Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego edukacja medialna?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego edukacja medialna?"— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego edukacja medialna?
Dr Piotr Drzewiecki Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2 Wychowanie do mediów Potrzeba: przemiany technologiczno-kulturowe
Konkretne zadania społeczne

3 Jak technologia zmienia kulturę
Nowe odkrycia i wynalazki techniczne Przemiany społeczne i kulturowe Nowe technologie komunikacji i ich dominacja  nowy typ kultury Zmiana w postrzeganiu świata (przemiany antropologiczne) Zmienia środowisko człowieka Kultura Środowisko wpływa na jego życie i rozwój. Określone umiejętności zyskują na znaczeniu Technologia komunikacji Jest twórcą technologii Człowiek

4 Rozwój technologii komunikacji i efekt opóźnienia kulturowego
Komputer w każdej szkole! I etap – nowa technologia Fascynacja nowością Lęk przed nowym Niepewność jutra II etap – adaptacja kulturowa Rozumienie szans i zagrożeń Akceptacja, afirmacja Edukacja Media to zagrożenie, manipulacja Media to nośniki ideologii Brak umiejętności wykorzystania – wykluczenie społeczne Media to tylko narzędzia, które mogą nam się bardzo przydać Korzystanie z nich to ważny element naszego życia i rozwoju Trzeba uczyć się z nich korzystać

5 Jak zmienia się kultura, jak zmienia się człowiek?
Współczesna zmiana technologiczna: media drukowane  media audiowizualne  multimedia Jak zmienia się kultura, jak zmienia się człowiek? Jak go mamy kształtować (edukacja)? Niezmienność naszych wartości, zmiana w sposobie ich wyrażania Wzrost znaczenia obrazu. Współudział w przekazie Dokonywanie świadomych wyborów – nadmiar opcji do wyboru Społeczeństwo wiedzy. Znaczenie rozumienia i selekcji przekazów. Umiejętności informacyjne – nadmiar informacji Co się zmienia, a co pozostaje niezmiene? Znaczenie komunikatywności jako element sukcesu – alfabetyzm funkcjonalny Przemiany ilościowe i jakościowe

6 Nowy typ kultury i sposób uczestnictwa
Kultura druku – warunkiem uczestnictwa umiejętności czytania i pisania Kultura telewizyjna, multimedialna – alfabetyzacja obejmuje również Słuchanie Patrzenie Rozumienie przekazów (świadomość, krytycyzm) Dokonywanie wyborów (selektywność) Odbiór i tworzenie przekazów

7 Nowa technologia komunikacji. Budzenie świadomości odbiorczej
Mass media Bierny odbiorca, niski stopień interakcji Nieduża liczba nadawców Centralizacja mediów – tradycyjne radio i telewizja „dla wszystkich”, wiodące dzienniki krajowe „Nowe media” Interaktywność – możliwość wyrażania opinii, głosowania, wybierania Wiele nadawców Rozproszenie, decentralizacja np. internet, formatowanie stacji, rozwój prasy specjalistycznej i regionalnej Jak zmienia się człowiek – odbiorca pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych?

8 Odbiorca jako element rynku mediów
aktywny Odbiorca jako element rynku mediów większy stopień rozwoju rynku mediów EDUKACJA MEDIALNA. Odbiorca bardziej świadomy, wykształcony Przekaz, oferta programowa REKLAMA Formatowanie medium Bierność odbiorcza: oglądam to, co mi pokazują nadawca odbiorca Większe wyzwanie dla mediów Decyzja odbiorcy, co oglądam Badania opinii, decyzja o doborze przekazów Udział w ankietach. Badania telemetryczne DECYZJE ZAKUPOWE Powiązanie edukacja medialna – edukacja konsumencka

9 Media – konieczna zmiana nastawienia
Odbiorca wykształcony – większe wyzwanie dla mediów. Lepszy jest odbiorca bierny Na dłuższą metę i tak nie będziemy mogli ignorować odbiorcy  Internet, dziennikarstwo obywatelskie, rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Edukacja medialna jako element strategii rozwoju mediów i rynku Większe możliwości formatowania przekazu

10 Nowa wizja piśmienności – nowoczesna retoryka
Edukacja oparta na kulturze druku – przekaz wiedzy, dyscyplina, logika, centralizacja, jednokierunkowość: nauczający, nauczani Edukacja medialna Nowa wizja piśmienności – nowoczesna retoryka Nowa wizja edukacji – decentralizacja, doświadczanie świata, rozwiązywanie problemów, edukacja połączona z rozrywką – edutainment, wielokierunkowość – opcje do wyboru Media literacy

11 Edukacja medialna: Nie jest: Nie powinna być Jest i może być
Szkoleniem z zakresu dziennikarstwa Wiedzą o mediach Nie powinna być Jednym z wielu przedmiotów szkolnych do wyboru Jest i może być Kształtowaniem podstawowych umiejętności w społeczeństwie informacyjnym Ruchem społecznym rodziców i nauczycieli Nową wizją reformy edukacji strategii mediów

