Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ zanieczyszczeń wody na środowisko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ zanieczyszczeń wody na środowisko"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ zanieczyszczeń wody na środowisko

2 Główne zanieczyszczenia wody
Głównymi zanieczyszczeniami wody są: 1.Ścieki -komunalne -przemysłowe -rolnicze 2.Śmieci 3.Katastrofy ekologiczne (np. uszkodzenia tankowców, powodzie)

3 Ścieki komunalne Ścieki komunalne są to ścieki pochodzące głównie z gospodarstw domowych. Zawierają one zwykle odpady i detergenty Ścieki komunalne wpływające do rzeki

4 Ścieki przemysłowe Ścieki przemysłowe są to ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych przez zakłady przemysłowe. Zawierają one niebezpieczne substancje np. sole metali ciężkich. Fabryka odprowadzająca ścieki

5 Ścieki rolnicze Ścieki spływające
Ścieki rolnicze powstają z wód spływających z pól i gospodarstw wiejskich – zawierają zwykle nawozy sztuczne, pestycydy, środki ochrony roślin oraz zanieczyszczenia drobnoustrojami. Ścieki spływające z gospodarstw

6 Śmieci Kolejnym zagrożeniem są śmieci wrzucane do rzek, jezior czy mórz przez lekkomyślnym ludzi zbyt leniwych by wyrzucić śmieci do kosza. Śmieci zalegające w wodzie

7 Katastrofy ekologiczne
Skutki wycieku ropy naftowej Ropa szybko rozprzestrzenia się po powierzchni morza tworząc na wodzie warstewkę o grubości 0,3 mm i powodując zanieczyszczenie wybrzeża Najlżejsze składniki ropy parują, a najcięższe mieszają się z wodą morską i powoli opadają na dno Lepka ropa skleja pióra ptaków morskich oraz skrzela ryb i innych zwierząt wodnych Na skażonym obszarze ropa uniemożliwia zwierzętom wodnym poruszanie się, oddychanie i odżywianie się Warstwa ropy nie przepuszcza potrzebnego organizmom tlenu i promieniowania słonecznego Bakterie stopniowo usuwają ropę, zużywając do tego celu cały tlen rozpuszczony w wodzie Uszkodzenie tankowca na Morzu Bałtyckim

8 Skutki zanieczyszczeń wody
Zmniejszenie ilości wody zdatnej do spożycia Eutrofizacja czyli zakwit glonów

9 Gdy woda uległa zatruciu…
Widok śniętych ryb unoszących się na powierzchni wody jest szokujący dla każdego człowieka. Taki widok jest bezspornym dowodem, że woda uległa zatruciu.

10 Aby zapobiec zanieczyszczeniom wody należy:
Ograniczać ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do wód. Budować nowoczesne (np.3-stopniowe) oczyszczalnie ścieków. Prowadzić edukację społeczeństwa w zakresie ochrony zasobów wody.

11 Ciekawostki Ocena jakości jezior w Polsce w 2002 roku: 5,8% – klasa I 39,2% – klasa II 40,8% – klasa III 14,2% – wody nie odpowiadające normom Unia Europejska stawia sobie za cel ochronę krajowych wód powierzchniowych, przepływowych, przybrzeżnych i gruntowych. Kraje członkowskie zostały zobowiązane do zapobiegania pogorszenia stanu wód oraz do odnowy wszelkich zasobów wód powierzchniowych.

12 Przygotował Łukasz Grempka IIB


Pobierz ppt "Wpływ zanieczyszczeń wody na środowisko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google