza gdy chcę zapalić papierosa, albo gdy jem zbyt późne i obfite kolacje. Muszę przyznać jej rację i będę się starał to robić nie tylko słowami”. Rodzic jednego z uczestników programu

21 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Założenia programu edukacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google