12 Media i szkoła Upadek autorytetu szkoły jako centrum przekazu wiedzy
Edukacja równoległa – uczniowie więcej czasu spędzają na odbiorze mediów niż nauce szkolnej Zmiana charakteru instytucji jako efekt zmiany technologicznej Konieczność nowej wizji szkoły

13 Media i edukacja. Trzy typy relacji
Do tej pory koncentrowano się na tych dwóch aspektach Edukacja przez media – media edukacyjne Media w edukacji – technologia kształcenia, media w nauczaniu Wychowanie do mediów – kształtowanie umiejętności odbiorczych, budzenie twórczości medialnej Zaniedbanie właściwej edukacji medialnej

14 Priorytet umiejętności
Do tej pory Przekaz wiedzy o mediach Konferencje naukowe Debaty nt. zagrożeń medialnych Zaniedbania Praktyka społeczna Warsztaty edukacyjne, programy społeczne

15 Jak kształtować człowieka (edukacja)?
Konieczność adaptacji do nowych warunków kulturowych: Przekaz wiedzy – nadmiar, ważniejsze umiejętności poszukiwania rozwiązań i odpowiedzi Kształtowanie umiejętności – wiedzieć jak i gdzie szukać. WIĘKSZE ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI Nowe formy wyrażania Wartości – komunikowanie siebie innym Wspólne zadanie – różne podmioty społeczne

16 2. Konkretne zadania społeczne

17 Edukacja medialna – zadanie społeczne
Rodzina – podstawowe środowisko wychowawcze i miejsce odbioru mediów, gł. przekaz wartości. Samowychowanie do mediów, wychowanie do mediów w rodzinie Szkoła – częściowo przejmuje zadanie wychowawcze rodziny, gł. przekaz wiedzy i umiejętności. Edukacja medialna w szkole

18 Edukacja medialna – zadanie społeczne
Organizacje społeczne – wsparcie rodziny i szkoły. Edukacyjno-medialne programy społeczne Państwo – prawo medialne i organizacja mediów. Animacja działań organizacji społecznych – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Media – edukacja medialna jako element strategii public relations, kształtowanie własnego odbiorcy Badania naukowe

19 Jak budować edukację medialną w Polsce?
Praktyka społeczna 3. Organizacje społeczne 1. Rodzina, samowychowanie do mediów Rynek usług i produktów 4. Media 5a. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – animator działań Badania naukowe, doradztwo, szkolenia 2. Szkoła. Edukacja medialna 5. PAŃSTWO 5b. MEN Szkolnictwo Zasada współdziałania. Co możemy zrobić dla siebie wzajemnie?

20 Konkrety Nowoczesny program nauczania edukacji medialnej w szkole (priorytet umiejętności, odrębny przedmiot) Programy społeczne tj. np. Cała Polska czyta dzieciom Edukacja medialna jako element promocji wizerunku mediów prywatnych w Polsce. Media publiczne – element misyjny KRRiT – krajowy animator działań, organizacja tygodnia edukacji medialnej, budzenie świadomości problemu

21 Pomysły na programy społeczne w zakresie edukacji medialnej
Wytyczne Komisji Europejskiej ( ) Polityka UE w zakresie wychowania do mediów: Edukacja medialna odnośnie komunikatów komercyjnych (reklama) Edukacja medialna w stosunku do dzieł europejskich (kinematografia europejska) Edukacja medialna odnośnie usług on-line

22 Kształcenie nauczycieli wychowania do mediów
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Jak możemy pomóc i co robimy? Kształcenie nauczycieli wychowania do mediów Nowe programy nauczania edukacji medialnej – MediaAKTYWNI Szkolenia, projekty edukacyjne - warsztaty Badania naukowe Współpraca międzynarodowa (Kanada, USA, Europa)

23 MediaAKTYWNI. Jak ja chcę pomóc w rozwoju edukacji medialnej?
Pakiet projektów edukacyjnych dla szkół i nie tylko MediaAKTYWNI12+ dla gimnazjalistów Projekt badawczy „Metody aktywizujące w edukacji medialnej” Trzyletni program nauczania Sztuka komunikacji Moje media Społeczeństwo informacyjne Plany MediaAKTYWNI16+ (liceum) MediaAKTYWNI50+ (dla dorosłych) – „Funkcja edukacji medialnej w aktywizacji zawodowej dorosłych”

24 Przesłanie końcowe. Czas zmiany
Zmienia się technologia mediów, a w ślad za nią kultura i człowiek Problem do rozwiązania: odbiorca pozostaje sam sobie Wychowanie do mediów. Powinniśmy konsekwentnie zmienić: Nastawienie społeczne Model edukacji Strategię rozwoju mediów Prawo

25 Zapraszam do serwisu http://presscafe.yoyo.pl
Dziękuje za uwagę Zapraszam do serwisu


Pobierz ppt "Dlaczego edukacja medialna?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google