Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem"— Zapis prezentacji:

1 Internet w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
dr Anna Kozłowska

2 Istota komunikacji rynkowej
proces przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwem (nadawcą) a jego otoczeniem (odbiorcą) poprzez określony kanał i środki (oraz nośniki) komunikowania

3 Trzy podstawowe aspekty komunikacji rynkowej
semantyczny (znaczeniowy) - przedsiębiorstwo istnieje dzięki komunikowaniu się z rynkiem pragmatyczny – wyrażony w instrumentalnym charakterze owego procesu techniczny - obejmuje zarówno materialny charakter środków przekazu (w naszym przypadku Internetu), jak i kanały, środki, nośniki oraz ich właściwości

4 Specyfika Internetu jako medium
proces komunikacji internetowej posiada podstawowe elementy procesu komunikacji, wzbogacone o interaktywność nowego medium oraz nowe środki i nośniki wymiany informacji klient-firma

5 Podstawowe elementy komunikacji

6 Uczestnicy komunikacji internetowej
komunikacja między przedsiębiorstwami (business–to–business), komunikacja między przedsiębiorstwami a konsumentami (business–to–consumer), komunikacja między konsumentami (consumer–to–consumer).

7 Przekaz forma+treść Przekaz może mieć postać multimedialną o charakterze statycznym (teksty, rysunki, obrazy), dynamicznym (dźwięk, ruch, animacja).

8 Szumy - zakłócenia zakłócenia zewnętrzne - np. trudności z otwieraniem stron, zawieszanie się sieci. zakłócenia wewnętrzne - dotyczą cech i predyspozycji uczestników procesu komunikacji internetowej zakłócenia semantyczne – błędy w kodowaniu i dekodowaniu informacji

9 Kontekst sytuacyjny kontekst medialny kontekst fizyczny
kontekst kulturowy kontekst historyczny kontekst czasowy kontekst psychologiczny

10 Narzędzia komunikacji internetowej
reklama sprzedaż osobista (marketing bezpośredni), promocja sprzedaży, public relations

11 Narzędzia a środki i nośniki komunikacji
środki komunikacji - środki transmisji przekazu, które współtworzą dane medium nośniki komunikacji - formy przekazywania informacji dopasowane do medium i środków komunikacji

12 Podstawowe kanały komunikacji internetowej
kanał indywidualny kanał masowy

13 Internet w procesie komunikacji indywidualnej
relacja „jeden-do-jeden” bezpośredni bądź pośredni kontakt pomiędzy uczestnikami procesu kontakt o charakterze osobowym (bądź quasi-osobowym) symetria sprzężenia zwrotnego interakcja społeczna

14 Internet w procesie komunikacji masowej
relacja „jeden-do-wielu” pośredniość i jednokierunkowość brak sprzężenia zwrotnego bądź jego ograniczony charakter pośrednia quasi-interakcja

15 Model komunikacji masowej

16 Podstawowe elementy komunikacji internetowej - model komunikacji hipermedialnej

17 Internet stwarza nową jakość komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku
relacja „wielu-do-wielu” interakcje z medium możliwość realizacji strategii pull – aktywny odbiorca

18 Podstawowe wzory komunikacji
alokucja konwersacja konsultacja rejestracja


Pobierz ppt "Internet w procesie komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google