Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALKANY- węglowodory nasyCONE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALKANY- węglowodory nasyCONE."— Zapis prezentacji:

1 ALKANY- węglowodory nasyCONE

2 gdzie n jest dowolną liczbą całkowitą.
Alkany Węglowodory nasycone są to związki, w których między atomami węgla występują wyłącznie wiązania pojedyncze. Alkany nazywane są często węglowodorami nasyconymi lub parafinami. Ogólny wzór alkanów ma postać: CnH2n+2 gdzie n jest dowolną liczbą całkowitą.

3 Nazewnictwo alkanów Nazwa Wzór Model cząsteczki metan CH4 etan C2H6
strukturalny sumaryczny półstrukturalny metan CH4 etan C2H6 CH3CH3 propan C3H8 CH3CH2CH3 butan C4H10 CH3CH2CH2CH3 pentan C5H12 CH3(CH2 )3CH3

4 C9H20 heksan C6H14 heptan C7H16 oktan C8H18 nonan dekan C10H22
CH3(CH2)4CH3 heptan C7H16 CH3(CH2)5CH3 oktan C8H18 CH3(CH2)6CH3 nonan C9H20 CH3(CH2)7CH3 dekan C10H22 CH3(CH2)8CH3

5 Właściwości fizyczne alkanów
Cząsteczki alkanów nie są polarne, przyciągają się do siebie bardzo słabymi siłami van der Waalsa. Wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego n-alkanów zmieniają się ich właściwości fizyczne. Pierwsze cztery węglowodory nasycone (metan, etan, propan, butan) są gazami. Alkany zawierające w swej cząsteczce od 5 do 16 atomów węgla to ciecze, zaś wyższe alkany są ciałami stałymi. Alkany są nierozpuszczalne w wodzie (brak polarności), natomiast rozpuszczają się w eterze, benzenie i innych rozpuszczalnikach organicznych. Między sobą mieszają się bez ograniczeń. Temperatury wrzenia wzrastają wraz ze wzrostem łańcucha węglowego. Najwyższe temperatury topnienia i wrzenia mają węglowodory o łańcuchach prostych, temperatury te maleją u węglowodorów z rozgałęzionymi łańcuchami.

6 Właściwości chemiczne alkanów
Alkany są związkami biernymi chemicznie. Nie odbarwiają wody bromowej, nie są utlenianie przez roztwór nadmanganianu potasu. Niższe parafiny nie ulegają reakcji nitrowania, a wyższe podczas niej ulegają degradacji. Są palne i w zależności od dostępu powietrza zachodzi: - spalanie całkowite: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O, - półspalanie: 2CH4 + O2 → 2CO + 4H2 - spalanie niecałkowite: CH4 + O2 → C + 2H2O Wchodzą w reakcje z fluorowcami. Reakcja przebiega przy udziale energii świetlnej. Jest to reakcja substytucji wolnorodnikowej. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 +HCl


Pobierz ppt "ALKANY- węglowodory nasyCONE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google