Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA
Zadanie badawcze nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OZE) w budownictwie Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE W PROCESIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO uczestniczą: odbiorcy i ich przedstawiciele, przedsiębiorstwa energetyczne. Na ich styku mamy do czynienia z przeciwstawnością interesów GLIWICE, CZERWIEC 2011 ROK 1 1

2 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ OGÓLNE ZAŁOŻENIA MODELU
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ OGÓLNE ZAŁOŻENIA MODELU MODEL WINIEN BYĆ UŻYTECZNY NA WSTĘPNYM ETAPIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, TO JEST NA ETAPIE PODEJMOWANIA DECYZJI O WYKORZYSTANIU KONKRETNEGO ROZWIĄZANIA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO MODEL POZWALAĆ BĘDZIE NA ANALIZĘ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKACH PRAWNYCH RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ZASOBY ODNAWIALNE DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB ENERGETYCZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO MODEL BĘDZIE UWZGLĘDNIAŁ ANALIZĘ PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA ODNOŚNIE WYBORU ŹRÓDŁA ZASILANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO W ENERGIĘ W PROCESIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO uczestniczą: odbiorcy i ich przedstawiciele, przedsiębiorstwa energetyczne. Na ich styku mamy do czynienia z przeciwstawnością interesów 2 2

3 STRUKTURA PROCESU DECYZYJNEGO
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA STRUKTURA PROCESU DECYZYJNEGO Wybór rozwiązania najbardziej korzystnego dla Mi obiektu, ze zbioru rozwiązań pokrycia zapotrzebowania Dij przy stanie otoczenia Zjk, z wykorzystaniem wielokryterialnej funkcji korzyści uwzględniającej zróżnicowane parametry. Parametry energetyczno-ekologiczne np.: całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną, emisja ekwiwalentna, emisja CO2. Parametry ekonomiczne np.: koszt inwestycyjny, koszty eksploatacyjne, NPV, LCA, LCC. Parametry socjologiczne np.: komfort eksploatacji, bezpieczeństwo zasilania. Di1 Di1 Di1 W PROCESIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO uczestniczą: odbiorcy i ich przedstawiciele, przedsiębiorstwa energetyczne. Na ich styku mamy do czynienia z przeciwstawnością interesów referencyjne Di2 Di2 Di2 Di3 Di3 Di3 OZE Di4 Di4 Di4 ... ... ... 3

4 SKŁADOWE PROCESU DECYZYJNEGO PODMIOT PODEJMUJĄCY DECYZJĘ {Mi}
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA SKŁADOWE PROCESU DECYZYJNEGO PODMIOT PODEJMUJĄCY DECYZJĘ {Mi} INWESTOR, ZARZADCA LUB PROJEKTANT OBIEKTU: BUDYNKU LUB GRUPY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, ISTNIEJĄCYCH LUB NOWO WZNOSZONYCH, JEDNORODZINNYCH LUB WIELORODZINNYCH O OKREŚLONYCH CECHACH. W zakresie parametrów użytkownika ciepła dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wykonano: przegląd obowiązujących metod określania zapotrzebowania na ciepło, analizę czynników wpływających na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło, zaproponowano uproszczone zasadny określania zapotrzebowania na ciepło. W PROCESIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO uczestniczą: odbiorcy i ich przedstawiciele, przedsiębiorstwa energetyczne. Na ich styku mamy do czynienia z przeciwstawnością interesów 4 4

5 SKŁADOWE PROCESU DECYZYJNEGO
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA SKŁADOWE PROCESU DECYZYJNEGO ZBIÓR ROZWIĄZAŃ DOPUSZCZALNYCH {Dij} W PROCESIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO uczestniczą: odbiorcy i ich przedstawiciele, przedsiębiorstwa energetyczne. Na ich styku mamy do czynienia z przeciwstawnością interesów W zakresie rozwiązań technicznych instalacji poszczególnych systemów budynków mieszkalnych wykonano: przegląd rozwiązań technicznych systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przegląd obowiązujących metod doboru urządzeń w tych systemach, ogólny podział na podsystemy instalacji w ramach systemu i rozwiązania. 5 5

