Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY"— Zapis prezentacji:

1 BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

2 Ciekawostki Białowieski Park Narodowy położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej. Za początki jego istnienia przyjmuje się rok 1921, kiedy na części obecnego obszaru Parku utworzono leśnictwo „Rezerwat”. W roku 1932 leśnictwo „Rezerwat” zostało przekształcone w „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 roku jednostkę tę restytuowano jako Białowieski Park Narodowy, pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

3 Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną. W Parku występuje m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków.

4

5 Dzisiejsza Puszcza Białowieska, to kompleks leśny o obszarze 150 tys
Dzisiejsza Puszcza Białowieska, to kompleks leśny o obszarze 150 tys. ha położony po obydwu stronach granicy Polski i Białorusi. Część zachodnia, znajdująca się w Polsce, zajmuje 62,5 tys. ha; część wschodnia, znajdująca się na Białorusi, zajmuje 87,5 tys. ha - tworzy Park Narodowy "Bieławieżskaja Puszcza". 

6 Stare, pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Spośród ptaków spotykamy tu np.: sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego; z chrząszczy – żerdziankę Urussowa, pachnicę dębową, rozmiazga kolweńskiego; z motyli – lotnicę zyskę, szlaczkonia torfowca.

7 Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym, wpisanym przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa. Stanowi też najważniejszą – centralną strefę Rezerwatu Biosfery Białowieża. 

8 Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego dominują zbiorowiska leśne
Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego dominują zbiorowiska leśne. Spośród 166 zbiorowisk roślinnych znanych z polskiej części Puszczy Białowieskiej w Parku stwierdzono 74, w tym 22 zbiorowiska leśne, 2 zbiorowiska zaroślowe, 4 zbiorowiska roślinności wodnej, kilkadziesiąt zbiorowisk roślinności łąkowej i torfowiskowej. Na terenie Parku zachował się charakterystyczny układ przestrzenny i strefowość zbiorowisk roślinnych typowa dla krajobrazu równin polodowcowych Polski północno-wschodniej. Najbardziej charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym Parku jest wielogatunkowy las dębowo-grabowo-lipowy z udziałem klonu, świerka, jesionu i wiązu zwany grądem  .

9 KLON GRAB LIPA

10 Charakterystyczna roślinność BPN:

11 KOSACIEC SYBERYJSKI

12 TRZMIELINA BRODAWKOWATA

13 JASKIER KASZUBSKI

14 GRUSZYCZKA MNIEJSZA

15 OZOREK DĘBOWY ŻAGIEW OKÓŁKOWA

16 RULIK NADRZEWNY

17 CZOSNEK NIEDŹWIEDZI ŁUSKIEWNIK RÓŻOWY

18 TOJEŚĆ ROZESŁANA SIÓDMACZEK LEŚNY

19 ŻYWIEC CEBULKOWY

20 WIĄZÓWKA BŁOTNA

21 OSTROŻEŃ WARZYWNY

22 POKRZYWA

23 BRZOZA OLSZA

24 CZERMIEŃ BŁOTNA

25 TURZYCA BŁOTNA KOSACIEC ŻÓŁTY

26 BORÓWKA BRUSZNICA

27 PERŁÓWKA ZWISŁA TURÓWKA WONNA

28 WIDŁAK JAŁOWCOWATY

29 Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy Europy
Symbolem Parku jest żubr – największy ssak lądowy Europy. Puszcza Białowieska okazała się dla żubra nizinnego ostatnią ostoją.Tu także rozpoczęto proces jego restytucji, czyli przywracania go naturze. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. W polskiej jej części liczy ona ok. 450 osobników.

30 Inne przykłady zwierząt występujących w BPN:
ŻUK LEŚNY

31 KORNIK DRUKARZ

32 ORSZOŁ PRĄŻKOWANY CHRABĄSZCZ MAJOWY

33 NASTROSZ OSINOWIEC

34 PERŁOWIEC TUNDROWY LOTNICA ZYSKA

35 PRZEZIERNIK OSOWIEC

36 ROPUCHA PASKÓWKA

37 KUMAK NIZINNY

38 ŻABA TRAWNA

39 ROPUCHA SZARA ROPUCHA ZIELONA

40 RZEKOTKA DRZEWNA

41 TRASZKA GRZEBIENIASTA TRASZKA POSPOLITA

42 JASZCZURKA ŻYWORODNA I ZWINKA

43 PADALEC ZASKRONIEC

44 ŻMIJA ZYGZAKOWATA

45 GNIEWOSZ PLAMISTY

46 ŻÓŁW BŁOTNY

47 ZIĘBA RUDZIK

48 PIECUSZEK MÓCHOŁÓWKA BIAŁOSZYJA

49 DZIĘCIOŁ TRÓJPALCZASTY

50 JARZĄBEK ŻURAW

51 BOCIAN CZARNY

52 PUCHACZ SÓWECZKA

53 MYSZOŁÓW

54 TRZMIELOJAD ORLIK KRZYKLIWY

55 WODNIK

56 KACZKA KRZYŻÓWKA

57 ROKITNICZKA

58 RYJÓWKA AKSAMITNA

59 JEŻ

60 MOPEK BOROWIEC WIELKI

61 BÓBR KOSZATKA

62 GRONOSTAJ ŁASICA

63 WYDRA BORSUK

64 JENOT RYŚ

65 WILK

66 JELEŃ DZIK

67 Mateusz Sowiński Wykonał Źródła: -http://bpn.com.pl
- -”100 CUDÓW PRZYRODY w Polsce” Izabela i Robert Szewczykowie Parki narodowe i rezerwaty


Pobierz ppt "BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google