Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie pal przy mnie proszę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie pal przy mnie proszę"— Zapis prezentacji:

1 Nie pal przy mnie proszę
Podsumowanie i ocena programu realizowanego w roku szkolnym 2012/2013

2 Nie pal przy mnie proszę
Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych, w tym profilaktyki antytytoniowej. Realizacja antytytoniowych programów realizowana jest w ramach zadania 3 Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

3 Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce jest programem profilaktycznym wynikającym z treści art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Program określa politykę zdrowotną, społeczną i ekonomiczną państwa w kontekście zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych.

4 Cel główny programu Zmniejszenie narażenia dzieci
na bierne palenie tytoniu.

5 Cele szczegółowe programu
Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją dzieci na dym tytoniowy.

6 Założenia programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy mnich papierosy.

7 Realizatorzy programu
nauczyciele nauczania zintegrowanego pedagog szkolny pielęgniarka szkolna psycholog

8 Podsumowanie III edycji programu  „Nie pal przy mnie, proszę”  (2012/2013)

9 W III edycji udział wzięło
Zasięg programu W III edycji udział wzięło 47 szkół podstawowych, to stanowi 76%

10 Nie pal przy mnie proszę 2012/13
Liczba uczniów objętych programem w roku szkolnym 2012/13: 3656 Klasa I Klasa II Klasa III Liczba rodziców biorących udział w programie 2894

11 Ocena programu – 47 SP (skala: 1 – ocena najniższa, 6 – ocena najwyższa)
Zaangażowanie dzieci podczas realizacji programu Ocena treści merytorycznych Ocena wsparcia lokalnego Ocena materiałów dodatkowych 1 5 2 12 3 10 4 6 8 15 29 27 9 18 13

12 Nie pal przy mnie proszę 2012/13
Wnioski: Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach. Program dostosowany do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci. Scenariusze warsztatów ciekawe. Program jest ściśle skorelowany ze Szkolnym Programem Profilaktycznym. Uczeń posiadł zdolność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla własnego zdrowia i innych ludzi.

13 Realizacja programu w szkołach
W 47 szkołach /100%/ program zrealizowany został w formie zaproponowanych 5 warsztatów. Zajęcia warsztatowe: Warsztaty I: Co to jest zdrowie? Warsztaty II: Od czego zależy nasze zdrowie? Warsztaty III: Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? Warsztaty IV: Co robić, gdy moje życie jest zagrożone? Warsztaty V: Nie pal przy mnie proszę!

14 Realizacja programu w szkołach
Formy realizacji: Wykłady, Prelekcje, Pogadanki, Prezentacje Imprezy środowiskowe, Przedstawienia, Wystawy Konkursy wiedzy, plastyczne Projekcje filmu Informacje na stronie internetowej Podsumowania: festyny pikniki rodzinne

15 Dokumentacja

16

17 Należy dostarczyć do dnia :
Terminy kwestionariusz ankiety dla koordynatora szkolnego programu Należy dostarczyć do dnia : r. (lub wcześniej) do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chełmie, ul. Szpitalna 48 fax: (082) e – mail:

18 Informacje Adres strony: www.pssechelm.pl
Druki, terminy, materiały i inne informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Chełmie. Adres strony:

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nie pal przy mnie proszę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google