Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Dziurzyński, Janek Puzyna, Ola Mania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Dziurzyński, Janek Puzyna, Ola Mania"— Zapis prezentacji:

1 Michał Dziurzyński, Janek Puzyna, Ola Mania
Niziny w Polsce Michał Dziurzyński, Janek Puzyna, Ola Mania

2 Dzielimy je na: Podbrzeżne Kontynentalne

3 Niziny Polski Nizina Wielkopolska
*największym miastem jest Kalisz *występują znaczne złoża gazu ziemnego i węgla brunatnego *Krajobraz równinny wybitnie rolniczy urozmaicony wysoczyznami moreny dennej i dolinami rzek 

4 Niziny Polski Nizina Śląska
* głównym miastem jest Wrocław  *występują duże złoża rudy miedzi *najlepsze warunki klimatyczno glebowe dla rozwoju rolnictwa

5 Niziny Polski Nizina Podlaska
*w północnej części krainy geograficznej znajduje się największy w Polsce obszar bagienny *zachował się fragment pierwotnej puszczy (Białowieskiej) *region o najbardziej kontynentalnym klimacie – mroźna zima – wśród wszystkich regionów nizinnych

6 Niziny Polski Nizina Mazowiecka
*jedynym zwartym kompleksem leśnym pozostała Puszcza Kampinowska * przecina ją Wisła *Największe miasto - Warszawa

7 Niziny Polski Polesie Lubelskie

8 GLEBY Gleby mało urodzajne
Gleby bielicowe rozwinięte na piaskach i glinie Miejscami ziemie brunatne W dolinach rzecznych można spotkać mady

9 KLIMAT Klimat jest zróżnicowany Niskie opady ok. 500mm rocznie
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8°C (Niziny Mazowieckiej)

10

11 ROŚLINNOŚĆ Teren ten należy do jednego ze słabiej zalesionych w Polsce. Na piaskach rosną bory sosnowe, na glinach bory mieszane. Dużo rzadziej można spotkać grądy i dąbrowy.

12 MEANDER fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk. W Polsce występują m.in.. na Narwi czy Bugu.

13 STARORZECZE Pozostałość po dawnym korycie rzecznym, utworzone na skutek erozji bocznej. W Polsce np. Starorzecze Wisły i starorzecze Narwi.

14 ŁAWICE Wał z piasku albo z innych osadów dennych, usypany w dużym akwenie albo rzece. W Polsce np. na Wiśle.

15 PARKI NARODOWE (nizina mazowiecka)
Kampinowski Park Narodowy (UNESCO)   polski park narodowy utworzony w 1959 roku w województwie warszawskim. Rozciąga się na na północny zachód od Warszawy. Pokrywa się z terenami Puszczy Kampinoskiej. Można tam spotkać np. Łosie, bobry czy kuny.

16 Mazowiecki Park Krajobrazowy
utworzony w latach , obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy. Ponad 70% powierzchni parku zajmują lasy, przede wszystkim lasy iglaste z niemal wszystkimi typami borów.

17 Chojnowski Park Krajobrazowy
 park krajobrazowy leżący na Równinie Warszawskiej i skraju Doliny Środkowej Wisły. W parku żyje ok. 100 gatunków ptaków, ponad 20 gatunków ryb oraz kilkudziesięciu gatunków gadów, płazów i ssaków, m.in. gatunki chronione.

18 PARKI NARODOWE (nizina Podlaska)
Białowieski Park Narodowy  polski park narodowy położony w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Puszcza Białowieska jest środowiskiem życia dla olbrzymiej jak na tę strefę klimatyczną liczby gatunków zwierząt. ymbolem parku jest żubr, gdyż właśnie w tym parku ocalono od zagłady to zwierzę.

19

20 Biebrzański Park Narodowy
Największy park w Polsce o powierzchni 592,23 km2, położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego spotyka się zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, szuwary, a także zbiorowiska leśne.

21 Narwiański Park Narodowy
Park znajduje się w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, na zachód od Białegostoku, pomiędzy miejscowościami Suraż iRzędziany. Symbolem Narwiańskiego Parku Narodowego jest błotniak stawowy.

22 PARKI NARODOWE (nizina Wielkopolska)
Wielkopolski Park Narodowy położony nad Wartą, na południe od Poznania. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta.

23

24 PARKI NARODOWE (Polesie Lubelskie)
Poleski Park Narodowy   park narodowy położony w województwie lubelskim, w polskiej części Polesia. Roślinność parku jest bardzo bogata. Obfituje w rośliny typowe dla terenów podmokłych i bagiennych.

25 PARKI NARODOWE (nizina Śląska)
Karkonoski Park Narodowy (UNESCO) Park znajduje się w południowo-zachodniej części kraju przy granicy państwowej z Czechami. W parku ochronie podlegają najcenniejsze przyrodniczo i najpiękniejsze krajobrazowo tereny: torfowiska wysokie, zarośla kosówki, gołoborza, kotły polodowcowe.

26

27 Park Narodowy Gór Stołowych
Park jest położony na terenie Sudetów Środkowych na południowym zachodzie ziemi kłodzkiej, przy granicy polsko-czeskiej. Nazwa Góry Stołowe doskonale opisuje ich krajobraz.(płaszczyzny i bryły)

28 Główne Miasta - Warszawa
Jest to stolica Polski Największe miasto w naszym kraju W Warszawie mieszka ludzi

29 Warszawa c.d. Kościół Wizytek Zamek Królewski

30 Główne Miasta - Łódź W Łodzi mieszka 722022 osób
Trzecie co do wielkości miasto w Polsce Data założenia ok rok

31 Cerkiew Aleksandra Newskiego
Łódź c.d. Kościół św. Doroty Cerkiew Aleksandra Newskiego

32 Główne Miasta - Kalisz Kalisz zamieszkuje 104867 mieszkańców
Założony w 850 roku

33 Prosna w parku miejskim
Kalisz c.d. Kanał Bernardyński Prosna w parku miejskim

34 Główne Miasta - Wrocław
Populacja Wrocławia wynosi ludzi Data założenia przypada na przełom IX i X wieku

35 Wrocław c.d. Muzeum Narodowe Teatr Lalek

36 Fauna nizin

37 Roślinność

38 Studnia Artezyjska Woda artezyjska – woda głęboko pod ziemią, pod ciśnieniem hydrostatycznym Studnia artezyjska – studnia powstająca przez wywiercenie otworu do wód artezyjskich. Woda z takiej studni wypływa samoczynnie, czasami pod dużym ciśnieniem Głównie występuje w Polsce na: Nizinie Mazowieckiej Nizinie Łódzkiej

39 Przemysł Najbardziej rozwinięty w aglomeracjach: warszawskiej, łódzkiej, wrocławskiej oraz białostockiej Przemysł elektromaszynowy i środków transportu przeważa w Warszawskim i Wrocławskim okręgu Przemysł włókienniczy i odzieżowy przeważa w okręgu Łódzkim oraz Białostockim Wydobywa się także: Rudy miedzi Węgiel brunatny Gaz ziemny

40 Bibliografia klasa, Świat bez tajemnic

41 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Michał Dziurzyński, Janek Puzyna, Ola Mania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google