Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LICZBA SZKÓŁ OBJĘTYCH MONITOROWANIEM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LICZBA SZKÓŁ OBJĘTYCH MONITOROWANIEM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011"— Zapis prezentacji:

1 MONITOROWANIE SZKÓŁ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA ZAŻYWANIU DOPALACZY PRZEZ UCZNIÓW

2 LICZBA SZKÓŁ OBJĘTYCH MONITOROWANIEM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Typ szkoły Ogólna liczba szkół Lokalizacja Szkoły w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców Szkoły w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców Gimnazjum 175 96 79 Szkoły ponadgimnazjalne 131 14 117 Razem 306 110 196

3 Sposób realizacji zajęć i czynności dotyczących zażywania dopalaczy

4 Zakres prowadzonych zajęć i czynności w danej szkole

5 Formy zajęć i czynności realizowane w „dużych grupach”
Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna warsztaty prowadzone przez specjalistów przedstawienia profilaktyczne wykłady i dyskusje połączone z prezentacją multimedialną interaktywne debaty multimedialne pogadanki apele o szkodliwości dopalaczy na organizm ludzki warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli prowadzone przez specjalistów ds. nieletnich spektakle profilaktyczne wykłady połączone z prezentacją multimedialną prowadzone przez przedstawicieli Instytutu Toksykologicznego PUM prezentacje multimedialne nt. dopalaczy prelekcje przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji happeningi

6 Termin realizacji zajęć i czynności w szkole

7 Czas przeprowadzenia zajęć dotyczących zażywania dopalaczy

8 Sposób, w jaki ustalono formy działań w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy

9 Szkoła ponadgimnazjalna
Źródła pozyskiwania informacji w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Sanepid Komenda Policji Straż Miejska MONAR Państwowa Inspekcja Sanitarna Gminne Biuro ds. Narkomanii Agencja Profilaktyki i Terapii Uzależnień Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Urząd Marszałkowski

10 Zaangażowanie lokalnej społeczności i instytucji w prowadzenie profilaktyki zażywania dopalaczy w szkołach

11 Szkoła ponadgimnazjalna
Zaangażowanie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w prowadzenie profilaktyki zażywania dopalaczy w szkołach Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna MONAR Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym” Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Fundacja „Głos Ewangelii” Fundacja Porozumienia Społecznego  i Integracji IMPULS

12 Podejmowane przez gimnazja działania promujące zdrowy tryb życia

13 Podejmowane przez szkoły ponadgimnazjalne działania promujące zdrowy tryb życia

14 Inne inicjatywy szkół promujące zdrowy tryb życia
Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna konkursy literackie, wiedzowe, fotograficzne warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców pogadanki spektakle profilaktyczne wystawy plastyczne prezentacje multimedialne dla rodziców Tydzień Promocji Zdrowego Stylu Życia programy promujące zdrowy tryb życia np. „Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Trzeźwa młodość jasna przyszłość”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” konkursy: biologiczne, fotograficzne, na prezentację multimedialną, najciekawszy film, inscenizację teatralną warsztaty profilaktyczne happeningi projekty uczniów w ramach sesji popularnonaukowych rajdy, obozy letnie i zimowe, imprezy plenerowe imprezy szkolne np. Dzień Zdrowego Żywienia, Tydzień Promocji Zdrowego Stylu Życia, Tydzień profilaktyki;

15 Inne problemy związane z uzależnieniami zaobserwowanymi w szkole

16 Czy podejmowanie działań związanych z zażywaniem dopalaczy napotyka problemy w szkole

17 Prawdopodobne przyczyny problemów napotykane w trakcie działań związanych z zażywaniem dopalaczy

18 Ocena skuteczności podejmowanych działań

19 Czy w szkole przeprowadzono diagnozę dostępności i zażywania dopalaczy

20 Sposób przeprowadzenia diagnozy dostępności i zażywania dopalaczy

21 Szkoła ponadgimnazjalna
Inne sposoby pozyskiwania informacji na temat dostępności i zażywania dopalaczy w szkole Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna rozmowy z uczniami rozmowy z rodzicami podczas wywiadówek rozmowy z pedagogiem szkolnym wywiad, obserwacje prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego rozmowy z rodzicami rozmowy z pielęgniarką szkolną, specjalistami obserwacja i analiza prowadzona przez pedagoga szkolnego

