Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optyka geometryczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optyka geometryczna."— Zapis prezentacji:

1 Optyka geometryczna

2 Temat: Prawo odbicia i załamania światła
Zjawisko odbicia fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fal na granicy dwóch ośrodków, przy czym fala nie opuszcza danego ośrodka rozprzestrzeniania się. Bartosz Jabłonecki

3 Rys. Zjawisko odbicia fal
normalna promień odbity promień padający Bartosz Jabłonecki

4 W zjawisku odbicia fal kąt odbicia jest równy kątowi padania.
Prawo odbicia W zjawisku odbicia fal kąt odbicia jest równy kątowi padania. Promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbijającej, wystawiona w punkcie padania, leżą w jednej płaszczyźnie Bartosz Jabłonecki

5 Zjawisko załamania fal polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fal na granicy dwóch ośrodków, przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego, na skutek różnej prędkości fali w tych ośrodkach. Bartosz Jabłonecki

6 Rys. Zjawisko załamania fal
normalna promień padający promień załamany ośrodek I ośrodek II Bartosz Jabłonecki

7 Prawo załamania fal Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania dla dwóch ośrodków jest równy stosunkowi prędkości v1 rozchodzenia się fali w pierwszym ośrodku do prędkości v2 w drugim ośrodku. Bartosz Jabłonecki

8 Bezwzględny współczynnik załamania
Bezwzględnym współczynnikiem załamania nazywamy stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku: Bartosz Jabłonecki

9 Przykłady współczynników załamania próżnia powietrze woda szkło
Bartosz Jabłonecki

10 Względny współczynnik załamania
Względnym współczynnikiem załamania nazywamy stosunek odpowiednich współczynników załamania: lub Bartosz Jabłonecki

11 Temat: Całkowite wewnętrzne odbicie.
Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia ma miejsce wtedy, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do ośrodka rzadszego. Bartosz Jabłonecki

12 Rys. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia (woda-powietrze)
promień padający promień odbity ośrodek I ośrodek II Bartosz Jabłonecki

13 Obliczmy kąt graniczny dla ośrodków woda-powietrze:
pamiętamy: Bartosz Jabłonecki

14 Wybrane wartości kąta granicznego
Bartosz Jabłonecki

15 Temat: Płytka równoległościenna i pryzmat
Płytka równoległościenna to przezroczysta bryła ograniczona dwiema powierzchniami płaskimi i równoległymi. Bartosz Jabłonecki

16 Promień przechodzący przez płytkę równoległościenną
d - grubość płytki l - przesunięcie promienia Bartosz Jabłonecki

17 Pryzmat to przezroczysta bryła ograniczona dwiema powierzchniami płaskimi i nierównoległymi.
Kąt zawarty między tymi płaszczyznami nazywamy kątem łamiącym pryzmatu. Bartosz Jabłonecki

18 Promień przechodzący przez pryzmat
- kąt łamiący pryzmatu - kąt odchylenia promienia Bartosz Jabłonecki

19 Temat: Zwierciadła płaskie i kuliste
Odbicie fal świetlnych zachodzi na wszystkich powierzchniach (w szczególności na powierzchniach płaskich i kulistych). W zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, prosty i jednakowej wielkości. Bartosz Jabłonecki

20 Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim
Bartosz Jabłonecki

21 Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim - przykład
Bartosz Jabłonecki

22 Zwierciadło kuliste (wklęsłe i wypukłe) powstaje jako wycinek sfery
Zwierciadło kuliste (wklęsłe i wypukłe) powstaje jako wycinek sfery. Charakteryzuje je promień krzywizny r. symbole zwierciadła wklęsłego wypukłego r r Bartosz Jabłonecki

23 Konstrukcja ogniska pozornego F
Konstrukcja ogniska F r O F Konstrukcja ogniska pozornego F r O F Bartosz Jabłonecki

24 Dla przyosiowych promieni ogniskowa jest równa połowie promienia.
Ogniskową nazywamy odcinek łączący powierzchnię zwierciadła z ogniskiem. Dla przyosiowych promieni ogniskowa jest równa połowie promienia. Bartosz Jabłonecki

25 Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym
F O przedmiot obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony pomniejszony Bartosz Jabłonecki

26 Równanie zwierciadła x y f O F przedmiot obraz f - ogniskowa
x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadła Bartosz Jabłonecki

27 Powiększenie obliczamy jako stosunek wysokości obrazu do wysokości przedmiotu:
lub Bartosz Jabłonecki

28 Inne konstrukcje O przedmiot F obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony
powiększony Bartosz Jabłonecki

29 Inne konstrukcje O obraz przedmiot F Cechy: pozorny prosty powiększony
Bartosz Jabłonecki

30 Inne konstrukcje O przedmiot obraz F Cechy: pozorny prosty
pomniejszony Bartosz Jabłonecki

31 Temat: Soczewki Soczewka to przezroczysta bryła ograniczona dwiema powierzchniami kulistymi lub jedną kulistą i jedną płaską. Bartosz Jabłonecki

32 Rodzaje soczewek soczewki skupiające (wypukłe)
dwuwypukła płasko-wypukła wklęsło-wypukła symbol soczewki rozpraszające (wklęsłe) dwuwklęsła płasko-wklęsła wypukło-wklęsła symbol Bartosz Jabłonecki

33 Konstrukcja ogniska pozornego F
Konstrukcja ogniska F F Konstrukcja ogniska pozornego F F Bartosz Jabłonecki

34 Równanie soczewkowe R1 R2 Bartosz Jabłonecki

35 Równanie soczewkowe gdy jedną powierzchnię soczewki tworzy powierzchnia płaska (promień takiej kuli musiałby być nieskończony) - gdy powierzchnia soczewki jest wklęsła przyjmujemy ujemną wartość promienia Bartosz Jabłonecki

36 Zdolność zbierająca (skupiająca) soczewki jest odwrotnością ogniskowej
Zdolność zbierającą mierzymy Bartosz Jabłonecki

37 Konstrukcja obrazu w soczewce skupiającej
przedmiot F obraz Cechy: rzeczywisty odwrócony pomniejszony Bartosz Jabłonecki

38 (podobnie jak dla zwierciadła)
Równanie (podobnie jak dla zwierciadła) x y f F przedmiot obraz Bartosz Jabłonecki

39 Inne konstrukcje przedmiot F Cechy: obraz rzeczywisty odwrócony
powiększony Bartosz Jabłonecki

40 Inne konstrukcje obraz przedmiot F Cechy: pozorny prosty powiększony
Bartosz Jabłonecki

41 Inne konstrukcje przedmiot obraz F Cechy: pozorny prosty pomniejszony
Bartosz Jabłonecki

42 KONIEC


Pobierz ppt "Optyka geometryczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google