Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd Gminny w Marklowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd Gminny w Marklowicach"— Zapis prezentacji:

1 Samorząd Gminny w Marklowicach
Gimnazjum w Marklowicach Samorząd Gminny w Marklowicach Ta prezentacja jest o Marklowickim samorządzie gminnym 1

2 Wprowadzenie 20 lat temu Marklowice nie wyglądały tak jak teraz. Wszystko się zmieniło dzięki naszemu wójtowi, jego współpracownikom oraz inwestorom. Ci ludzie od początku wierzyli w Marklowice i robili wszystko, aby było lepiej. Nie myśleli o sobie, lecz o mieszkańcach Marklowic i w jakiś sposób pokonali własne umiejętności tworząc tak piękną gminę. Właśnie o tym będzie nasza prezentacja. Postaramy się pokazać ile zmieniło się w Marklowicach. 2

3 duże inwestycje i zmiany
Marklowice - duże inwestycje i zmiany Największe zmiany i najważniejsze inwestycje to: - Reaktywacja gminy Marklowice - Gminna sala sportowa - Budynek urzędu gminy - Budynek gimnazjum - Gminne Centrum Informacji - Remonty wielu miejsc publicznych - Tropikalna wyspa „Tą są zmiany inwestycyjne, ale przede wszystkim zmieniła się świadomość mieszkańców. To oni sami mogą się gospodarzyć i wybierać swoich przedstawicieli” - mówi Wójt gminy Tadeusz Chrószcz Kto by 20 lat temu pomyślał, że w Marklowicach powstanie tyle pięknych i nowoczesnych obiektów, ale jak widać wszystko się może zdarzyć. 3

4 Reaktywacja gminy Marklowice
Kiedy Marklowice należały jeszcze do Wodzisławia mieszkańcy naszej gminy nie byli zachwyceni tą sytuacją. Narzekali na dziury w drogach, brak miejsc w których mogliby obejrzeć spektakl teatralny lub pójść na koncert. Chcieli by Marklowice miały własną tożsamość. Te dążenia spowodowały, że w 1993 roku odbyło się referendum. Znaczna większość mieszkańców, a mianowicie 96% zagłosowało za powrotem do samodzielnej gminy Marklowice. Nasza gmina się reaktywowała 31 grudnia 1994 roku. Postanowiłyśmy zapytać jednego z naszych mieszkańców jak ocenia te ważne wydarzenie. „Jak się utworzyła nasza gmina, to wiele rzeczy się zmieniło. Nasza rada gminy i nasz wójt dbają o naszą gminę. Jest wiele nowości” - Leokadia Waler wstecz 4

5 Gminna sala sportowa W 1995 roku rozpoczęła się budowa sali sportowej. Ze względu na szkody górnicze konstrukcje wykonano na wzór hali targowej. Budowę ukończono w 1996 roku i oddano do użytkowania 26 września 1996 roku. Sala sportowa pełni funkcje integracyjną i kulturotwórczą. Obiekt jest przyłączony do Szkoły Podstawowej nr 1, dzięki temu powstały pomieszczenia administracyjno – biurowe dla dyrekcji szkoły. Sala jest wykorzystywana do zajęć fizycznych uczniów SP nr 1 . Są tam także organizowane imprezy kulturalne, turnieje sportowe oraz odczyty i wystawy. Jak powiedział wójt : „Ta sala spowodowała większą integrację marklowiczan. Poczuli, że mają coś swojego.” wstecz 5

6 Budynek Urzędu Gminy Niedługo po odłączeniu gminy Marklowice od Wodzisławia, siedzibę Urzędu Gminy stanowiły budynki zabytkowego obiektu tzw. „Zameczku” oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Później zdecydowano, że zostanie wybudowany przyszły budynek Urzędu Gminy. Prace szły bardzo szybko. W 1994 roku wykonane były fundamenty budynku, 4 lata później nastąpiło uroczyste otwarcie. Obecnie w budynku oprócz Urzędu Gminy znajduje się: poczta, bank i dwie jednostki organizacyjne. Budynek gminy w czasie budowy i teraz wstecz 6

