Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostrzeżmy piękno dookoła nas

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostrzeżmy piękno dookoła nas"— Zapis prezentacji:

1 Dostrzeżmy piękno dookoła nas
Ziemię mamy tylko jedną Dbajmy o nią Dostrzeżmy piękno dookoła nas

2 Piękno naszej Ziemi jest niewątpliwe!
Jednak nie zawsze dbamy o to co drogie. Musimy wszyscy nauczyć się szanować naszą Planetę Ziemię. Musimy ją pielęgnować jak małą roślinkę, aby rosła dorodna i ochraniała nas swoim cieniem.

3 Katastrofy ekologiczne
Śmieci Katastrofy ekologiczne Smog Zagrożenia ekologiczne Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby Wycinanie lasów

4 Katastrofy ekologiczne
To trwałe zanieczyszczenia dużego obszaru środowiska przyrodniczego, spowodowane działalnością człowieka lub klęską żywiołową. Wpływają negatywnie na zdrowie lub życie człowieka. Korea Płd.: kolizja tankowców-wyciekło 15tyś. Ropy. ( ) Z uszkodzonego tankowca natychmiast zaczęła wydostawać się ropa. Katastrofa ekologiczna na Wiśle. ( ) Olej dostał się do rzeki z rurociągu, którym przesyłane są z Płocka do Nowej Wsi Wielkiej pod Bydgoszczą substancje ropopochodne.

5 Śmieci Przeciętny mieszkaniec Polski rocznie wyrzuca prawie 250 kg śmieci. W Gdańsku codziennie powstaje ponad 300 ton odpadów komunalnych. Gromadzone są one w tradycyjny sposób na składowisku w Szadułkach i tylko niewielka ilość odpadów jest segregowana.

6 Zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby
W skutek działalności człowieka do atmosfery dostają się setki tysięcy różnych substancji, lecz tylko niektóre z nich, najbardziej pospolite i uważane za charakterystyczne zanieczyszczenia powietrza, są przedmiotem stałych badań, głównie z uwagi na ich uciążliwość i toksyczność. Do takich zalicza się pyły, tlenki węgla, tlenki siarki i tlenki azotu. Znajdują się one zarówno w sąsiedztwie wielkich miast i okręgów przemysłowych, jak i w odległych miejscowościach, dokąd przedostają się poprzez cyrkulację powietrza w atmosferze.

7 Wycinanie lasów Niszczenie środowiska jest największym zagrożeniem dla roślin i zwierząt na całym świecie. W niektórych przypadkach, jak na przykład podczas wyrębu lasów tropikalnych dokonuje się zniszczeń, często mając wrażenie, że to dla dobra ludzi, gdyż uzyskane tereny będą przeznaczone pod uprawę. Wycinanie lasów odbywa się w zastraszającym tempie. Jeżeli będzie się ono utrzymywało na tym samym poziomie to już niedługo puszcze tropikalne ulegną zagładzie. Wówczas pozostaną tylko dwa obszary pierwotnej dżungli. Jeden w Brazylii i Peru (zachodnia część basenu Amazonki) oraz drugi w dorzeczu Konga. Lasy tropikalne to prawie 40% tlenu Ziemi, a co za tym idzie, gdy znikną lasy poziom tlenu zmaleje.

8 Smog Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. Te szkodliwe związki chemiczne i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego.

9 Co możemy z tym Zrobić?

10 Sprzątajmy śmieci. Wiele dowiadujemy się o ekologii w szkole i w telewizji, a i tak czynimy to samo. Czy nie warto tego zmienić? Aby pomóc Ziemi sadźmy drzewa. Im więcej drzew zasadzimy tym czystsze i zdrowsze będzie powietrze.

11 Zbieramy zużyte baterie, puszki aluminiowe i butelki plastikowe.
Próbujemy zachęcić innych do dbania o środowisko. Na różnych lekcjach oraz kole przyrodniczym omawiamy zagrożenia ekologiczne. W domach segregujemy śmieci. Nasze Koło Przyrodnicze co roku organizuje wraz z innym klasami akademie na temat segregacji śmieci oraz dbaniu o środowisko. W Dzień Ziemi chodzimy zbierać śmieci na terenie naszej gminy. Bierzemy udział w różnych akcjach, konkursach i występach ekologicznych. Czy to wystarczy?

12 Jak wygląda nasza mała ojczyzna

13 Konopnica z lotu ptaka Nasza szkoła Rynek z kościołem Zamczysko Wyspa
Plaża Konopnica z lotu ptaka

14 Widok na rzekę Wartę

15 Uroczy zakątek Warty

16 Cudowne miejsce dla rybaków

17 Most na rzece Warcie

18 Widok z Grodziska

19 Rośliny torfowisk w Szynkielowie

20 Las dębowy we Wrońsku

21 Nasza grupa na wycieczce

22 Cudowne leśne obrazki

23 Park wiejski po renowacji

24 Nowo nadana nazwa parku

25 Piękny stuletni dąb

26 Dworek Konopnicki

27 wczesnobarokowy p.w. Św. Rocha
Zabytkowy kościół wczesnobarokowy p.w. Św. Rocha z 1642r.

28 Zabytkowy młyn przy wyspie na rzece Warcie, własność państwa Adamskich

29 Konopniczaki to MY!

30 zostaną Państwu w pamięci i zechcą nas Państwo kiedyś odwiedzić.
Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że te piękne widoki zostaną Państwu w pamięci i zechcą nas Państwo kiedyś odwiedzić. Autorzy: Konopniczaki z Zielonej Paki


Pobierz ppt "Dostrzeżmy piękno dookoła nas"

Podobne prezentacje


Reklamy Google