Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja przez szkoły województwa śląskiego Krajowego Programu Zapobiegania Narkomanii w roku 2009 (materiał opracowany w oparciu o informacje przekazane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja przez szkoły województwa śląskiego Krajowego Programu Zapobiegania Narkomanii w roku 2009 (materiał opracowany w oparciu o informacje przekazane."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja przez szkoły województwa śląskiego Krajowego Programu Zapobiegania Narkomanii w roku 2009 (materiał opracowany w oparciu o informacje przekazane ze szkół) st. wizytator Aleksandra Radzioch-Dzienis

2 Podstawa prawna: 1. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 z późn. zmianami). 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226).

3 Liczba szkół, które dokonały rozpoznania i diagnozowania zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

4 Liczba szkół posiadających procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychoaktywnymi.

5 Liczba szkół, w których w roku 2009 były realizowane programy profilaktyczne dotyczące uzależnienia uczniów od narkotyków

6 Liczba szkół dokonujących systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych dotyczących narkomanii

7 Liczba szkół, w których zadania zawarte w programie profilaktyki obejmują obszar profilaktyki pierwszorzędowej (uniwersalnej).

8 Liczba szkół, w których zadania zawarte w programie profilaktyki obejmują obszar profilaktyki drugorzędowej (selektywnej i wskazującej).

9 Liczba uczniów korzystających z poradni psychologiczno- pedagogicznych w związku z używaniem narkotyków

10 Liczba nauczycieli przeszkolonych z zakresu profilaktyki narkomanii

11 Liczba rodziców, którzy wzięli udział w edukacyjnych spotkaniach grupowych z zakresu profilaktyki uzależnień

12 Wnioski: 1. Profilaktyka uzależnień, w tym profilaktyka narkomanii jest ważnym i wciąż aktualnym zadaniem rodziców, nauczycieli i innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa i wychowania dzieci i młodzieży. 2.Działania z obszaru profilaktyki uzależnień (w tym narkomanii) winny być podejmowane we wszystkich szkołach/ placówkach w województwie. 3.Formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą należy dostosować do wieku podopiecznych i potrzeb wynikających z przeprowadzonej diagnozy środowiskowej.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja przez szkoły województwa śląskiego Krajowego Programu Zapobiegania Narkomanii w roku 2009 (materiał opracowany w oparciu o informacje przekazane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google