Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Czyste powietrze wokół nas"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Czyste powietrze wokół nas""— Zapis prezentacji:

1 "Czyste powietrze wokół nas"
Ogólnopolski Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej

2 Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie

3 Program został rozszerzony na oddział przedszkolny.
Liczba dzieci biorących udział w programie: Przedszkole – 14 Oddział Przedszkolny - 15

4 Nauczyciele realizujący program:
Mgr Agnieszka Werwińska – koordynator programu Mgr Anna Owczarek – wychowawca oddziału przedszkolnego

5 Cele wybrane do realizacji w roku szkolnym 2009/2010:
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

6 Działania zrealizowane w ramach programu:
Powiadomienie rodziców dzieci o realizacji programu na spotkaniu oraz w formie listu do rodziców. Edukacja antytytoniowa dla rodziców. Zajęcia I – WYCIECZKA. Zajęcia II – CO I DLACZEGO DYMI? Zajęcia III – JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Zajęcia IV – CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? Zajęcia V – JAK UNIKAĆ DYMU TYTONIOWEGO? Inne działania: wykonanie gazetki, konkurs na najpiękniej pokolorowanego Dinka. Podsumowanie programu. Spotkanie z rodzicami.

7 Spotkanie z rodzicami – 25. 03. 2010 r
Spotkanie z rodzicami – r. Przedstawienie ogólnych założeń programu oraz oczekiwanych korzyści wypływających z jego realizacji, omówienie przewidywanych trudności.

8 Edukacja antytytoniowa dla rodziców–25.03.2010 r.
Przedstawienie rodzicom szkodliwego wpływu palenia tytoniu na ich zdrowie oraz niekorzystnego zjawiska biernego palenia. Dyskusja – „Zdrowie dzieci a bierne palenie tytoniu”. Rozdanie ulotek informacyjnych.

9 Zajęcia I – WYCIECZKA (26.03.2010 r.)
Cel – ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku.

10 Spacer – wycieczka po okolicy; obserwacja różnych rodzajów dymów.

11 Spacer – wycieczka po okolicy; obserwacja różnych rodzajów dymów.

12 Zajęcia II – CO I DLACZEGO DYMI? (29.03.2010 r.)
Cel – zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie: - zlokalizowania różnych źródeł dymów, - określenia różnych rodzajów dymów, - określenia przyczyn wydobywania się dymów.

13 Rysowanie w grupach różnych źródeł dymu.

14 Prezentacja i omawianie rysunków dzieci.

15 Prezentacja i omawianie różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego).

16 Rysunki dzieci „Różne źródła dymu”.

17 Zajęcia III – JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? (27.04.2010 r.)
Cel – zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego.

18 Zapachy przyjemne i nieprzyjemne.

19 Kolorowanie kwiatowych emblematów.

20 Kolorowanie kwiatowych emblematów.

21 Zabawa w kwiatki.

22 Zapoznanie dzieci z maskotką programu dinozaurem Dinkiem.

23 Konkurs na najpiękniej pokolorowanego Dinka.

24 Nauka „Piosenki o Dinku”.

25 Zajęcia IV – CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? (07.05.2010 r.)
Cel – zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów.

26 Śpiewanie „Piosenki o Dinku”.

27 Historyjka o podróży Dinusia pociągiem - ilustracja pantomimiczna dzieci.

28 „Jedzie pociąg z daleka…”.

29 Wagon pełen palaczy...

30 Na zakończenie zajęć jeszcze raz zaśpiewajmy naszą ulubioną piosenkę.

31 Zajęcia V – JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? (25.05.2010 r.)
Cel – wzrost kompetencji dzieci w zakresie: - umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach. - umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.

32 Odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia.

33 „Tu nie wolno palić!”.

34 Rozmowa z przedszkolakami na temat znalezionych znaczków
Rozmowa z przedszkolakami na temat znalezionych znaczków. Co one oznaczają?

35 Rysowanie własnego znaczka NIE PAL PRZY MNIE!

36 „…Ten zielony Dinek nie lubi palaczy, ucieka przed dymem...”.

37 Gazetka ( r.) Wspólne wykonanie gazetki profilaktycznej „Czyste powietrze wokół nas”.

38 Nasi dzielni pomocnicy.

39 Spotkanie z rodzicami. Podsumowanie programu (09.06.2010r.).

40 Podsumowanie realizacji programu, dyskusja.

41 Występ przedszkolaków.

42 Oglądanie prezentacji multimedialnej „Czyste powietrze wokół nas”.

43 Podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2009/2010.
1. W programie brało udział łącznie 29 dzieci. 2. Program był realizowany od r do r. w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym. 3. Do programu włączyło się dwoje realizatorów. 4. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zapałem uczestniczyły w zajęciach. 5. Przedszkolakom bardzo spodobała się maskotka programu - zielony „Dinek” oraz piosenka o nim.

44 Podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2009/2010.
6. Przedszkolaki nabyły dużo nowych wiadomości na temat szkodliwości wdychania dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów. 7. Dzieci wykształciły umiejętność rozpoznawania różnych źródeł dymu, w szczególności dymu papierosowego. 8. Przedszkolaki często poruszały problem szkodliwości palenia i wdychania dymu papierosowego podczas rozmów z rodzicami w domu, namawiały swoich opiekunów do zaprzestania palenia. 9. Nasz największy sukces - tata jednej z dziewczynek, biorącej udział w programie rzucił palenie papierosów!

45 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt ""Czyste powietrze wokół nas""

Podobne prezentacje


Reklamy Google