22 Stwierdzenie faktu zażywania dopalaczy przez uczniów w szkole

23 Szkoła ponadgimnazjalna
Podejmowane działania interwencyjne w przypadku stwierdzenia zażywania dopalaczy przez uczniów w szkole Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna rozmowa indywidualna z uczniem i jego rodzicami prowadzona przez wychowawcę, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły przeprowadzenie pogadanki w klasie przez wychowawcę, pedagoga szkolnego pomoc i wsparcie w Paradni Uzależnień - dla współuzależnionych z tytułu niepełnoletności ucznia pomoc i wsparcie ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielenie pomocy rodzicom ucznia zażywającego dopalacze o instytucjach do których można zgłosić się o pomoc specjalistyczną rozmowy pedagoga szkolnego, psychologa z klasą nt. zdrowotnych i społecznych konsekwencji zażywania dopalaczy skierowanie na terapię do Poradni Uzależnień spotkanie z przedstawicielami policji nt. konsekwencji prawnych rozprowadzania dopalaczy, szkodliwości dla zdrowia środków psychotropowych

24 Planowane w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011 działania dla uczniów w ramach profilaktyki zażywania dopalaczy przez gimnazja

25 Planowane w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011 działania dla uczniów w ramach profilaktyki zażywania dopalaczy przez szkoły ponadgimnazjalne

26 Planowane przez szkołę, w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011, działania dla rodziców w ramach profilaktyki zażywania dopalaczy

27 Planowane przez szkołę, w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011, działania dla nauczycieli w ramach profilaktyki zażywania dopalaczy

28 Czynniki uwzględnione przy planowaniu form i sposobu działań w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy w II półroczu roku szkolnego 2010/2011 w gimnazjach pozycja społeczna i socjalna rodziców uczniów, zaangażowanie i zainteresowanie rodziców losami swoich dzieci dostępność do informacji i instytucji wspierających specyfika okresu dojrzewania, zachowań agresywnych, radzenie sobie z trudnościami i zagrożeniami przez uczniów chęć uczestniczenia uczniów w przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia np. w rajdach, wycieczkach, zawodach sportowych, działalności woluntarystycznej i charytatywnej czynniki środowiskowe, stan zamożności rodziców, dostępność dopalaczy i popularność środków psychoaktywnych zainteresowanie uczniów i rodziców tematem dotyczącym zażywania dopalaczy.

29 Czynniki uwzględnione przy planowaniu form i sposobu działań w zakresie przeciwdziałania zażywaniu dopalaczy w II półroczu roku szkolnego 2010/2011 w szkołach ponadgimnazjalnych środowiskowe - położenie szkoły a dostępność dopalaczy świadomość uczniów na temat zażywania, działania i dostępności dopalaczy zachowania uczniów możliwość współpracy z organami, instytucjami zajmującymi się problemem dopalaczy i narkomanii zainteresowania uczniów alternatywnymi możliwościami spędzania wolnego czasu ryzyko podejmowania przez młodzież niebezpiecznych zachowań w czasie wolnym np. ferie, wakacje

30 DZIĘKUJĘ OPRACOWANIE: MAŁGORZATA ZASZTOWT WIZYTATOR
WYDZIAŁ NADZORU PEDGOGICZNEGO ODDZIAŁ WSPOMAGANIA KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE


Pobierz ppt "LICZBA SZKÓŁ OBJĘTYCH MONITOROWANIEM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google