Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. B.Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim ID grupy: 97/29_MF_G1 Opiekun: Marek Wilczyński Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: TP 87 – załamanie światła Semestr/rok szkolny: 2011/2012

3 Załamanie światła Refrakcja - zmiana kierunku rozchodzenia się fali (załamanie fali) związana ze zmianą jej prędkości, gdy przechodzi do innego ośrodka. Zmiana prędkości powoduje zmianę długości fali, a częstotliwość pozostaje stała.

4 Przejście światła przez płytkę równoległościenną

5 Odbicie światła Kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbicia leżą w jednej płaszczyźnie. W wyniku odbicia zmienia się tylko kierunek rozchodzenia się fali, nie zmienia się jej długość.

6 Całkowite wewnętrzne odbicie
Całkowite wewnętrzne odbicie polega na tym, że światło padające na granicę od strony ośrodka o wyższym współczynniku załamania pod kątem większym niż kąt graniczny, nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega całkowitemu odbiciu.

7 Całkowite wewnętrzne odbicie

8 pryzmat Pryzmat – bryła z materiału przezroczystego o co najmniej dwóch ścianach płaskich nachylonych do siebie pod kątem (tzn. kątem łamiącym pryzmatu). Używany w optyce do zmiany kierunku biegu fal świetlnych, a poprzez to, że zmiana kierunku zależy od długości fali, jest używany do analizy widmowej światła. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia pozwala użyć pryzmatu jako idealnego elementu odbijającego światło. Pryzmaty wykorzystywane są w produkcji wielu urządzeń optycznych, np.: lornetek, peryskopów.

9 Przejście światła przez pryzmat
kąt minimalnego odchylenia kąt łamiący

10 soczewki Soczewka – proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny). Istotą soczewki jest to, że przynajmniej jedna z jej powierzchni roboczych jest zakrzywiona, np. jest wycinkiem sfery, innej obrotowej krzywej stożkowej jak parabola, hiperbola lub elipsa, albo walca.

11 Podział soczewek ze względu na kształt
Ze względu na kształt wyróżniamy sześć rodzajów soczewek. dwuwypukłe płasko-wypukłe wypukło-wklęsłe dwuwklęsłe płasko-wklęsłe wklęsło-wypukłe

12 Podział soczewek ze względu na właściwości
soczewki skupiające soczewki rozpraszające

13 Równanie soczewki f – ogniskowa soczewki r1 r2 – promienie krzywizn soczewki x – odległość przedmiotu od soczewki y - odległość przedmiotu od soczewki

14 Wady soczewek Aberracja chromatyczna, chromatyzm – cecha soczewki lub układu optycznego, wynikająca z różnych odległości ogniskowania (ze względu na różną wartość współczynnika załamania) dla poszczególnych barw widmowych światła (różnych długości fali światła). W rezultacie występuje rozszczepienie światła, które widoczne jest na granicach kontrastowych obszarów pod postacią kolorowej obwódki.

15 Wady soczewek Aberracja sferyczna - cecha soczewki, polegająca na odmiennych długościach ogniskowania promieni świetlnych ze względu na ich położenie pomiędzy środkiem a brzegiem urządzenia optycznego - im bardziej punkt przejścia światła zbliża się ku brzegowi urządzenia (czyli oddala od jego osi optycznej), tym bardziej uginają się promienie świetlne. W modelu nieskończenie cienkiej soczewki pomija się jej grubość. W takim wypadku wszystkie padające na nią promienie, niezależnie od ich odległości od osi optycznej, skupiają się w jednym punkcie (w przypadku soczewki rozpraszającej - mają ognisko pozorne w jednym punkcie). Natomiast każda rzeczywista soczewka, której powierzchnie są sferami, ma skończoną grubość, dlatego występuje w niej aberracja sferyczna, zależna od rozmiarów soczewki i materiału, z którego jest wykonana. Efektem tego rodzaju aberracji jest spadek ostrości obrazu w całym polu widzenia.

16 Badanie załamania światła na płytce równoległościennej

17 Badanie załamania światła na płytce równoległościennej

18

19 Badanie załamania światła na płytce równoległościennej

20 Wyznaczanie załamania światła w pryzmacie

21 Badanie właściwości soczewek

22 Badanie właściwości soczewek

23 Badanie właściwości soczewek

24 Badanie właściwości soczewek

25


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google