7 Gimnazjum w Marklowicach
Gimnazjum w Marklowicach otwarto 9 października 2004r. Firma Remont EX stworzyła piękne gimnazjum, w którym obecnie uczy się 213 uczniów. Budynek gimnazjum jest bardzo nowoczesny. Posiada salę gimnastyczną, aulę i bogato wyposażone klasy. Szkoła ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Umożliwia uczniom wyjazdy za granicę i uczestnictwo w wielu projektach. Gimnazjum ma wysoki poziom nauczania, o czym świadczą wyniki testów gimnazjalnych. wstecz 7

8 Gminne Centrum Informacji
W dniu 15 grudnia 2004 roku nastąpiło otwarcie Gminnego Centrum Informacji w którym znajduje się pracownia komputerowa oraz stanowisko administracyjne. GCI - oferuje dostęp do Internetu dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych i niepełnosprawnych. Udostępnienia oferty pracy z okolicznych Urzędów Pracy, pomoc dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, pomoc w napisaniu CV, listu motywacyjnego, itp. Organizuje szkolenia i warsztaty. wstecz Budynek GCI przed remontem i po 8

9 Remonty wielu miejsc publicznych
Na przełomie ostatnich 20 lat w Naszej gminie zostało przeprowadzone gruntowne remonty. Chcemy pokazać jak budynki wyglądały przed remontem a jak wyglądają teraz: Przedszkole w czasie i po remoncie SP2 przed i po remoncie SP1 przed i po remoncie Nowe przedszkole w budowie wstecz 9

10 Tropikalna Wyspa Tropikalna wyspa to jedna z najważniejszych inwestycji w naszej Gminie. Przeznaczono na nią wiele pieniędzy z funduszy europejskich. Uroczyste otwarcie odbyło się 27 kwietnia 2008 roku. Jest to wspaniałe miejsce dla wypoczynku. Znajdują się tam fontanny, plac zabaw, skate park, wodospady, mini rzeczka, scena oraz wiele innych atrakcji. Codziennie na Tropikalną Wyspę przychodzi wiele ludzi. wstecz 10

