Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dane szkoły” Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim; Adres: Bukowiec Opoczyński 74, 26-300 Opoczno; Imię i nazwisko nauczyciela.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dane szkoły” Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim; Adres: Bukowiec Opoczyński 74, 26-300 Opoczno; Imię i nazwisko nauczyciela."— Zapis prezentacji:

1 „Dane szkoły” Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim; Adres: Bukowiec Opoczyński 74, Opoczno; Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Anna Lorenz; Tel. szkolny: (44)

2 Uczeń 1 – „dane” Imię i nazwisko ucznia: Aneta Białas ;
Szkoła i klasa: Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim, klasa II „a”; Adres domowy : Dąbrówka 22; Numer tel ;

3 Uczeń 2 – „dane” Imię i nazwisko ucznia: Ilona konewka ;
Szkoła i klasa: Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim, klasa II „a”; Adres domowy: Modrzew 2; Numer tel

4 ’’ Przyroda powiatu opoczyńskiego – zagrożenia, ochrona, przyszłość’’

5 ,, Mapa powiatu opoczyńskiego’’
WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE BUKOWCA OPOCZYŃSKIEGO. 51°25’N 20° 16’E

6 „LASY I RZEKI NASZYM DOBREM”
1. Lasy; 2. Rzeki ;

7 1„LASY’’ 1. Znaczenie pojęcia ,,las’’; 2. Funkcje lasu; 3. Zanieczyszczenia i ich skutki; 4. Jak zapobiec zanieczyszczeniom ; 5. Piękno lasu;

8 1.ZNACZENIE POJĘCIA „LAS”
Las-naturalna lub przekształcona przez człowieka dynamiczna formacja roślinna w której przeważa zwarty drzewostan i charakterystyczna fauna .W lesie wydziela się trzy warstwy : runo ‚ poszycie , korona drzewostanu .

9 Nadleśnictwo OPOCZNO Powierzchnia – ha , z czego ha stanowią lasy. Organizacja – 2 obręby , 11 leśnictw oraz szkółka leśna. Gatunki lasotwórcze – sosna , olsza , brzoza, dąb. Zwierzyna łowna – zające , sarny , jelenie , dzikie kaczki , bażanty , kuropatwy. Lesistość obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi ok. 31%.

10 2.FUNKCJE LASU ekologiczne produkcyjne społeczne
(ochronne) (gospodarcze) Lasy mają ogromne znaczenie dla zachowania naturalnych walorów krajobrazu , regulacji stosunków wodnych i klimatycznych , warunków życia człowieka.

11 Ekologiczne (ochronne):
- Korzystny wpływ lasów na: klimat ( duża wilgotność , niższe temperatury , mniejsze nasłonecznienie , parowanie i transpiracja) , mniejsza prędkość wiatru; -produkcja tlenu ; -regulacja stosunków wodnych; -funkcja retencyjna; -funkcja ochronna (ochrona np. gleb przed erozją); -zapobieganie stepowieniu krajobrazu ; -zachowanie potencjału biologicznego i różnorodność ekosystemów;

12 Produkcyjne (gospodarcze):
-zdolność produkcji biomasy ( drewno i surowce niedrzewne); -łowiectwo (działalność człowieka, zgodnie z ochroną środowiska; Społeczne : -kształtowanie korzystnych warunków zdrowotnych; -tereny rekreacyjne ( wypoczynek i turystyka); -rynek pracy (leśnictwo); -obronność; -edukacja ekologiczna społeczeństwa;

13 3. „ZANIECZYSZCZENIA I ICH SKUTKI”
„Czynniki zagrażające lasom” abiotyczne biotyczne antropogeniczne Głównie zanieczyszczenia powoduje człowiek;

14

15 Abiotyczne: Biotyczne :
-czynniki atmosferyczne (anomalie pogodowe tj. ciepłe zimy , bardzo niskie temperatury , upalne lata ); -właściwości gleby ( niski poziom wód , żyzność gleb np. gleby piaszczyste i grunty porolne ; Biotyczne : -struktura drzewostanów (dominacja gatunków iglastych i liściastych ); -szkodniki; -choroby; -nadmierne występowanie roślinożernych ssaków;

16 Antropogeniczne: -zanieczyszczenia powietrza (energetyka , transport , gospodarka komunalna); -zanieczyszczenia wód i gleb ( rolnictwo , przemysł , gospodarka komunalna i transport); -pożary lasu ; -szkodnictwo leśne ( kłusownictwo , kradzieże surowca drzewnego , nadmierna rekreacja, masowe grzybobranie ); -niewłaściwa gospodarka leśna (nadmierne użytkowanie , zaniechanie pielęgnacji i ochrony ;

17 4. „JAK ZAPOBIEC ZANIECZYSZCZENIOM”
-segregowanie śmieci do odpowiednich pojemników ; -branie udziału w corocznym dniu „sprzątanie świata”; -zakładanie szkółek leśnych;

18 ,,SZKÓŁKA LEŚNA W BUKOWCU OPOCZYŃSKIM’’
Tunele w szkółce leśnej; letnie sosny ; letnie jodły;

19 „RZEKI” 1.Funkcje rzeki ; 2.Zanieczyszczenia i ich skutki;
3.Jak zapobiec zanieczyszczeniom;

20 1. „FUNKCJE RZEKI” Życie zwierząt wodnych ( np. płazy ,ryby , gady );
Życie roślin wodnych ; Źródła z których czerpiemy wodę; Piękno przyrody; Teren rekreacyjny ( wypoczynek i turystyka);

21 2. „ZANIECZYSZCZENIA I ICH SKUTKI”
Zatruwanie życia roślin i zwierząt po przez zaśmiecanie rzek; Budowanie tam z drewna przez bobry ; Wylewanie ścieków do rzek; Zaśmiecanie rzek przez ludzi ;

22 4. „JAK ZAPOBIEC ZANIECZYSZCZENIOM WÓD”
Woda jest jednym z najważniejszych czynników potrzebnych do życia , zatem wszyscy powinniśmy o nią dbać. Powinniśmy także pamiętać o tym, że w wodzie toczone jest życie zwierząt i roślin. Aby zapobiec zanieczyszczeniom ,ludzie przede wszystkim powinni segregować śmieci , a także akceptować plany powstawania oczyszczalni.

23 Jedną z oczyszczalni w powiecie opoczyńskim jest „ Oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce’’

24 Rzeka „Słomianka”- Dąbrówka.

25 „PIĘKNO NATURY W POWIECIE OPOCZYŃSKIM”

26 newka

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Aneta Białas i Ilona Konewka
Prezentacje wykonały : Aneta Białas i Ilona Konewka


Pobierz ppt "„Dane szkoły” Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim; Adres: Bukowiec Opoczyński 74, 26-300 Opoczno; Imię i nazwisko nauczyciela."

Podobne prezentacje


Reklamy Google