Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Ostrów Mazowiecka1 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Ostrów Mazowiecka1 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Ostrów Mazowiecka1 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006

2 Gmina Ostrów Mazowiecka2 I. D O C H O D Y: 1. Plan dochodów oszacowano na kwotę 21 137 604 zł, co stanowi 109,1 % dochodów roku 2005. 1. Plan dochodów oszacowano na kwotę 21 137 604 zł, co stanowi 109,1 % dochodów roku 2005. I.1. Struktura źródeł dochodów: Subwencje – 10 479 724 zł, w tym: oświatowa – 7 578 880 zł, tj. 35,85% dochodów budżetu wyrównawcza – 2 900 844 zł, tj.13,72 % dochodów budżetu Dotacje na zadania zlecone – 4 034 670 zł. tj.19,09 % dochodów budżetu

3 Gmina Ostrów Mazowiecka3 I. D O C H O D Y cd: Dotacje na zadania własne – 305 000 zł. tj.1,44 % dochodów budżetu Dochody własne – 4 024 987 zł. tj.19,04 % dochodów budżetu Udziały w podatkach (CIT i PIT) – 2 250 163 zł. tj.10,65 % dochodów budżetu Dotacje na porozumienia z j.s.t. - 43 060 zł. tj.0,21 % dochodów budżetu

4 Gmina Ostrów Mazowiecka4 Struktura dochodów własnych Podatki i opłaty miejscowe– 3 581 637zł, w tym: Od nieruchomości – 2 735 991 zł, tj. 12,94 % ogółem dochodów,w tym: Od osób prawnych – 2 344 900 zł Od osób fizycznych – 391 091 zł Rolny – 363 900 zł tj. 1,72 % ogółem dochodów, w tym: Od osób prawnych – 10 500 zł Od osób fizycznych – 353 400 zł

5 Gmina Ostrów Mazowiecka5 Struktura dochodów własnych cd. Leśny – 172 000 zł tj.0,81 % ogółem dochodów, w tym: Od osób prawnych – 153 300 zł Od osób fizycznych – 18 700 zł Opłaty na podstawie ustaw - 41 941 zł tj. 0,20 % ogółem dochodów Od środków transportowych–155 000 zł tj. 0,73% ogółem dochodów, w tym: Od osób prawnych – 45 900 zł Od osób fizycznych – 109 100 zł Podatki przekazywane przez Urząd Skarbowy - 112 805 zł tj. 0,53 % ogółem dochodów

6 Gmina Ostrów Mazowiecka6 Struktura dochodów własnych, cd. sprzedaż mienia komunalnego – 23 000 zł tj. 0,11 % ogółem dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 126 500 zł tj. 0,60 % ogółem dochodów gospodarowanie mieniem komunalnym - 90 965 zł tj. 0,43 % ogółem dochodów wpływy z usług - 144 700 zł tj. 0,68 % ogółem dochodów odsetki i inne dochody - 58 185 zł tj. 0,28 % ogółem dochodów

7 Gmina Ostrów Mazowiecka7 Obsługa zadłużenia Gminy

8 Gmina Ostrów Mazowiecka8 Całkowite zadłużenie Gminy

9 Gmina Ostrów Mazowiecka9 II. Wydatki Wydatki na rok 2006 zaplanowano w wysokości 23 828 638 zł tj. 111,9 % wydatków roku 2005. II.1. Struktura głównych wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco: oświata – 10 753 229 zł tj.54% planowanych wydatków (bez zadań zleconych), w tym: z subwencji oświatowej – 7 578 880 zł. ( 71 %) ze środków własnych – 3 174 349 zł. (29 % ) inwestycje – 4 660 200 zł tj. 23,54%, planowanych wydatków ( bez zadań zleconych)

10 Gmina Ostrów Mazowiecka10

11 Gmina Ostrów Mazowiecka11 Wydatki Inwestycyjne Wydatki Inwestycyjne I. Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Komorowie- I etap ( osiedle przy ul. Legionowej) - 303 000 zł ( osiedle przy ul. Legionowej) - 303 000 zł 2. Budowa wodociągu w Zakrzewku - - 770 000 zł Razem - 1 073 000 zł

12 Gmina Ostrów Mazowiecka12 II. Drogi gminne 1.Przebudowa drogi - Koziki Majdan - 680 000 zł 2.Przebudowa drogi - Komorowo Majdan – 520 000 zł 3.Przebudowa drogi - Zalesie - 360 000 zł 4.Przebudowa drogi - Smolechy - 360 000 zł 5.Przebudowa drogi -Wiśniewo Niwiska -530 000zł 6.Odnowa drogi - Stare Lubiejewo ul. Ostrowska - 300 000 zł

13 Gmina Ostrów Mazowiecka13 II. Drogi gminne cd. 7.Przebudowa drogi –odwodnienie - Komorowo ul. Leśna 7.Przebudowa drogi –odwodnienie - Komorowo ul. Leśna - 30 000 zł 8. Dokumentacja na drogi do wykonania w 2007 r.( zgodnie z WPI): W Nowej Osuchowej – ul. Szkolna W Ugniewie – ul. Szkolna W Popielarni W Podborzu – ul. Zambrowska W Jelonkach – tzw. Stara Wieś Jelenie – Przyjmy Razem – 2 845 000 zł Razem – 2 845 000 zł

14 Gmina Ostrów Mazowiecka14 III. Oświata i Wychowanie 1. SP w Dybkach -termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego -115 000 zł 2.ZS w Jelonkach – termomodernizacja, parking oraz wymiana instalacji elektrycznej - 225 000 zł 3.SP w Ugniewie - termomodernizacja i parking- 98 000 zł 4.SP w Komorowie – remont szkoły i parking 62 000 zł 5.SP w Jasienicy - remont kuchni 105 000 zł Razem 605 000 zł Razem 605 000 zł

15 Gmina Ostrów Mazowiecka15 IV.Świetlice wiejskie IV.Świetlice wiejskie 1.Dobudowa świetlicy z garażem do istniejącego budynku strażnicy - Nagoszewka I - 274 000 zł – realizacja z dofinansowaniem funduszy unijnych ( 80 % kosztów kwalifikowanych )

16 Gmina Ostrów Mazowiecka16 Struktura wydatków inwestycyjnych

17 Gmina Ostrów Mazowiecka17 KONIEC ( opracował Waldemar Brzostek )


Pobierz ppt "Gmina Ostrów Mazowiecka1 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google