Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (możliwości finansowania przedsięwzięć edukacyjnych) Oprac.: Paweł Kryzan, Jarosław Usowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (możliwości finansowania przedsięwzięć edukacyjnych) Oprac.: Paweł Kryzan, Jarosław Usowicz."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (możliwości finansowania przedsięwzięć edukacyjnych) Oprac.: Paweł Kryzan, Jarosław Usowicz

2 RPO WZ Priorytety Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej Cele osi priorytetowej Rodzaje potencjalnych beneficjentów Finansowanie krzyżowe Komplementarność Kategorie interwencji Wskaźniki produktu i rezultatu

3 RPO WZ Priorytety Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej Cele osi priorytetowej Rodzaje potencjalnych beneficjentów Komplementarność Kategorie interwencji Wskaźniki produktu i rezultatu

4 RPO WZ Priorytety Oś priorytetowa 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej Cele osi priorytetowej Rodzaje potencjalnych beneficjentów Finansowanie krzyżowe Komplementarność Kategorie interwencji Wskaźniki produktu i rezultatu

5 RPO WZ Priorytety Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej Cele osi priorytetowej Rodzaje potencjalnych beneficjentów Komplementarność Kategorie interwencji Wskaźniki produktu i rezultatu

6 RPO WZ Priorytety Oś priorytetowa 5 – Turystyka Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej Cele osi priorytetowej Rodzaje potencjalnych beneficjentów Finansowanie krzyżowe Komplementarność Kategorie interwencji Wskaźniki produktu i rezultatu

7 RPO WZ Priorytety Oś priorytetowa 6. Kultura i rewitalizacja Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej Cele osi priorytetowej Rodzaje potencjalnych beneficjentów Finansowanie krzyżowe Komplementarność Kategorie interwencji Wskaźniki produktu i rezultatu

8 RPO WZ Priorytety Oś priorytetowa 7. Rozwój funkcji metropolitalnych Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej Cele osi priorytetowej Opis osi priorytetowej Rodzaje potencjalnych beneficjentów Komplementarność Kategorie interwencji Wskaźniki produktu i rezultatu

9 RPO WZ Priorytety Oś priorytetowa 8. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej Cele osi priorytetowej Rodzaje potencjalnych beneficjentów Komplementarność Kategorie interwencji Wskaźniki produktu i rezultatu

10 RPO WZ Priorytety Oś priorytetowa 9. Wsparcie dla struktur świadczących usługi lokalne w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej Cele osi priorytetowej Finansowanie krzyżowe Rodzaje potencjalnych beneficjentów Komplementarność Kategorie interwencji Wskaźniki produktu i rezultatu

11 RPO WZ Informacje dodatkowe Typologia projektów Załącznik, który opisuje dokładnie rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane Największe i najdokładniejsze źródło informacji o konkretnych przedsięwzięciach i rodzajach grup docelowych projektów

12 RPO WZ Informacje dodatkowe Indykatywny Plan Inwestycyjny Lista najważniejszych projektów, które mają zapewnione finansowanie Ważne źródło informacji na temat dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dany cel

13 RPO WZ Informacje dodatkowe Uszczegółowienie Obecna nazwa dawnego Uzupełnienia do programu Dokument zawierający procedury aplikacyjne, listę odpowiedzialnych instytucji oraz zasady finansowania

14 RPO WZ Informacje dodatkowe Kwalifikowalność kosztów Zasady dotyczące inwestycji i wydatków, które mogą być dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Ogłaszane przez instytucje wdrażające w osobnych opracowaniach

15 Terminy Nieznany jest najbliższy termin składania wniosków Prawdopodobnie zostanie ogłoszony jesienią 2007 Procedury powinny zostać przedstawione w sierpniu 2007 RPO WZ Informacje dodatkowe


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (możliwości finansowania przedsięwzięć edukacyjnych) Oprac.: Paweł Kryzan, Jarosław Usowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google