11 Wywiad z Wójtem Gminy Marklowice Tadeuszem Chrószcz
Wywiad z wójtem Marklowic panem Tadeuszem Chrószcz Jakie zmiany zaszły w Gminnie Marklowice przez ostatnie 20 lat? Ja mogę o tym mówić, ale lepiej o tym powiedzą sami mieszkańcy. Może streszczę kilka najważniejszych zmian. Bardzo poważną zmianą w okresie 20-lecia samorządności było przede wszystkim to, że Marklowice odzyskały własną tożsamość, poprzez fakt, że mieszkańcy mogli zagłosować w referendum w Podczas tzw. wiosny demokracji w 1990 r., kiedy Polska stała się naprawdę niepodległym państwem, mieszkańcy Marklowic upominali się od dłuższego czasu o tzw. własną tożsamość. W tym czasie Marklowice były częścią Wodzisławia. Te dążenia spowodowały, że w 1993 roku władze Wodzisławia zadecydowały o własnej tożsamości samostanowienia Marklowic i przeprowadzeniu referendum w 1993 r. Zdecydowana większość mieszkańców zadecydowała o powrocie do Marklowic. Dokumenty zostały podpisane. W 1995 r. Marklowice zaistniały na mapie, ale nie miały jeszcze wójta radnych itp. W ślad za tym na wiosnę odbyły się wybory. Trzeba było wszystko budować od podstaw. Najpierw został przebudowany budynek straży, poza tym bardzo ważną inwestycją była sala sportowa, Początkowo miała służyć jako typowa sala gimnastyczna dla szkoły, ale została zrobiona tak by mieszkańcy mogli się gdzieś spotkać, odprawić koncerty i większe przyjęcia. Ta sala spowodowała większą integrację marklowiczan . Poczuli, że mają coś swojego. Najpierw była sala by mieszkańcy byli zadowoleni, a dopiero później budynek Urzędu Gminny, który został oddany do użytku w 1998r. Przez 15 lat funkcjonowania gminy został jeszcze wybudowany stadion, gimnazjum, Gminne Centrum Informacji oraz Tropikalna Wyspa Tą są zmiany inwestycyjne, ale przede wszystkim zmieniła się świadomość mieszkańców. To oni sami mogą się gospodarzyć i wybierać swoich przedstawicieli. Jakie inwestycje czekają naszą Gminę w najbliższym czasie? W najbliższym czasie będzie dokończenie wielkiej inwestycji jaką jest nowe przedszkole. Parę lat temu nawet nie planowaliśmy jego budowy, ale gdy coraz więcej rodziców przychodziło do nas, że ich dzieci nie zostały przyjęte, postanowiliśmy je wybudować. Mamy też w planach przedsięwzięcie kanalizacyjne – najważniejsze na najbliższe lata. Ludzie pytają, a co z rozbudowaniem Tropikalnej Wyspy? Ten teren za Urzędem Gminy, który miał być pierwotnie poświęcony na baseny zostaje zamieniony, ponieważ tam zamierzamy zrobić coś takiego jak mini rynek z kilkoma sklepami, restauracją. Basenowa części Tropikalnej Wyspy z hotelem prawdopodobnie będzie wybudowana w pobliżu nowego przedszkola. Jakie są najważniejsze zadania gminy? Żeby lepiej się dowiedzieć jakie są zadania gminy musiałybyście zajrzeć do artykułu 7-ego ustawy rządowej. Ja przybliżę najważniejsze : wychowanie, oświata, rekreacja, profilaktyka zdrowotna, opieka społeczne, kultura – te które są najbliżej mieszkańca. Zadania gminy mogą być własne lub powierzone. Własne to np. dostawa wody, kanalizacja, transport publiczny itp. Wywiad z Wójtem Gminy Marklowice Tadeuszem Chrószcz Przed wejściem do wójta, każda z nas była bardzo zestresowana. Przecież szłyśmy na spotkanie z samym wójtem! To były dziwne przeżycia, stałyśmy przed drzwiami i żadna nie chciała zapukać. Jednak wójt przyjął nas bardzo ciepło. Ciekawie opowiadał o naszej gminie i zrealizowanych inwestycjach. Bardzo obrazowo omawiał niektóre zagadnienia np. „Gmina jest jak takie jajko, społeczeństwo to białko, a wójt i radni to żółtko. Białko głosuje na żółtko.” Fragmenty wywiadu są umieszczone na poprzednich slajdach. Jeśli chcecie przeczytać cały wywiad. Kliknijcie: Wywiad z wójtem Marklowic

12 Obraz Marklowic 20 lat temu
Na podstawie wypowiedzi Marklowiczan dotyczących Gminy 20 lat temu, postanowiłyśmy stworzyć to arcydzieło. (czytajcie napisy).

13 Nasza gmina Jak byliśmy we Wodzisławiu Marklowice upadły całkowicie. A teraz Marklowice po prostu „kwitną” Marklowice były wioską, teraz są europejską wioską.[...] Przede wszystkim nasze fundusze są wykorzystywane dla nas, a nie dla innych. Jakie piękne gimnazjum wybudowali, sale gimnastyczna itp. ” – Helena Krawiec mieszkanka Marklowic

14 Gimnazjum im. Prof. Moniki Gruchmanowej w Marklowicach
W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Klaudia Węglar Marta Lubszczyk Dominika Marszolik Weronika Kuczera Klasa II Gimnazjum im. Prof. Moniki Gruchmanowej w Marklowicach Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia. 14


Pobierz ppt "Samorząd Gminny w Marklowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google