Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM"— Zapis prezentacji:

1 USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

2 EWIDENCJA W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO
Krok 1 – ewidencja kosztów w układzie rodzajowym Krok 2 – ewidencja przychodów z sprzedaży Krok 3 – ewidencja kosztów własnych sprzedaży Krok 4 – rozliczenie kosztów rodzajowych w układzie funkcjonalnym Krok 5 – przeniesienie kosztów rozliczanych w czasie w części dotyczącej bieżącego okresu

3 EWIDENCJA NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO
Krok 6 – przeniesienie kosztów rodzajowych na konto 860 „Wynik finansowy” Krok 7 – przeniesienie przychodów ze sprzedaży na konto 860 „Wynik finansowy” Krok 8 – przeniesienie sald kont zespołu 5, 7 i 6 na konto 490 „Rozliczenie kosztów” – ustalenie zmiany stanu produktów Krok 9 – przeniesienie salda konta 490 „Rozliczenie kosztów” na konto 860 „Wynik finansowy” Krok 10 – ustalenie wyniku finansowego

4 Krok 1 – ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
Księgowanie na kontach zespołu 4 w korespondencji z kontami zespołu 2 i 3. Koszty rodzajowe Różne konta Zespół zespół 2, 3

5 Krok 2 – ewidencja przychodów ze sprzedaży
Rozrachunki z odbiorcami Przychody ze sprzedaży Księgowanie na kontach przychodowych w korespondencji z kontami rozrachunkowymi.

6 Krok 3 – ewidencja kosztów własnych sprzedaży
Księgowanie kosztów własnych sprzedanych towarów na konto zespołu 7 w korespondencji z kontami zespołu 3 – „Zapasy”. Koszy własny sprzedaży Zapasy

7 Krok 4 – rozliczenie kosztów w układzie funkcjonalnym
Księgowanie kosztów rodzajowych w układzie funkcjonalnym na konta zespołu 5 w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”. 490 Rozliczenie kosztów Koszty produkcji Koszty zarządu Koszty sprzedaży

8 Krok 5 – przeniesienie kosztów rozliczanych w czasie
Przeniesienie kosztów rozliczanych w czasie przypadających na okres bieżących z konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe” na konto 490 „Rozliczenie kosztów” lub na odpowiednie konto zespołu 5. RMK Rozliczenie kosztów

9 Krok 6 – przeniesienie kosztów rodzajowych na konto 860
Na koniec roku obrotowego koszty rodzajowe z kont zespołu 4 przenosi się na konto 860 „Wynik finansowy”. Koszty rodzajowe Zespół 4 Wynik finansowy

10 Krok 7 – przeniesienie przychodów na konto 860
Na koniec roku obrotowego przychody ze sprzedaży przenosi się na konto 860 „Wynik finansowy”. 860 Przychody z sprzedaży Wynik finansowy

11 Krok 8 – ustalenie zmiany stanu produktów
Przeniesienie sald kont zespołu 5 i 7 na konto 490 „Rozliczenie kosztów”. 490 Rozliczenie kosztów Koszty produkcji Koszty zarządu Koszty sprzedaży Koszty własny

12 Krok 9 – przeniesienie zmiany stanu produktów na konto 860
Saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów” przenosi się na konto 860 „Wynik finansowy”. Saldo kredytowe koryguje przychody ze sprzedaży in plus, a saldo debetowe - in minus. Rozliczenie kosztów Wynik finansowy saldo kredytowe saldo debetowe (-)

13 Krok 10 – ustalenia wyniku finansowego
860 Wynik finansowy Koszty rodzajowe Przychody ze sprzedaży 490 Rozliczenie kosztów in plus in minus saldo kredytowe saldo debetowe ZYSK STRATA


Pobierz ppt "USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google