6 SKŁADOWE PROCESU DECYZYJNEGO FUNKCJA KORZYŚCI {Kijk=F(Dij,Zjk)}
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA SKŁADOWE PROCESU DECYZYJNEGO FUNKCJA KORZYŚCI {Kijk=F(Dij,Zjk)} FUNKCJA KORZYŚCI – Z UWAGI NA CHARAKTER ANALIZOWANEGO PROCESU DECYZYJNEGO PRZYJMUJE SIĘ WIELOKRYTERIALNĄ POSTAĆ FUNKCJI W PROCESIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO uczestniczą: odbiorcy i ich przedstawiciele, przedsiębiorstwa energetyczne. Na ich styku mamy do czynienia z przeciwstawnością interesów Wykonano analizy lokalnych uwarunkowań w zakresie zaopatrzenia w energię nieodnawialną budownictwa mieszkaniowego obejmujące: charakterystykę dostępności nieodnawialnych nośników energii w kraju, zasady ich pozyskiwania dla budynku mieszkalnego, zasady rozliczania ich dostawy (kalkulatory taryf). 6 6

7 WYZNACZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA WYZNACZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA NOWY BUDYNEK JEDNORODZINNY I WIELORODZINNY, GRUPA BUDYNKÓW PN; ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ISTNIEJĄCY BUDYNEK JEDNORODZINNY I WIELORODZINNY, GRUPA BUDYNKÓW WG DANYCH POMIAROWYCH I INWENTARYZACYJNYCH, SKORYGOWANYCH DLA SEZONU STANDARDOWEGO PN; ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W WYPADKU BRAKU DANYCH POMIAROWYCH WSKAŹNIKOWO W OPARCIU O EKCO [kWh/m2*rok] i Af [m2] I PRZYJĘTE SPRAWNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH PODSYSTEMÓW SYMULACJA GODZINOWEGO PRZEBIEGU ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO Pi= f(QH; Sgi) [kW] Sgi - stopniogodziny w sezonie grzewczym dla ustalonej długości sezonu grzewczego wg Rozporządzenia Pi - zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzewania pozostałe oznaczenia i indeksy wg Rozporządzenia 7 7

8 WYZNACZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA WYZNACZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DLA PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NOWY BUDYNEK JEDNORODZINNY I WIELORODZINNY, GRUPA BUDYNKÓW PN; ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ISTNIEJĄCY BUDYNEK JEDNORODZINNY I WIELORODZINNY, GRUPA BUDYNKÓW WG DANYCH POMIAROWYCH I INWENTARYZACYJNYCH PN; ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W WYPADKU BRAKU DANYCH POMIAROWYCH WSKAŹNIKOWO W OPARCIU O EKCWU [kWh/m2*rok] i Af [m2] I PRZYJĘTE SPRAWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PODSYSTEMÓW SYMULACJA GODZINOWEGO PRZEBIEGU ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W OPARCIU O ANALIZĘ RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW GODZINOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA DLA PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH 8 8

9 W TRAKCIE OPRACOWYWANIA SĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA W TRAKCIE OPRACOWYWANIA SĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA ZAŁOŻENIA DLA OKREŚLENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ DLA CHŁODZENIA I WENTYLACJI ORAZ PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH INSTALACJI CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM MODEL UŻYTKOWNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ UMOŻLIWIAJĄCY PROWADZENIE SYMULACJI W ZAKRESIE SPOSOBU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM MIĘDZY INNYMI SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ANALIZA I OPRACOWANIE ZASAD MODELOWANIA STANÓW OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO UŻYTKOWNIKA OKREŚLENIE ZOBIEKTYZOWANEJ FUNKCJI KORZYŚCI RANKINGUJĄCEJ POSZCZEGÓLNE ANALIZOWANE ROZWIĄZANIA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ BUDYNKÓW GROMADZONE SĄ DANE DLA WALIDACJI MODELU ORAZ DANE ODNOŚNIE CHARAKTERYSTYK ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII W RÓŻNYCH TYPACH BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH (NAWIĄZANO WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI ENERGETYCZNYMI Z BYDGOSZCZY, ZIELONEJ GÓRY, LUBLINA, DĄBROWY GÓRNICZEJ, KATOWIC) W PROCESIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO uczestniczą: odbiorcy i ich przedstawiciele, przedsiębiorstwa energetyczne. Na ich styku mamy do czynienia z przeciwstawnością interesów 9 9

10 ZAPOTRZEBOWANIE POMIAROWE CIEPŁA wg DANYCH KPEC Bydgoszcz
ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA ZAPOTRZEBOWANIE POMIAROWE CIEPŁA wg DANYCH KPEC Bydgoszcz W PROCESIE PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO uczestniczą: odbiorcy i ich przedstawiciele, przedsiębiorstwa energetyczne. Na ich styku mamy do czynienia z przeciwstawnością interesów Budynek wielorodzinny z lat 80 zasilany z KPEC Bydgoszcz, całkowicie termomodernizowany, Af = 4259 m2, EKco = 89 kWh/m2*rok 10 10


Pobierz ppt "ANALIZA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZWIĄZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google