Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu ID grupy: 98/62_MF_G2 Opiekun Aneta Waszkowiak Kompetencja: matematyczno- fizyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu ID grupy: 98/62_MF_G2 Opiekun Aneta Waszkowiak Kompetencja: matematyczno- fizyczna."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu ID grupy: 98/62_MF_G2 Opiekun Aneta Waszkowiak Kompetencja: matematyczno- fizyczna Temat projektowy: Załamanie światła Semestr/rok szkolny: semestr 5; 2011/2012

3 Współczynnik załamania światła: n
n= c/v c= prędkość światła w próżni c= 3*108m/s v= szybkość światła w danym ośrodku

4 nsz=c/Vsz nw=c/Vw np=c/Vp
Vszkła<Vwody<Vpowietrza nszkła > nwody >npowietrza nsz=c/Vsz nw=c/Vw np=c/Vp

5 Załamanie światła obserwujemy na granicy dwóch ośrodków przezroczystych o różnych współczynnikach załamania światła.

6 Załamanie od prostopadłej
Załamanie od prostopadłej obserwujemy, gdy światło przechodzi np. ze szkła do powietrza. v1 α n1 > n2 β α= kąt padania v1 v2 < β=kąt załamania v2

7 Załamanie do prostopadłej
Załamanie do prostopadłej obserwujemy, gdy światło przechodzi np. z powietrza do szkła. v1>v2 n1 < n2 α β=kąt załamania β α= kąt padania

8 ZAŁAMANIE DO PROSTOPADŁEJ ZAŁAMANIE OD PROSTOPADŁEJ

9 Załamanie do prostopadłej
v1 v2 v1 v2 >

10 ZAŁAMANIE DO PROSTOPADŁEJ

11 Prawo załamania sformułował Snellius.
Promień padający i załamany oraz prostopadła padania (normalna) leżą w jednej płaszczyźnie, a kąty spełniają zależność: n1 – współczynnik załamania światła ośrodka pierwszego, n2 – współczynnik załamania światła ośrodka drugiego, n21 –względny współczynnik załamania światła ośrodka drugiego względem pierwszego, α 1 – kąt padania, kąt między promieniem padającym a normalną do powierzchni granicznej ośrodków, β 2 – kąt załamania, kąt między promieniem załamanym a normalną.

12 Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia
Całkowite wewnętrzne odbicie światła zachodzi wówczas gdy, promień świetlny pada na granicę 2 ośrodków przezroczystych, pod kątem większym niż kąt graniczny αgr i wychodzi z ośrodka o większym współczynniku załamania, do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania (n1 > n2)

13 Ponieważ sinβ = sin90° = 1, to
Kąt graniczny jest to kąt padania, dla którego kąt załamania wynosi 90°. Łatwo zauważyć, że z prawa załamania Ponieważ sinβ = sin90° = 1, to

14 Przykładowe zdjęcia całkowitego wewnętrznego odbicia

15 Pryzmat bryła z przezroczystego materiału ograniczona przynajmniej dwiema nierównoległymi płaszczyznami, służąca do załamywania lub odbijania wiązki światła albo do jej rozszczepiania na barwy składowe

16 Rozszczepienie światła białego
Rozszczepienie światła spowodowane jest różną prędkością rozchodzenia się promieni świetlnych o różnych barwach. Różna prędkość rozchodzenia się światła owocuje oczywiście różnym współczynnikiem załamania światła i różnym kątem załamania (patrz zjawisko załamania światła). Ponieważ zaś światło białe jest mieszaniną świateł o wielu barwach, to przepuszczenie go przez pryzmat spowoduje rozdzielenie poszczególnych składowych na piękną tęczę.

17 Rozszczepienie światła w pryzmacie

18 Światło jednobarwne po przejściu przez pryzmat nie ulega rozszczepieniu, tylko załamaniu.

19 Źródła www.wikipedia.pl
Encyklopedia PWN „Świat fizyki” – podręcznik dla gimnazjum, wyd. Zamkor Fizyka i astronomia dl każdego – podręcznik dla LO – wydawnictwo Zamkor

20


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Poznaniu ID grupy: 98/62_MF_G2 Opiekun Aneta Waszkowiak Kompetencja: matematyczno- fizyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google