Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FAKTURY++ FRAKTAL Program do tworzenia dokumentów sprzedaży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FAKTURY++ FRAKTAL Program do tworzenia dokumentów sprzedaży."— Zapis prezentacji:

1 FAKTURY++ FRAKTAL Program do tworzenia dokumentów sprzedaży.
Aplikacja dedykowana dla agencji celnych.

2 FRAKTAL Faktury ++ FRAKTAL Faktury++ to nowoczesne oprogramowanie należące do rodziny programów FRAKTAL STUDIO. Wraz z programami SAD++, Zlecenia ++ i Rejestr ++ tworzy główny filar pakietu FRAKTAL STUDIO. Program Faktury++ jest przeznaczony dla agencji celnych oraz firm spedycyjnych i służy do przygotowywania dokumentów sprzedaży za usługi celno- spedycyjne. Faktury i noty mogą być wystawiane do konkretnych zleceń we współpracy z modułem Zlecenia++. W takim przypadku do wystawienia dokumentów wykorzystywane są dane wprowadzone w trakcie obsługi zlecenia. Faktury i noty mogą być także wystawiane odrębnie, bez powiązania ze zleceniem. Oprogramowanie FRAKTAL Faktury ++ w połączeniu z modułem Zlecenia++ w zdecydowany sposób skraca czas obsługi zlecenia oraz ułatwia kontrolę rozliczeń z klientami.

3 FRAKTAL STUDIO FRAKTAL Faktury++ korzysta ze wspólnego interfejsu wraz z innymi modułami należącymi do FRAKTAL STUDIO. Oznacza to, że użytkownik korzystający z kilku modułów otwiera jeden program, który zawiera wszystkie opcje modułów. Moduły są dołączane w miarę zakupu licencji. Użytkownik nie musi przełączać się między aplikacjami – wszystkie funkcje są dostępne w ramach jednego interfejsu. Obrazki wykorzystane w prezentacji zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania FRAKTAL STUDIO z modułami: SAD++, Zlecenia++, Faktury++, Rejestr++ i Procedura++.

4 Technologia wykonania
Program FRAKTAL Faktury++ jest aplikacją 32-bitową pracującą w środowisku Windows pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Vista/XP/2000/NT/Millennium/98/95. Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2000 lub w wersji Desktop Engine tego serwera. Dla systemu operacyjnego Windows Vista program przechowuje dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2005 lub w jego darmowej wersji Express Edition. Program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym.

5 Zadania programu Faktury ++
wystawianie dokumentów sprzedaży - faktury polskie i zagraniczne, noty wykładowe, faktury i noty korygujące, faktury proforma możliwość zdefiniowania wielu serii dokumentów automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaży do zlecenia spedycyjnego drukowanie dokumentów według wzorców możliwość drukowania logo na dokumentach oraz tekstów własnych w ustalonych polach eksport danych do programu Symfonia FK z automatyczną dekretacją na określone konta

6 Menu programu Górne Boczne

7 Menu boczne wspólne KARTOTEKI ADMINISTRACJA Kursy walut Taryfa celna
Kontrahenci Kursy walut Taryfa celna ADMINISTRACJA Użytkownicy Parametry Wzorce SADów Numerator SADów Ustawienia wydruku SAD Import danych

8 Menu boczne modułu Faktury++
Dokumenty Serie dokumentów Stawki VAT Kategorie FK Wzorce wydruków

9 Menu górne – elementy stałe
Menu górne w programie rozwija się po kliknięciu na dany element.

10 Menu górne – elementy kontekstowe
Elementy kontekstowe menu górnego są powiązane logicznie z działaniami podejmowanymi przez użytkownika programu. Wybrane opcje menu górnego w trakcie pracy użytkownika w: Zakładce Kartoteki Zakładce Zlecenia Zakładce Fakturowanie Zakładce Rejestry Zakładce Dokumenty SAD Zakładce Administracja

11 Konfiguracja programu
Przed rozpoczęciem pracy w programie należy skonfigurować konta użytkowników, którzy będą korzystać z programu. Nowi użytkownicy są dodawani w zakładce Administracja/Użytkownicy. Tylko Administrator (login SA) ma prawo dodawać nowych użytkowników. Bardzo ważne jest bezpieczne przechowywanie hasła użytkownika SA, które jest niezbędne do wykonania wielu czynności (niektórych aktualizacji, kopii bazy danych). Tutaj podawane są dane użytkownika, w tym login i hasło.

12 Konfiguracja programu
Przed rozpoczęciem pracy w programie należy założyć przynajmniej jedną serię dokumentów. Serie dodawane są w Kartotece serii dokumentów sprzedaży. Nową serię zakładamy wciskając przycisk „Dodaj”.

13 Konfiguracja programu
W oknie Seria dokumentów sprzedaży definiujemy parametry serii. Parametry definiowane są na zakładkach: Parametry ogólne Uwagi – treść uwag jest drukowana jest w określonych miejscach na fakturze. Opcje eksportu do Symfonia FK Logo

14 Konfiguracja programu
W Numeratorze serii zleceń definiowany jest cykl numeracji: ciągły roczny kwartalny miesięczny oraz czas obowiązywania numeratora i format numeru. Format numeru podawany jest w następujący sposób: Dwa dowolne znaki (litery lub liczby), które określają symbol serii/ YY – w tym miejscu program automatycznie będzie wstawiać w numerze zlecenia dwie ostatnie cyfry roku/ 9999 – cztery cyfry „9” definiują, że w tym miejscu będzie numer kolejny zlecenia

15 Stawki VAT Przed rozpoczęciem pracy w programie należy wprowadzić potrzebne stawki VAT. Informacje te wprowadzane są w kartotece stawek VAT. Nową stawkę wprowadzamy po wciśnięciu przycisku Dodaj.

