Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Kliknij aby przejść dalej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Kliknij aby przejść dalej."— Zapis prezentacji:

1 IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Kliknij aby przejść dalej

2 IZOMERY – to związki posiadające identyczny wzór sumaryczny, lecz różniące się:
kolejnością lub sposobem połączenia atomów w cząsteczce (wzorem strukturalnym) kliknij lub konfiguracją przestrzenną cząsteczki kliknij Izomery różnią się między sobą właściwościami chemicznymi i fizycznymi.

3 Wzór sumaryczny: C4H10 n-butan metylopropan

4 Wzór sumaryczny: C2H2Cl2 cis-1,2-dichloroeten trans-1,2-dichloroeten C

5 INNE RODZAJE STEREOIZOMERII
Kliknij wybrany rodzaj izomerii IZOMERIA KONSTYTUCYJNA (STRUKTURALNA) STEREOIZOMERIA (PRZESTRZENNA) DIASTEREO-IZOMERIA IZOMERIA ŁAŃCUCHOWA IZOMERIA CIS-TRANS IZOMERIA POŁOŻENIA INNE RODZAJE STEREOIZOMERII METAMERIA ENANCJOMERIA TAUTOMERIA

6 n-pentan Wzór sumaryczny: C5H12 dimetylopropan metylobutan
IZOMERIA ŁAŃCUCHOWA – zjawisko występowania związków organicznych o tym samym wzorze sumarycznym w dwóch lub więcej postaciach różniących się KSZTAŁTEM ŁAŃCUCHA WĘGLOWEGO. n-pentan Wzór sumaryczny: C5H12 dimetylopropan metylobutan

7 C H O H C O 3 Wzór sumaryczny: C3H7OH 2-propanol 3 2 1-propanol
IZOMERIA POŁOŻENIA PODSTAWNIKA– zjawisko występowania związków organicznych o tym samym wzorze sumarycznym w dwóch lub więcej postaciach różniących się POŁOŻENIEM GRUPY FUNKCYJNEJ. C H 3 O Wzór sumaryczny: C3H7OH 2-propanol H 3 C 2 O 1-propanol

8 IZOMERIA POŁOŻENIA WIĄZANIA WIELOKROTNEGO – izomeria strukturalna, polegająca na występowanuiu dwóch lub więcej związków o tym samym składzie chemicznym lecz różniących się POŁOŻENIEM NIENASYCONYCH WIĄZAŃ w cząsteczce. H 2 C 3 1-buten Wzór sumaryczny: C4H6 C H 3 2-buten

9 H C O H C O C2H5OH CH3OCH3 alkohol etylowy eter dimetylowy 3 2 3
METAMERIA – izomeria strukturalna, polegająca na występowanuiu dwóch lub więcej związków o tym samym składzie chemicznym lecz różniących się GRUPĄ FUNKCYJNĄ. Wzór sumaryczny: C2H6O C2H5OH CH3OCH3 H 3 C 2 O H 3 C O alkohol etylowy eter dimetylowy

10 O C H H O C etenol aldehyd octowy C2H3OH CH3CHO
TAUTOMERIA – zjawisko występowania związków organicznych o tym samym wzorze sumarycznym w dwóch odmianach izomerycznych, nazywanych tautomerami i pozostających ze sobą w równo-wadze. Zjawisko tautomerii występuje w związkach, które zawierają grupy: związane z grupą nienasyconą. Następuje wówczas ODSZCZEPIENIE KATIONU H+ I PRZENIESIENIE GO, DO NIENASYCONEJ GRUPY, z jednoczesnym przesunięciem podwójnego wiązania. C H 3 C H 2 C H N H 2 N H Wzór sumaryczny: C2H4O C H O C H O etenol aldehyd octowy C2H3OH CH3CHO

11 H C H C cis-2-buten trans-2-buten
IZOMERIA CIS-TRANS – izomeria geometryczna, występuje w związkach posiadających podwójne wiązanie między atomami węgla oraz dwa różne podstawniki przy tych atomach. Izomery mające JEDNAKOWE PODSTAWNIKI PO TEJ SAMEJ STRONIE podwójnego wiązania nazywamy CIS-IZOMERAMI, a izomery z RÓŻNYMI PODSTAWNIKAMI PO TEJ SAMEJ STRONIE podwójnego wiązania nazywamy TRANS-IZOMERAMI. W ogólniejszym znaczeniu izomeria cis-trans odnosi się również do układów cyklicznych. Wzór sumaryczny: C4H8 H 3 C cis-2-buten H C 3 trans-2-buten

12 kwas D-(-)-mlekowy kwas L-(+)-mlekowy
ENANCJOMERIA – zjawisko występowania cząsteczek związków w izomerycznych postaciach mających się do siebie tak jak PRZEDMIOT I JEGO LUSTRZANE ODBICIE. Jeżeli cząsteczka i jej lustrzane odbicie nie są takie same to związek chemiczny tworzy izomery optyczne. Jest to możliwe wtedy gdy cząsteczka nie posiada płaszczyzny ani środka symetrii. Wzór strukturalny: kwas D-(-)-mlekowy kwas L-(+)-mlekowy

13 Cząsteczki związków organicznych są identyczne wtedy i tylko wtedy, gdy są zbudowane z takich samych atomów, występujących w takich samych ilościach i ułożonych w identyczny sposób. Jeżeli występują jakiekolwiek różnice w układzie atomów, to porównywane cząsteczki są izomeryczne, a odpowiadające im substancje posiadają różne właściwości, a zatem są róznymi związkami chemicznymi. Im większe różnice występują w budowie cząsteczek izomerów tym większe różnice występują w ich właściwościach.


Pobierz ppt "IZOMERIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Kliknij aby przejść dalej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google