16 Kategorie FK Przed rozpoczęciem pracy w programie należy wprowadzić dane kategorii FK. Kartoteka kategorii FK służy do określenia sposobu dekretowania poszczególnych pozycji faktur w zależności od tego, czego dotyczy płatność. Nową stawkę wprowadzamy po wciśnięciu przycisku Dodaj.

17 Menu Kartoteki Kontrahentów
Funkcje dostępne w Kartotece Kontrahentów Użycie wybranego rekordu Wyświetlenie rekordu Edycja rekordu Dodanie rekordu Usunięcie rekordu Odświeżenie kartoteki Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

18 Kartoteka kontrahentów
Kartoteka kontrahentów zawiera dane o kontrahentach. Dane kontrahenta wprowadzane są na trzech tematycznych zakładkach. Dane klienta Dane kontaktowe Uwagi Na zakładce Upoważnienia wyświetlane są informacje o upoważnieniach udzielonych przez klienta.

19 Kartoteka dokumentów sprzedaży
Funkcje dostępne w Kartotece dokumentów sprzedaży: Użycie wybranego rekordu Wyświetlenie dokumentu Edycja dokumentu Dodanie dokumentu Usunięcie dokumentu Odświeżenie kartoteki Drukowanie dokumentu Porzucenie kartoteki Wyszukiwanie rekordów Filtrowanie rekordów

20 Kartoteka dokumentów sprzedaży
Inne funkcje dostępne w kartotece dokumentów sprzedaży. Drukowanie dokumentu Podgląd wydruku Wystawianie dokumentu korygującego Oznaczenie jako zapłacony Oznaczenie jako zatwierdzony Wyczyszczenie statusu sprawy Eksport dokumentów do systemu FK Symfonia

21 Tworzenie faktury do zlecenia
Faktury tworzone są automatycznie na podstawie danych zlecenia spedycyjnego (współpraca modułów Zlecenia++ i Faktury ++). Tworzenie faktur/not do zlecenia rozpoczyna się w oknie Zlecenie spedycyjne na zakładce Rozliczenia. Dzięki wprowadzeniu danych na tej zakładce dokumenty powstaną w sposób automatyczny, bez konieczności wprowadzania danych ręcznie w zakładce Fakturowanie.

22 Rozliczenie zlecenia Za pomocą przycisku „Dodaj” dodawane są nowe pozycje rozliczenia. Dane nowej pozycji: Typ (należność, wykład, refaktura) Podtyp Opis pozycji Cena, waluta, kurs waluty Ilość, jednostka, rabat, stawka VAT Kategoria FK i inne

23 Rozliczenie zlecenia Użytkownik może korzystać z tworzonych samodzielnie podręcznych słowników. Słownik jest dostępny np. w polu „Opis pozycji rozliczenia”. Każdy tekst wprowadzony w tym polu można zapamiętać w podręcznym słowniku a następnie użyć go przy tworzeniu nowych zleceń. Słownik jest dostępny w menu kontekstowym, po wciśnięciu prawego klawisza myszy.

24 Rozliczenie zlecenia Po wprowadzeniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia klientowi faktur i not pozycje są zatwierdzane przyciskiem „Zatwierdź”.

25 Rozliczenie zlecenia Faktury/noty można wygenerować z zatwierdzonych pozycji za pomocą przycisku „Faktura”. Program domyślnie generuje dokumenty ze wszystkich zatwierdzonych pozycji. Możliwe jest też generowanie dokumentów tylko do zaznaczonych pozycji.

26 Rozliczenie zlecenia Po wciśnięciu przycisku „Faktura” otwiera się okno faktury do zlecenia. W oknie uzupełniane są dane potrzebne do przygotowania dokumentu. W oknie można zaznaczyć opcję „Zapisz aktualną konfigurację jako domyślną”, co spowoduje, że widoczna konfiguracja będzie stosowana domyślnie do innych dokumentów sprzedaży. W oknie można zaznaczyć także opcję „Drukuj faktury po zaimportowaniu”, co spowoduje, że po wystawieniu faktury za pomocą przycisku „Wystaw fakturę” program automatycznie wyśle dokumenty do wydruku na drukarce.

27 Faktury do zlecenia Wystawione dokumenty sprzedaży można obejrzeć przechodząc na zakładkę Faktury/noty. Podgląd dokumentu wyświetlany jest po wciśnięciu przycisku „Pokaż”.

28 Faktury do zlecenia Dokumenty generowane ze zleceń są przechowywane w kartotece Dokumenty w module Faktury++. Dostęp do kartoteki z panelu bocznego programu - zakładka Fakturowanie, kartoteka Dokumenty. Więcej informacji na temat obsługi zleceń znajduje się w prezentacji programu FRAKTAL Zlecenia ++

29 Faktura bez powiązania ze zleceniem
Dokumenty sprzedaży mogą być wystawiane także odrębnie, bez powiązania ze zleceniami. Takie dokumenty wystawiane są bezpośrednio w kartotece dokumentów sprzedaży za pomocą przycisku Dodaj. Po wciśnięciu Dodaj należy wybrać rodzaj dokumentu.

30 Faktura bez powiązania ze zleceniem
W oknie danych faktury należy wprowadzić ręcznie dane dokumentu.

31 Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem Fraktal Studio moduł Zlecenia ++
Niniejsza prezentacja jest przeglądem głównych funkcji programu. W przypadku pytań prosimy o kontakt . Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat oprogramowania.

32 Studio Oprogramowania FRAKTAL
ul. Konstruktorska 4 Warszawa Tel. (22) Fax. (22)


Pobierz ppt "FAKTURY++ FRAKTAL Program do tworzenia dokumentów sprzedaży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google